Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Naujienos
The Bluefin tuna fishery is regulated by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) to which the EU is a contracting party.
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.

Galimybės naudotis vandenimis

Žuvu ištekliu valdymas

Paprastai ES žvejybos laivyno registre registruoti žvejybos laivai turi lygias galimybes patekti į visus ES vandenis ir naudotis ištekliais, kurie valdomi pagal bendrąją žuvininkystės politiką. Naudotis vandenimis paprastai leidžiama suteikiant žvejybos licenciją.

Yra dvi laikinos šios lygių naudojimosi galimybių taisyklės išimtys.

  • Nuo ES šalių pakrančių iki 12 jūrmylių atstumu nutolusiais vandenimis atitinkamos ES šalys gali leisti naudotis tik tiems laivams, kurie tradiciškai žvejoja tuose vandenyse iš gretimų uostų, pagal esamus kaimynystės susitarimus nustatytiems laivams ir laivams, siejamiems su tam tikra žvejyba, nurodyta bendrosios žuvininkystės politikos reglamente (I priede ). Šiais apribojimais paprastai naudojimosi pirmenybė suteikiama laivams, kurie tradiciškai žvejoja tuose vandenyse iš gretimų uostų.
  • Nuo atokiausių Europos regionų pakrančių iki 100 jūrmylių atstumu nutolusiais vandenimis gali būti leidžiama naudotis tik šių teritorijų uostuose registruotiems laivams ir tradiciškai tuose vandenyse žvejojantiems laivams.

Išimtys baigs galioti 2022 m. pabaigoje.