Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial

Fakta och siffror om fiskeripolitiken pdf - 9 MB [9 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Gällande fiskerilagstiftning (Eurlex)

Sammanställning av lagtexter för genomförandet av den Europeiska havs- och fiskerifonden, Volym I pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

 

Nyheter
Fisheries in Europe are further progressing to sustainability in the North and West of the European Union. More fish can be harvested, thereby contributing to improved revenues for our fishermen and their communities.
The European Commission has published its annual consultation paper in preparation for setting next year's fish quota later in the year.
A new consultation is on-line

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

EHFF finansierar EU:s havs- och fiskeripolitik för 2014–2020.

Fonden är en av fem europeiska struktur- och investeringsfonder som kompletterar varandra och ska främja en återhämtning i EU som bygger på tillväxt och nya jobb.

Europeiska havs- och fiskerifonden

 • hjälper fiskare att ställa om till ett hållbart fiske
 • hjälper kustsamhällena att diversifiera sina ekonomier
 • finansierar projekt som ger nya jobb och höjer livskvaliteten för kustbefolkningen
 • gör det lättare att söka ekonomiskt stöd.

Fördelning av medel per EU-land

FusionCharts XT will load here!
 
Så fungerar havs- och fiskerifonden

Fonden används för att samfinansiera projekt tillsammans med nationell finansiering.

 • Varje land får en andel av den totala budgeten utifrån storleken på landets fiskerinäring.
 • Länderna utarbetar sedan sina operativa program English (en) , där de anger vad pengarna ska gå till.
 • När kommissionen har godkänt programmen bestämmer de nationella myndigheterna vilka projekt som ska finansieras.
 • Myndigheterna och kommissionen är gemensamt ansvariga för att genomföra programmet.

Förordningen om gemensamma bestämmelser

I december 2013 antog rådet förordning (EU) nr 1303/2013 om gemensamma bestämmelser för att effektivisera de europeiska struktur- och investeringsfonderna (som omfattar finansieringsinstrument för sammanhållningspolitiken, landsbygdsutveckling och fiske). I förordningen finns gemensamma bestämmelser för alla fonder om villkor, resultatöversyn, övervakning, rapportering, utvärdering och stödberättigande.

Läs mer

pdf - 380 KB [380 KB] English (en)

Rättslig grund

Grundförordning

Genomförandeakter (förordningar och beslut)

Genomförandeakter till förordningen om gemensamma bestämmelser – akter med relevans för EHFF

Delegerade akter

 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/288 av den 17 december 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller tidsperioden och datumen för avvisande av ansökningar 
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1014/2014 av den 22 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 vad gäller innehåll i och konstruktion av ett gemensamt övervaknings- och utvärderingssystem för verksamhet som finansieras inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden
 • Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1014/2014 av den 22 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 vad gäller innehåll i och konstruktion av ett gemensamt övervaknings- och utvärderingssystem för verksamhet som finansieras inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden
 • Kriterier för beräkningen av extrakostnader i kompensationsplanen för de yttersta randområdena
 • COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of XXX supplementing Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council by identifying the costs eligible for support from the European Maritime and Fisheries Fund in order to improve hygiene, health, safety and working conditions of fishermen, protect and restore marine biodiversity and ecosystems, mitigate climate change and increase the energy efficiency of fishing vessels pdf - 73 KB [73 KB] English (en) - Adopted by the Commission on 24/11/2014. Its publication is pending the end of the period during which the EP and the Council can express objections, in accordance with Article 290 TFEU and Article 126(5) of Regulation (EU) No 508/2014. This period of objection has been extended until 24 March 2015.
 • COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of 17.12.2014 supplementing Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council on the European Maritime and Fisheries Fund with regard to the period of time and the dates for the inadmissibility of applications pdf - 71 KB [71 KB] - Adopted by the Commission on 17/12/2014. Its publication is pending the end of the period during which the EP and the Council

Delegerade akter till förordningen om gemensamma bestämmelser – akter med relevans för EHFF