Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
On 26 September, the European Commission organises a seminar where scientists and experts will discuss the state of European fish stocks and the economics of fishing fleets around the EU.
For the first time under the reformed Common Fisheries Policy, the European Commission today tabled its proposal on fishing opportunities for the main commercial fish stocks in the Baltic Sea for 2015.

Dataindsamling for fiskeriet

Forvaltning af fiskebestande
Fiskerividenskaben bruger data fra mange forskellige kilder. © Lionel Flageul

EU’s fiskeriforvaltning bruger data, som indhentes, forvaltes og leveres af EU-landene i henhold til rammerne for dataindsamling.

Den nyligt reviderede fælles fiskeripolitik (artikel 23, stk. 2) fastsætter de primære principper for dataindsamling:

  • nøjagtighed
  • pålidelighed og aktualitet
  • undgåelse af overlapninger gennem bedre koordinering
  • sikker opbevaring i databaser
  • bedre tilgængelighed af data
  • overholdelse af regler om beskyttelse af personoplysninger
  • adgang for Europa-Kommissionen, så den kan kontrollere tilgængeligheden og kvaliteten af data og den anvendte metode til indhentelse af disse.

Disse principper indtager en central plads i et forslag fra Kommissionen om en revision af direktivet om rammen for dataindsamling, som er ved at blive udarbejdet.

Yderligere oplysninger

Det Fælles Forskningscenters (JRC) website om dataindsamling for fiskeri

Officielle dokumenter

Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 om en ramme for indsamling af data i fiskerisektoren

Kommissionens forordning (EF) nr. 665/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 199/2008

Supplerende dokumenter

Workshop for interesserede parter om rammerne for dataindsamling – januar 2014 pdf - 391 KB [391 KB] English (en)

Spørgsmål og svar om dataindsamling og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond pdf - 25 KB [25 KB] English (en)