Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
The European Commission has adopted two regulations that will facilitate two Member States to comply with European environmental legislation to protect natural environments. In particular the regulations will help the implementation of the Marine Strategy Framework and the Habitats and Birds Directives.
The proposal is based on the recently adopted multiannual fisheries management plan for the Baltic Sea, and takes into consideration scientific advice received in May 2016.

Dataindsamling for fiskeriet

Fiskeriforvaltning
Fiskerividenskaben bruger data fra mange forskellige kilder. © Lionel Flageul

EU’s fiskeriforvaltning bruger data, som indhentes, forvaltes og leveres af EU-landene i henhold til rammerne for dataindsamling.

Den nyligt reviderede fælles fiskeripolitik (artikel 23, stk. 2) fastsætter de primære principper for dataindsamling:

  • nøjagtighed
  • pålidelighed og aktualitet
  • undgåelse af overlapninger gennem bedre koordinering
  • sikker opbevaring i databaser
  • bedre tilgængelighed af data
  • overholdelse af regler om beskyttelse af personoplysninger
  • adgang for Europa-Kommissionen, så den kan kontrollere tilgængeligheden og kvaliteten af data og den anvendte metode til indhentelse af disse.

Disse principper indtager en central plads i et forslag fra Kommissionen om en revision af direktivet om rammen for dataindsamling, som er ved at blive udarbejdet.

Yderligere oplysninger

Det Fælles Forskningscenters (JRC) website om dataindsamling for fiskeri

Officielle dokumenter

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1251 af 12. juli 2016 om vedtagelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse af data inden for fiskeri og akvakultur for perioden 2017-2019 (meddelt under nummer C(2016) 4329)

Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 om en ramme for indsamling af data i fiskerisektoren

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik (omarbejdning)

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Towards a new Union Framework for collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the Common Fisheries Policy pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Supplerende dokumenter

Workshop for interesserede parter om rammerne for dataindsamling – januar 2014 pdf - 391 KB [391 KB] English (en)

Spørgsmål og svar om dataindsamling og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond pdf - 25 KB [25 KB] English (en)