Pescuit

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Căutare
    După cuvântul sau expresia
Abonaţi-vă la buletinul informativ electronic
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Date relevante
Actualitate
The Commission welcomes the agreements on blue whiting and Atlanto-Scandian herring in the North-East Atlantic for 2014, which were reached on 28 March by the Coastal States.
Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, at the Conference on Fishing Capacity, Thessaloniki, Greece

Sectorul pescuitului: colectarea datelor

Gestionarea stocurilor de pește
Pescuitul se bazează pe date științifice provenind din surse variate. © Lionel Flageul

Gestionarea sectorului pescuitului în UE se bazează pe datele colectate, gestionate și furnizate de țările UE în conformitate cu cadrul de colectare a datelor.

Noua politică comună în domeniul pescuitului (articolul 25, alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013) stabilește principiile esențiale pentru procesul de colectare a datelor:

  • corectitudine
  • fiabilitate și colectare în timp util
  • utilizarea unor mecanisme de coordonare pentru a evita dublarea colectării datelor
  • stocarea în baze de date în condiții de siguranță
  • disponibilitatea în timp util a datelor
  • respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal
  • acordarea dreptului de acces Comisiei Europene, astfel încât aceasta să poată verifica disponibilitatea și calitatea datelor, precum și metodologia utilizată pentru colectarea acestora.

Aceste principii sunt esențiale în cadrul unei propuneri de regulament revizuit privind cadrul de colectare a datelor, pe care Comisia ar urma să o publice în aprilie sau mai 2014.

Informații suplimentare

Site-ul Centrului Comun de Cercetare (JRC) dedicat colectării datelor din sectorul pescuitului

Documente oficiale

Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului privind instituirea unui cadru pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului

Regulamentul (CE) nr. 665/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului