Pescuit

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Căutare
    După cuvântul sau expresia
Date relevante
Actualitate
After Sweden (last March) and Finland (May), the Commission has adopted an Action Plan with Lithuania on 26 November to further improve the control of Baltic fisheries.
The Commission has proposed fishing opportunities for 2016 for the Black Sea.
The Common Fisheries Policy obliges Member States to adjust their fleets' capacity to the fishing opportunities available to them. Member States continue to make progress to this aim, the Report shows.

Sectorul pescuitului: colectarea datelor

Gestionarea pescuitului
Pescuitul se bazează pe date științifice provenind din surse variate. © Lionel Flageul

Gestionarea sectorului pescuitului în UE se bazează pe datele colectate, gestionate și furnizate de țările UE în conformitate cu cadrul pentru colectarea datelor (DCF).

Noua politică comună în domeniul pescuitului [articolul 25, alineatul (2)] stabilește principiile esențiale pentru procesul de colectare a datelor:

  • corectitudine
  • fiabilitate și colectare în timp util
  • coordonare pentru a evita dublarea eforturilor de colectare
  • stocarea în baze de date în condiții de siguranță
  • o mai bună disponibilitate a datelor
  • respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal
  • acordarea dreptului de acces Comisiei Europene, astfel încât aceasta să poată verifica disponibilitatea și calitatea datelor, precum și metodologia utilizată pentru colectarea acestora.

Aceste principii vor fi esențiale în cadrul unei viitoare propuneri de regulament revizuit privind cadrul pentru colectarea datelor, aflată în curs de pregătire.

Informații suplimentare

Site-ul Centrului Comun de Cercetare (JRC) dedicat colectării datelor din sectorul pescuitului

Documente oficiale

Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului privind instituirea unui cadru pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului

Regulamentul (CE) nr. 665/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului

Documente suplimentare

Atelier de lucru al părților interesate cu privire la DCF - ianuarie 2014 pdf - 391 KB [391 KB] English (en)

Întrebări și răspunsuri privind colectarea de date și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime pdf - 25 KB [25 KB] English (en)