Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Nieuws
The European Union has welcomed the International Commission for the Conservation of Atlantic's Tuna (ICCAT) decision to increase the quota for Eastern and Mediterranean Bluefin tuna by just under 20% a year over the next three years.
Deadline for submission of proposals: 15/01/2015 – 17h00 Brussels' Time
The European Commission has today proposed fishing opportunities for 2015 for the Atlantic and the North Sea.

Toegang tot viswateren

Beheer van de visstand

De algemene regel is dat vissersschepen die geregistreerd staan in het EU-vissersvlootregistergelijke toegang hebben tot alle EU-wateren en -visbestanden die onder het GVB vallen. Om toegang te krijgen tot visbestanden is normaal gesproken een visvergunning. nodig.

Er zijn twee tijdelijke uitzonderingen op die regel van gelijke toegang:

  • Tot 12 zeemijl uit de kust van een EU-land kan dat EU-land de toegang beperken tot schepen die daar al van oudsher vissen vanuit nabijgelegen havens, tot schepen die onder bestaande nabuurschapsbetrekkingen vallen en tot schepen die op de GVB-lijst (bijlage I ) staan. Bij dit soort beperkingen krijgen schepen die van oudsher vanuit nabijgelegen havens in die wateren vissen, over het algemeen bevoorrechte toegang.
  • Tot 100 zeemijl uit de kust van ultraperifere Europese regio's kan de toegang beperkt worden tot schepen die geregistreerd staan in de havens van die gebieden en tot schepen die van oudsher in die wateren vissen.

De uitzonderingen verstrijken eind 2022.