Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Jaunumi
The setting of Total Allowable Catch for NAFO fish stocks will take centre stage at the 36th Annual Meeting to be held in Vigo, Galicia from 22-26 September 2014.
On 26 September, the European Commission organises a seminar where scientists and experts will discuss the state of European fish stocks and the economics of fishing fleets around the EU.
For the first time under the reformed Common Fisheries Policy, the European Commission today tabled its proposal on fishing opportunities for the main commercial fish stocks in the Baltic Sea for 2015.

Piekļuve ūdeņiem

Zivju krajumu parvaldiba

Vispārējais princips ir tāds, ka ES zvejas flotē reģistrētajiem kuģiem ir vienlīdz pieejami visi ES ūdeņi un resursi, ko pārvalda saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku. Piekļuvi zvejas resursiem parasti piešķir ar zvejas licenci.

Šim vienlīdzīgas piekļuves principam ir divi pagaidu izņēmumi.

  • Ūdeņos, kas atrodas ne tālāk kā 12 jūras jūdzes no krasta, attiecīgā ES dalībvalsts var ierobežot piekļuvi, atļaujot to tikai kuģiem un zvejas uzņēmumiem, kas tradicionāli zvejo šajos ūdeņos no piekrastes ostām, kuģiem, kas darbojas saskaņā ar pastāvošajām kaimiņattiecībām starp dalībvalstīm, un kuģiem, kas zvejo kopējās zivsaimniecības politikas regulas I pielikumā minētās sugas tur norādītajos apgabalos. Šādos ierobežojumos parasti ir noteikts, ka priekšroka ir kuģiem, kuri tradicionāli zvejo šajos ūdeņos no piekrastes ostām.
  • Ūdeņos, kas atrodas ne tālāk kā 100 jūras jūdzes no Eiropas visattālāko reģionu krastiem, piekļuvi var ierobežot, atļaujot to tikai kuģiem, kas reģistrēti šo teritoriju ostās, un kuģiem, kas tradicionāli zvejo šajos ūdeņos.

Šie izņēmumi beidz darboties 2022. gada beigās.