Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Tilaa uutiskirje sähköpostiisi
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Lisää aiheesta
Uutiset
The Commission welcomes the agreements on blue whiting and Atlanto-Scandian herring in the North-East Atlantic for 2014, which were reached on 28 March by the Coastal States.
Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, at the Conference on Fishing Capacity, Thessaloniki, Greece

Kalataloustietojen keruu

Kalakantojen hoito
Kalastusalan tutkimus perustuu monista eri lähteistä saatuihin tietoihin © Lionel Flageul

EU:n kalastuksenhoito perustuu EU-maiden keräämiin, hallinnoimiin ja toimittamiin tietoihin.

Uudistetussa EU:n kalastuspolitiikassa (25 artiklan 2 kohta) määritetään tiedonkeruun keskeiset periaatteet:

  • tarkkuus
  • täsmällisyys ja oikea-aikaisuus
  • päällekkäisyyksien välttäminen parantamalla koordinointia
  • tietojen turvallinen tallentaminen tietokantajärjestelmissä
  • tietojen saatavuuden parantaminen
  • henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön noudattaminen
  • Euroopan komission pääsy tietoaineistoon, jolla varmistetaan, että komissio voi tarkistaa tietojen saatavuuden ja laadun sekä niiden keruumenetelmän.

Nämä ovat keskeisiä periaatteita komission valmistelemassa tiedonkeruujärjestelmää koskevan asetuksen tarkistusehdotuksessa, joka on määrä julkaista vuoden 2014 huhti- tai toukokuussa.

Lisätietoja

Kalataloustietojen keruuta koskeva yhteisen tutkimuskeskuksen sivusto

Viralliset asiakirjat

Neuvoston asetus (EY) N:o 199/2008 kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista yhteisön puitteista

Komission asetus (EY) N:o 665/2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 199/2008 soveltamissäännöistä