Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Uudised
The European Commission today tabled its proposal on fishing opportunities in the Baltic Sea for 2016.
The EU has been criticised recently for imposing a minimum size for fishing clams in the Mediterranean. Italian press reports that these rules limit the ability to enjoy the traditional dish of spaghetti with clams.
The Bluefin Tuna purse seine fishing season, lasting from 26 May to 24 June 2015, has finished with no major issues that may indicate systemic overfishing or illegal fishing activities of Bluefin Tuna by EU vessels. It was the first time in almost a decade that the EU fishermen benefited from an increased quota as BFT fishery has recovered significantly. Although scientists still need to assess the state of the stocks later this year, it is clear that the successful implementation of stricter control measures by the EU to fight IUU and overfishing has played a significant role in the recovery of the stock.

Juurdepääs vetele

Kalavarude majandamine

Reeglina on ELi kalalaevastiku registris registreeritud kalalaevadel võrdne juurdepääs kõigile ELi vetele ja ressurssidele, mida ÜKP raames majandatakse. Juurdepääsu kalavarudele hallatakse tavaliselt kalalaevatunnistuste abil.

Võrdse juurdepääsu reegli puhul kehtivad kaks ajutist erandit.

  • Vetes, mis ulatuvad kuni 12 meremiili kaugusele mõne ELi liikmesriigi rannikust, võib asjaomane liikmesriik kohaldada piiranguid püütavate kalaliikide või selliste laevade suhtes, mis tavapäraselt püüavad kala, olles ise pärit kõnealustele vetele lähedalasuvatest sadamatest, laevade suhtes, mis on määratletud olemasolevate naabrussuhete raames, ning kalapüügiga seotud laevade suhtes, nagu on loetletud ÜKPs (I lisa ). Asjaomaste piirangutega antakse üldjuhul eelisjuurdepääs kalalaevadele, mis tavapäraselt püüavad kala, olles ise pärit kõnealustele vetele lähedalasuvatest sadamatest.
  • Vetes, mis ulatuvad kuni 100 meremiili kaugusele ELi äärepoolseimate piirkondade rannikust, võidakse kehtestada piirangud, mille kohaselt antakse juurdepääs üksnes sellistele kalalaevadele, mis on registreeritud kõnealuste territooriumite sadamates ning mis asjaomastes vetes tavapäraselt kalapüügiga tegelevad.

Erandid aeguvad 2022. aasta lõpuks.