Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Naujienos
How was sea bass managed in the EU until now? What does the common approach consist of? What will be proposed under the third part of this package? Sea bass landings are increasing from year to year, what will the Commission do to tackle this? Why are recreational anglers covered by the measures, when the commercial sector catches the lion share of sea bass? What about the longer term? What happens in January 2016, during the next spawning season of sea bass? What is the potential economic impact of a further decline of seabass?
Today the Fisheries Committee of the European Parliament has voted on the multiannual Baltic Plan, a management plan adopted by the European Commission in 2014 which establishes targets and conservation reference points for stocks and promotes regionalised decision making for fisheries in the Baltic.
The Council has adopted measures to help sea bass recover. For recreational fishing, which accounts for 25% of sea bass mortality, the decision will mean the introduction of a limit of three fish per day per angler. Learn more about sea bass with our infographic (available in English and in French).

Galimybės naudotis vandenimis

Žuvu ištekliu valdymas

Paprastai ES žvejybos laivyno registre registruoti žvejybos laivai turi lygias galimybes patekti į visus ES vandenis ir naudotis ištekliais, kurie valdomi pagal bendrąją žuvininkystės politiką. Naudotis vandenimis paprastai leidžiama suteikiant žvejybos licenciją.

Yra dvi laikinos šios lygių naudojimosi galimybių taisyklės išimtys.

  • Nuo ES šalių pakrančių iki 12 jūrmylių atstumu nutolusiais vandenimis atitinkamos ES šalys gali leisti naudotis tik tiems laivams, kurie tradiciškai žvejoja tuose vandenyse iš gretimų uostų, pagal esamus kaimynystės susitarimus nustatytiems laivams ir laivams, siejamiems su tam tikra žvejyba, nurodyta bendrosios žuvininkystės politikos reglamente (I priede ). Šiais apribojimais paprastai naudojimosi pirmenybė suteikiama laivams, kurie tradiciškai žvejoja tuose vandenyse iš gretimų uostų.
  • Nuo atokiausių Europos regionų pakrančių iki 100 jūrmylių atstumu nutolusiais vandenimis gali būti leidžiama naudotis tik šių teritorijų uostuose registruotiems laivams ir tradiciškai tuose vandenyse žvejojantiems laivams.

Išimtys baigs galioti 2022 m. pabaigoje.