Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Nyheder
The bluefin tuna fishing season in the Western and Central Mediterranean Sea and in the Adriatic Sea was open from 26 May to 24 June for purse seiners. Thanks to the implementation of an international recovery plan and to the efforts made by fishermen, catch limits for this stock could again be increased this year (the EU quota is just over 11200t in 2016, compared to 7938 t two years ago).
The European Parliament voted today on the 2nd reading of the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a multi-annual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, also known as the 'Baltic Plan' (this Regulation amends Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repeals Council Regulation (EC) No 1098/2007).

Adgang til farvande

Fiskeriforvaltning

Fiskefartøjer, som er registreret i EU-fiskeflåderegisteret, har principielt lige adgang til alle EU-farvande og -ressourcer, der forvaltes under den fælles fiskeripolitik. Adgang til fiskeri bliver normalt bevilliget gennem en fiskelicens.

Dog er der to midlertidige undtagelser til reglen om lige adgang.

  • I farvandene indtil 12 sømil fra EU-landenes kyster, kan et EU-land begrænse adgangen til fiskefaretøjer, der traditionelt fisker i de pågældende farvande fra havne i området. Adgangen kan også forbeholdes faretøjer, der er registreret som led i bestående naboforhold, samt fartøjer, der har relation til det fiskeri, som den fælles fiskeripolitik foreskriver (Bilag I ). Som regel giver disse begrænsninger fortrinsvis adgang til fartøjer, der traditionelt fisker i farvande fra havne i området.
  • I farvandene indtil 100 sømil fra kysterne i Europas yderste periferi, kan adgang være forbeholdt fartøjer, der er registreret i en havn på disse territorier og til fartøjer, der traditionelt fisker i de pågældende farvande.

Undtagelserne udløber i slutningen af 2022.