Търсене
Връзки по темата
Новини
The Council has adopted measures to help sea bass recover. For recreational fishing, which accounts for 25% of sea bass mortality, the decision will mean the introduction of a limit of three fish per day per angler. Learn more about sea bass with our infographic (available in English and in French).
The number of fisheries exploited by the European Union at maximum sustainable yield (MSY) levels is increasing in the East Atlantic, North Sea and Baltic Sea.
A new poster is on-line

Сектор на рибарството: събиране на данни

Управление на рибните запаси
При управлението на рибарството се използват данни от множество различни източници © Lionel Flageul

Управлението на рибарството в ЕС се основава на данни, които се събират, управляват и предоставят от страните от Съюза съгласно рамката за събиране на данни.

В наскоро реформираната обща политика в областта на рибарството (член 25, параграф 2) са посочени основните принципи за събиране на данни:

  • точност;
  • надеждност и своевременност;
  • избягване на дублирането чрез подобряване на координацията;
  • сигурно съхраняване в бази данни;
  • подобрена достъпност на данните;
  • спазване на законите за защита на личните данни;
  • достъп на Европейската комисия, за да може да проверява наличието и качеството на данните и методологията, използвана за тяхното събиране.

Тези принципи ще са в основата на предложение на Комисията за преразглеждане на Регламента относно рамката за събиране на данни, което се подготвя в момента.

Допълнителна информация

Съвместен изследователски център (JRC) — събиране на данни за рибарството

Официални документи

Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета относно рамка за събиране на данни в сектора на рибарството

Регламент (ЕО) № 665/2008 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета

Допълнителни документи

Работна среща на заинтересованите лица — януари 2014 г. pdf - 391 KB [391 KB] English (en)

Често задавани въпроси за събирането на данни и Европейския фонд за морско дело и рибарство pdf - 25 KB [25 KB] English (en)