Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Nyheder
The ten Member States that declared having exceeded their fishing quotas in 2013 will face reduced fishing quotas for those stocks in 2014. The European Commission announces these deductions on a yearly basis to immediately address the damage done to the stocks overfished in the previous year and ensure a sustainable use by Member States of common fishery resources. Compared to last year, the number of deductions made went down by 22%.

Adgang til farvande

Forvaltning af fiskebestande

Fiskefartøjer, som er registreret i EU-fiskeflåderegisteret, har principielt lige adgang til alle EU-farvande og -ressourcer, der forvaltes under den fælles fiskeripolitik. Adgang til fiskeri bliver normalt bevilliget gennem en fiskelicens.

Dog er der to midlertidige undtagelser til reglen om lige adgang.

  • I farvandene indtil 12 sømil fra EU-landenes kyster, kan et EU-land begrænse adgangen til fiskefaretøjer, der traditionelt fisker i de pågældende farvande fra havne i området. Adgangen kan også forbeholdes faretøjer, der er registreret som led i bestående naboforhold, samt fartøjer, der har relation til det fiskeri, som den fælles fiskeripolitik foreskriver (Bilag I ). Som regel giver disse begrænsninger fortrinsvis adgang til fartøjer, der traditionelt fisker i farvande fra havne i området.
  • I farvandene indtil 100 sømil fra kysterne i Europas yderste periferi, kan adgang være forbeholdt fartøjer, der er registreret i en havn på disse territorier og til fartøjer, der traditionelt fisker i de pågældende farvande.

Undtagelserne udløber i slutningen af 2022.