Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
    Prosto besedilo
Novice
The setting of Total Allowable Catch for NAFO fish stocks will take centre stage at the 36th Annual Meeting to be held in Vigo, Galicia from 22-26 September 2014.
On 26 September, the European Commission organises a seminar where scientists and experts will discuss the state of European fish stocks and the economics of fishing fleets around the EU.
For the first time under the reformed Common Fisheries Policy, the European Commission today tabled its proposal on fishing opportunities for the main commercial fish stocks in the Baltic Sea for 2015.

Dostop do voda

Upravljanje staležev rib

Praviloma imajo ribiška plovila, ki so registrirana v registru ribiških plovil EUenak dostop do vseh voda in virov EU, ki se upravljajo v okviru skupne ribiške politike. Za izvajanje ribolova je običajno potrebno dovoljenje za ribolov.

Pri pravilu enakega dostopa sta dve začasni izjemi.

  • V vodah do 12 navtičnih milj od svoje obale lahko država EU dovoli ribolov vrst in dostop do voda plovilom iz pristanišč na sosednji obali, ki v teh vodah tradicionalno lovijo ribe; plovilom, ki plujejo pod zastavo drugih držav članic v okviru obstoječih sosedskih odnosov; in plovilom, ki opravljajo ribolovne dejavnosti, navedene na seznamu uredbe o skupni ribiški politiki (Priloga I ). Prednostni dostop do voda imajo praviloma plovila, ki tradicionalno lovijo ribe iz pristanišč na sosednji obali.
  • Do 100 navtičnih milj od obal najbolj oddaljenih evropskih regij se lahko dostop do voda omogoči plovilom, ki so registrirana v pristaniščih na tem ozemlju, in plovilom, ki tradicionalno lovijo ribe v teh vodah.

Ti izjemi bosta prenehali veljati konec leta 2022.