Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Nieuws
The European Parliament voted today on the 2nd reading of the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a multi-annual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, also known as the 'Baltic Plan' (this Regulation amends Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repeals Council Regulation (EC) No 1098/2007).
In preparation for the setting of the 2017 fishing opportunities later this year, the Commission has published its Communication on the annual public consultation.

Toegang tot viswateren

Visserijbeheer

De algemene regel is dat vissersschepen die geregistreerd staan in het EU-vissersvlootregistergelijke toegang hebben tot alle EU-wateren en -visbestanden die onder het GVB vallen. Om toegang te krijgen tot visbestanden is normaal gesproken een visvergunning. nodig.

Er zijn twee tijdelijke uitzonderingen op die regel van gelijke toegang:

  • Tot 12 zeemijl uit de kust van een EU-land kan dat EU-land de toegang beperken tot schepen die daar al van oudsher vissen vanuit nabijgelegen havens, tot schepen die onder bestaande nabuurschapsbetrekkingen vallen en tot schepen die op de GVB-lijst (bijlage I ) staan. Bij dit soort beperkingen krijgen schepen die van oudsher vanuit nabijgelegen havens in die wateren vissen, over het algemeen bevoorrechte toegang.
  • Tot 100 zeemijl uit de kust van ultraperifere Europese regio's kan de toegang beperkt worden tot schepen die geregistreerd staan in de havens van die gebieden en tot schepen die van oudsher in die wateren vissen.

De uitzonderingen verstrijken eind 2022.