Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Naujienos
The European Commission has adopted two regulations that will facilitate two Member States to comply with European environmental legislation to protect natural environments. In particular the regulations will help the implementation of the Marine Strategy Framework and the Habitats and Birds Directives.
The proposal is based on the recently adopted multiannual fisheries management plan for the Baltic Sea, and takes into consideration scientific advice received in May 2016.

Galimybės naudotis vandenimis

Žuvininkystės valdymas

Paprastai ES žvejybos laivyno registre registruoti žvejybos laivai turi lygias galimybes patekti į visus ES vandenis ir naudotis ištekliais, kurie valdomi pagal bendrąją žuvininkystės politiką. Naudotis vandenimis paprastai leidžiama suteikiant žvejybos licenciją.

Yra dvi laikinos šios lygių naudojimosi galimybių taisyklės išimtys.

  • Nuo ES šalių pakrančių iki 12 jūrmylių atstumu nutolusiais vandenimis atitinkamos ES šalys gali leisti naudotis tik tiems laivams, kurie tradiciškai žvejoja tuose vandenyse iš gretimų uostų, pagal esamus kaimynystės susitarimus nustatytiems laivams ir laivams, siejamiems su tam tikra žvejyba, nurodyta bendrosios žuvininkystės politikos reglamente (I priede ). Šiais apribojimais paprastai naudojimosi pirmenybė suteikiama laivams, kurie tradiciškai žvejoja tuose vandenyse iš gretimų uostų.
  • Nuo atokiausių Europos regionų pakrančių iki 100 jūrmylių atstumu nutolusiais vandenimis gali būti leidžiama naudotis tik šių teritorijų uostuose registruotiems laivams ir tradiciškai tuose vandenyse žvejojantiems laivams.

Išimtys baigs galioti 2022 m. pabaigoje.