Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Jaunumi
The European Commission has announced measures to avert the collapse of the declining sea bass stock. Immediately effective emergency measures will place a ban on targeting the fish stock by trawling while it is reproducing, during the spawning season, which runs until the end of April. This will be complemented by further measures to ensure that all those who fish sea bass make a balanced and fair contribution to saving the stock.
A new infographic is on-line

Piekļuve ūdeņiem

Zivju krajumu parvaldiba

Vispārējais princips ir tāds, ka ES zvejas flotē reģistrētajiem kuģiem ir vienlīdz pieejami visi ES ūdeņi un resursi, ko pārvalda saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku. Piekļuvi zvejas resursiem parasti piešķir ar zvejas licenci.

Šim vienlīdzīgas piekļuves principam ir divi pagaidu izņēmumi.

  • Ūdeņos, kas atrodas ne tālāk kā 12 jūras jūdzes no krasta, attiecīgā ES dalībvalsts var ierobežot piekļuvi, atļaujot to tikai kuģiem un zvejas uzņēmumiem, kas tradicionāli zvejo šajos ūdeņos no piekrastes ostām, kuģiem, kas darbojas saskaņā ar pastāvošajām kaimiņattiecībām starp dalībvalstīm, un kuģiem, kas zvejo kopējās zivsaimniecības politikas regulas I pielikumā minētās sugas tur norādītajos apgabalos. Šādos ierobežojumos parasti ir noteikts, ka priekšroka ir kuģiem, kuri tradicionāli zvejo šajos ūdeņos no piekrastes ostām.
  • Ūdeņos, kas atrodas ne tālāk kā 100 jūras jūdzes no Eiropas visattālāko reģionu krastiem, piekļuvi var ierobežot, atļaujot to tikai kuģiem, kas reģistrēti šo teritoriju ostās, un kuģiem, kas tradicionāli zvejo šajos ūdeņos.

Šie izņēmumi beidz darboties 2022. gada beigās.