Търсене
Абонирайте се за нашия електронен бюлетин
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Връзки по темата
Новини
The Commission welcomes the agreements on blue whiting and Atlanto-Scandian herring in the North-East Atlantic for 2014, which were reached on 28 March by the Coastal States.
Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, at the Conference on Fishing Capacity, Thessaloniki, Greece

Сектор на рибарството: събиране на данни

Управление на рибните запаси
При управлението на рибарството се използват данни от множество различни източници © Lionel Flageul

Управлението на рибарството в ЕС се основава на данни, които се събират, управляват и предоставят от страните от Съюза съгласно рамката за събиране на данни.

В наскоро реформираната обща политика в областта на рибарството (член 25, параграф 2) са посочени основните принципи за събиране на данни:

  • точност;
  • надеждност и своевременност;
  • избягване на дублирането чрез подобряване на координацията;
  • безопасно съхраняване в бази данни;
  • подобрена достъпност на данните;
  • спазване на законите за защита на личните данни;
  • достъп на Европейската комисия, за да може да проверява наличието и качеството на данните и методологията, използвана за тяхното събиране.

Тези принципи са в основата на предложение на Комисията за преразглеждане на Регламента относно рамката за събиране на данни, което ще бъде представено през април или май 2014 г.

Допълнителна информация

Съвместен изследователски център (JRC) — събиране на данни за рибарството

Официални документи

Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета относно рамка за събиране на данни в сектора на рибарството

Регламент (ЕО) № 665/2008 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета