Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
On July 15, in a seminar on the status of European fish stocks and on the economic situation of European fishing fleets, the Commission will be hearing the views of the fishing sector, scientific organisations, NGOs, national administrations and other members of the public, i.e. all those concerned with the EU's fisheries legislation.
On 29 June 2016 the Council of Fisheries Ministers and the European Parliament reached a political agreement to amend the rules currently in force for cod stocks (a long-term plan, also known as the cod recovery plan, which has been in force since 2008).
The European Parliament, the Council and the European Commission today reached an agreement on how to better protect deep-sea fish, sponges and corals while maintaining the viability of the European fishing industry. The agreement brings the EU rules on deep-sea fisheries, which date back to 2003, in line with the sustainability targets enshrined in the EU's reformed Common Fisheries Policy.

Dataindsamling for fiskeriet

Fiskeriforvaltning
Fiskerividenskaben bruger data fra mange forskellige kilder. © Lionel Flageul

EU’s fiskeriforvaltning bruger data, som indhentes, forvaltes og leveres af EU-landene i henhold til rammerne for dataindsamling.

Den nyligt reviderede fælles fiskeripolitik (artikel 23, stk. 2) fastsætter de primære principper for dataindsamling:

  • nøjagtighed
  • pålidelighed og aktualitet
  • undgåelse af overlapninger gennem bedre koordinering
  • sikker opbevaring i databaser
  • bedre tilgængelighed af data
  • overholdelse af regler om beskyttelse af personoplysninger
  • adgang for Europa-Kommissionen, så den kan kontrollere tilgængeligheden og kvaliteten af data og den anvendte metode til indhentelse af disse.

Disse principper indtager en central plads i et forslag fra Kommissionen om en revision af direktivet om rammen for dataindsamling, som er ved at blive udarbejdet.

Yderligere oplysninger

Det Fælles Forskningscenters (JRC) website om dataindsamling for fiskeri

Officielle dokumenter

Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 om en ramme for indsamling af data i fiskerisektoren

Kommissionens forordning (EF) nr. 665/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 199/2008

Supplerende dokumenter

Workshop for interesserede parter om rammerne for dataindsamling – januar 2014 pdf - 391 KB [391 KB] English (en)

Spørgsmål og svar om dataindsamling og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond pdf - 25 KB [25 KB] English (en)