Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Uudised
The Commission welcomes that the EU, the Faroe Islands and Norway reached agreement on 21 November on an arrangement on mackerel fisheries for 2015.
The European Union has welcomed the International Commission for the Conservation of Atlantic's Tuna (ICCAT) decision to increase the quota for Eastern and Mediterranean Bluefin tuna by just under 20% a year over the next three years.
Deadline for submission of proposals: 15/01/2015 – 17h00 Brussels' Time

Juurdepääs vetele

Kalavarude majandamine

Reeglina on ELi kalalaevastiku registris registreeritud kalalaevadel võrdne juurdepääs kõigile ELi vetele ja ressurssidele, mida ÜKP raames majandatakse. Juurdepääsu kalavarudele hallatakse tavaliselt kalalaevatunnistuste abil.

Võrdse juurdepääsu reegli puhul kehtivad kaks ajutist erandit.

  • Vetes, mis ulatuvad kuni 12 meremiili kaugusele mõne ELi liikmesriigi rannikust, võib asjaomane liikmesriik kohaldada piiranguid püütavate kalaliikide või selliste laevade suhtes, mis tavapäraselt püüavad kala, olles ise pärit kõnealustele vetele lähedalasuvatest sadamatest, laevade suhtes, mis on määratletud olemasolevate naabrussuhete raames, ning kalapüügiga seotud laevade suhtes, nagu on loetletud ÜKPs (I lisa ). Asjaomaste piirangutega antakse üldjuhul eelisjuurdepääs kalalaevadele, mis tavapäraselt püüavad kala, olles ise pärit kõnealustele vetele lähedalasuvatest sadamatest.
  • Vetes, mis ulatuvad kuni 100 meremiili kaugusele ELi äärepoolseimate piirkondade rannikust, võidakse kehtestada piirangud, mille kohaselt antakse juurdepääs üksnes sellistele kalalaevadele, mis on registreeritud kõnealuste territooriumite sadamates ning mis asjaomastes vetes tavapäraselt kalapüügiga tegelevad.

Erandid aeguvad 2022. aasta lõpuks.