Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Aħbarijiet
After Sweden (last March) and Finland (May), the Commission has adopted an Action Plan with Lithuania on 26 November to further improve the control of Baltic fisheries.
The Commission has proposed fishing opportunities for 2016 for the Black Sea.
The Common Fisheries Policy obliges Member States to adjust their fleets' capacity to the fishing opportunities available to them. Member States continue to make progress to this aim, the Report shows.

Aċċess għall-ilmijiet

Il-ġestjoni tas-sajd

Bħala reġola ġenerali, il-bastimenti tas-sajd irreġistrati fir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-UE għandhom aċċess ugwali għall-ilmijiet u r-riżorsi kollha tal-UE li jiġu ġestiti taħt il-PKS. L-aċċess għas-sajd normalment ikun awtorizzat permezz ta' liċenzja tas-sajd.

Hemm żewġ eċċezzjonijiet temporanji għal din ir-regola ta’ aċċess ugwali.

  • Fl-ilmijiet sa 12-il mil nawtiku mill-kosti tal-pajjiżi tal-UE l-aċċess jista' jkun limitat mill-pajjiż tal-UE għall-bastimenti u s-sajd li tradizzjonalment jistadu f'dawk l-ilmijiet minn portijiet li jinsabu ħdejn xulxin, għall-bastimenti identifikati f'relazzjonijiet eżistenti ta' viċinat, u għall-bastimenti relatati mas-sajd kif elenkat fil-PKS (anness I ). Dawn ir-restrizzjonijiet ġeneralment jagħtu aċċess preferenzjali għal bastimenti li tradizzjonalment jistadu f’dawk l-ilmijiet minn portijiet li qegħdin ħdejn xulxin.
  • Għall-ilmijiet sa 100 mil nawtiku mill-kosti tar-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Ewropa jista' jkun hemm restrizzjonijiet fuq l-aċċess għall-bastimenti rreġistrati fil-portijiet ta' dawn it-territorji u l-bastimenti li tradizzjonalment jistadu f'dawk l-ilmijiet.

L-eċċezzjonijiet jiskadu sal-aħħar tal-2022.