Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Jaunumi
The European Commission’s long-standing commitment towards the conservation of Bluefin tuna comes to the fore again for the main fishing season of 2016.
World fish stocks are being depleted by overfishing and illegal, unreported and unregulated fishing. This threatens not only the fish, but also the coastal communities that rely on fisheries for economic survival and a dependable food source. The European Commission has worked in close cooperation with EU countries and non-EU countries to develop the FLUX standards in order to exchange fisheries information in an effective, transparent and efficient manner.
Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella is at the Council of the European Union in Luxembourg today, presenting the Commission's proposed Regulation on technical measures to EU fisheries ministers. A proposed Regulation on data collection in the fisheries sector is also on the agenda.

Piekļuve ūdeņiem

Zvejniecības pārvaldība

Vispārējais princips ir tāds, ka ES zvejas flotē reģistrētajiem kuģiem ir vienlīdz pieejami visi ES ūdeņi un resursi, ko pārvalda saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku. Piekļuvi zvejas resursiem parasti piešķir ar zvejas licenci.

Šim vienlīdzīgas piekļuves principam ir divi pagaidu izņēmumi.

  • Ūdeņos, kas atrodas ne tālāk kā 12 jūras jūdzes no krasta, attiecīgā ES dalībvalsts var ierobežot piekļuvi, atļaujot to tikai kuģiem un zvejas uzņēmumiem, kas tradicionāli zvejo šajos ūdeņos no piekrastes ostām, kuģiem, kas darbojas saskaņā ar pastāvošajām kaimiņattiecībām starp dalībvalstīm, un kuģiem, kas zvejo kopējās zivsaimniecības politikas regulas I pielikumā minētās sugas tur norādītajos apgabalos. Šādos ierobežojumos parasti ir noteikts, ka priekšroka ir kuģiem, kuri tradicionāli zvejo šajos ūdeņos no piekrastes ostām.
  • Ūdeņos, kas atrodas ne tālāk kā 100 jūras jūdzes no Eiropas visattālāko reģionu krastiem, piekļuvi var ierobežot, atļaujot to tikai kuģiem, kas reģistrēti šo teritoriju ostās, un kuģiem, kas tradicionāli zvejo šajos ūdeņos.

Šie izņēmumi beidz darboties 2022. gada beigās.