Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zivsaimniecības nozare: datu vākšana

Zivju krājumu pārvaldība
Zivsaimniecības zinātnē tiek izmantoti dati no daudziem un dažādiem avotiem. © Lionel Flageul

ES zvejniecības pārvaldībā izmanto datus, kurus vāc, pārvalda un piegādā ES dalībvalstis saskaņā ar datu vākšanas sistēmu.

Nesen reformētā kopējā zivsaimniecības politika (25. panta 2. punkts) nosaka datu vākšanas pamatprincipus:

  • precizitāte,
  • ticamība un laicīgums,
  • dubulta darba novēršana, uzlabojot koordināciju,
  • droša glabāšana datubāzu sistēmās,
  • uzlabota datu pieejamība,
  • atbilstība tiesību aktiem par personas datu aizsardzību,
  • atļauja Eiropas Komisijai piekļūt datiem, lai pārbaudītu datu pieejamību un kvalitāti un vākšanā izmantotās metodes.

Šos principus Komisija ņems vērā priekšlikumā par datu vākšanas sistēmas noteikumu pārskatīšanu, kas pašlaik tiek izstrādāts.

Lasiet vēl

Kopīgā pētniecības centra (KPC) zivsaimniecības datu vākšanas tīmekļa vietne

Oficiālie dokumenti

Padomes Regula (EK) Nr. 199/2008 par datu vākšanas sistēmu zivsaimniecības nozarē

Komisijas Regula (EK) Nr. 665/2008 par Padomes Regulas (EK) Nr. 199/2008 piemērošanu

Citi dokumenti

Darbseminārs par datu vākšanas sistēmu (2014. gada janvārī) pdf - 391 KB [391 KB] English (en)

Bieži uzdotie jautājumi par datu vākšanu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pdf - 25 KB [25 KB] English (en)