Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Aħbarijiet
The European Commission's yearly proposal for the 2017 fishing opportunities has now been supplemented with figures for the Baltic Sea cod stocks, an item that did not feature in previous versions of this year's Commission's proposals.
A meeting of the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) in Rome drew to a successful close on 23 September. This meeting was devoted to the implementation of the medium-term strategy for the sustainability of Mediterranean and Black Sea fisheries: the assembly agreed on timeframe and prioritisation of actions, funding and quantifiable goals.
The European Commission has adopted two regulations that will facilitate two Member States to comply with European environmental legislation to protect natural environments. In particular the regulations will help the implementation of the Marine Strategy Framework and the Habitats and Birds Directives.

Aċċess għall-ilmijiet

Il-ġestjoni tas-sajd

Bħala reġola ġenerali, il-bastimenti tas-sajd irreġistrati fir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-UE għandhom aċċess ugwali għall-ilmijiet u r-riżorsi kollha tal-UE li jiġu ġestiti taħt il-PKS. L-aċċess għas-sajd normalment ikun awtorizzat permezz ta' liċenzja tas-sajd.

Hemm żewġ eċċezzjonijiet temporanji għal din ir-regola ta’ aċċess ugwali.

  • Fl-ilmijiet sa 12-il mil nawtiku mill-kosti tal-pajjiżi tal-UE l-aċċess jista' jkun limitat mill-pajjiż tal-UE għall-bastimenti u s-sajd li tradizzjonalment jistadu f'dawk l-ilmijiet minn portijiet li jinsabu ħdejn xulxin, għall-bastimenti identifikati f'relazzjonijiet eżistenti ta' viċinat, u għall-bastimenti relatati mas-sajd kif elenkat fil-PKS (anness I ). Dawn ir-restrizzjonijiet ġeneralment jagħtu aċċess preferenzjali għal bastimenti li tradizzjonalment jistadu f’dawk l-ilmijiet minn portijiet li qegħdin ħdejn xulxin.
  • Għall-ilmijiet sa 100 mil nawtiku mill-kosti tar-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Ewropa jista' jkun hemm restrizzjonijiet fuq l-aċċess għall-bastimenti rreġistrati fil-portijiet ta' dawn it-territorji u l-bastimenti li tradizzjonalment jistadu f'dawk l-ilmijiet.

L-eċċezzjonijiet jiskadu sal-aħħar tal-2022.