Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Dodatkowe informacje
Aktualności
A new video that illustrates the key role of science in contributing to the so called 'Blue Growth', the maritime contribution to achieving the goals of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
The European Commission welcomes the positive vote of the plenary of European Parliament on the multiannual Baltic Plan, a long-term management plan which establishes targets and conservation reference points for cod, sprat and herring stocks.
Today the European Parliament gave support to a legislative proposal that paves the way for effective and consistent implementation of the landing obligation under the new Common Fisheries Policy. With the vote, the Parliament has endorsed the political agreement reached earlier, in negotiations between the Parliament and the Council on the Commission proposal for a so-called Omnibus Regulation.

Sektor rybołówstwa: gromadzenie danych

Zarządzanie zasobami ryb
Nauka o rybołówstwie opiera się na danych pochodzących z wielu różnych źródeł. © Lionel Flageul

Zarządzanie rybołówstwem w UE opiera się na danych, które gromadzą, którymi zarządzają i które przekazują kraje UE w ramach systemu gromadzenia danych.

Wspólna polityka rybołówstwa , która została niedawno zreformowana, w art. 25. ust. 2 określa podstawowe zasady, jakimi należy się kierować przy gromadzeniu danych. Są to:

  • dokładność
  • wiarygodność i aktualność
  • unikanie powielania działań dzięki sprawniejszej koordynacji
  • bezpieczne przechowywanie w bazach danych
  • większa dostępność danych
  • przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych
  • udostępnienie danych Komisji Europejskiej, aby mogła ona sprawdzać dostępność i jakość danych oraz metod zastosowanych do ich gromadzenia.

Te zasady są głównym tematem wniosku Komisji w sprawie wprowadzenia zmian do rozporządzenia dotyczącego systemu gromadzenia danych, który jest obecnie opracowywany.

Więcej informacji

Wspólne Centrum Badawcze – strona internetowa poświęcona gromadzeniu danych dotyczących rybołówstwa

Dokumenty urzędowe

Rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 w sprawie wspólnotowych ram gromadzenia danych w sektorze rybołówstwa

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 665/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008

Inne dokumenty

Warsztaty z udziałem zainteresowanych stron dotyczące ram gromadzenia danych – styczeń 2014 r. pdf - 391 KB [391 KB] English (en)

Najczęściej zadawane pytania na temat gromadzenia danych oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pdf - 25 KB [25 KB] English (en)