Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Tilmeld dig e-nyhedsbrevet
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Læs også
Nyheder
The Commission welcomes the agreements on blue whiting and Atlanto-Scandian herring in the North-East Atlantic for 2014, which were reached on 28 March by the Coastal States.
Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, at the Conference on Fishing Capacity, Thessaloniki, Greece

Dataindsamling for fiskeriet

Forvaltning af fiskebestande
Fiskerividenskaben bruger data fra mange forskellige kilder. © Lionel Flageul

EU’s fiskeriforvaltning bruger data, som indhentes, forvaltes og leveres af EU-landene i henhold til rammerne for dataindsamling.

Den nyligt reviderede fælles fiskeripolitik (artikel 23, stk. 2) fastsætter de primære principper for dataindsamling:

  • nøjagtighed
  • pålidelighed og aktualitet
  • undgåelse af overlapninger gennem bedre koordinering
  • sikker opbevaring i databaser
  • bedre tilgængelighed af data
  • overholdelse af regler om beskyttelse af personoplysninger
  • adgang for Europa-Kommissionen, så den kan kontrollere tilgængeligheden og kvaliteten af data og den anvendte metode til indhentelse af disse.

Disse principper indtager en central plads i et forslag fra Kommissionen om en revision af direktivet om rammen for dataindsamling, som efter planen offentliggøres i april eller maj 2014.

Yderligere oplysninger

Det Fælles Forskningscenters (JRC) website om dataindsamling for fiskeri

Officielle dokumenter

Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 om en ramme for indsamling af data i fiskerisektoren

Kommissionens forordning (EF) nr. 665/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 199/2008