Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Aħbarijiet
Fish stocks in the Mediterranean have been declining for decades. Over 90% of the fish stocks assessed are over-exploited, and despite recent efforts the situation is not improving. Managing fish stocks is complicated by the fact that many of them are shared with non-EU countries.
In fixing the fishing opportunities for 2016 for the Atlantic, North Sea and Black Sea, the Council confirmed the gradual transition to sustainable fishing that the EU initiated years ago and then formalized in the now two-year-old Common Fisheries Policy.

Aċċess għall-ilmijiet

Il-ġestjoni tas-sajd

Bħala reġola ġenerali, il-bastimenti tas-sajd irreġistrati fir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-UE għandhom aċċess ugwali għall-ilmijiet u r-riżorsi kollha tal-UE li jiġu ġestiti taħt il-PKS. L-aċċess għas-sajd normalment ikun awtorizzat permezz ta' liċenzja tas-sajd.

Hemm żewġ eċċezzjonijiet temporanji għal din ir-regola ta’ aċċess ugwali.

  • Fl-ilmijiet sa 12-il mil nawtiku mill-kosti tal-pajjiżi tal-UE l-aċċess jista' jkun limitat mill-pajjiż tal-UE għall-bastimenti u s-sajd li tradizzjonalment jistadu f'dawk l-ilmijiet minn portijiet li jinsabu ħdejn xulxin, għall-bastimenti identifikati f'relazzjonijiet eżistenti ta' viċinat, u għall-bastimenti relatati mas-sajd kif elenkat fil-PKS (anness I ). Dawn ir-restrizzjonijiet ġeneralment jagħtu aċċess preferenzjali għal bastimenti li tradizzjonalment jistadu f’dawk l-ilmijiet minn portijiet li qegħdin ħdejn xulxin.
  • Għall-ilmijiet sa 100 mil nawtiku mill-kosti tar-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Ewropa jista' jkun hemm restrizzjonijiet fuq l-aċċess għall-bastimenti rreġistrati fil-portijiet ta' dawn it-territorji u l-bastimenti li tradizzjonalment jistadu f'dawk l-ilmijiet.

L-eċċezzjonijiet jiskadu sal-aħħar tal-2022.