Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial

Fakta och siffror om fiskeripolitiken pdf - 16 MB [16 MB] English (en)

Gällande fiskerilagstiftning (EUR-Lex)

Sammanställning av lagtexter för genomförandet av Europeiska havs- och fiskerifonden (volym 1) pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

 

 

Nyheter
The 21st Session of the Fishery Committee for the Central Eastern Atlantic (CECAF) was held in Dakar, Senegal from 20 to 22 April 2016 with the participation of 23 Member countries, including the European Union, as well as observers from different regional and sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and NGOs. The Committee had last met in March 2012.
Today, the European Commission has adopted a proposal for a Directive which aims at improving the working conditions for workers in the fishing sector.
Romania has officially kick-started funding under the EU's European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) for the period up to 2020. The launch of the Fisheries and Maritime Affairs Operational Programme 2014-2020 (POPAM) took place on 21 April in the city of Tulcea in the Danube delta.

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

EHFF finansierar EU:s havs- och fiskeripolitik för 2014–2020.

Fonden är en av fem europeiska struktur- och investeringsfonder som kompletterar varandra och ska främja en återhämtning i EU som bygger på tillväxt och nya jobb.

Europeiska havs- och fiskerifonden

  • hjälper fiskare att ställa om till ett hållbart fiske
  • hjälper kustsamhällena att diversifiera sina ekonomier
  • finansierar projekt som ger nya jobb och höjer livskvaliteten för kustbefolkningen
  • gör det lättare att söka ekonomiskt stöd.

Fördelning av medel per EU-land

FusionCharts XT will load here!
 
Så fungerar havs- och fiskerifonden

Fonden används för att samfinansiera projekt tillsammans med nationell finansiering.

  • Varje land får en andel av den totala budgeten utifrån storleken på landets fiskerinäring.
  • Länderna utarbetar sedan sina operativa program English (en) , där de anger vad pengarna ska gå till.
  • När kommissionen har godkänt programmen bestämmer de nationella myndigheterna vilka projekt som ska finansieras.
  • Myndigheterna och kommissionen är gemensamt ansvariga för att genomföra programmet.

Hur man söker EHFF-stöd

Gör så här för att se om ditt projekt kan få EHFF-stöd:

  • Hör först med den nationella myndighet pdf - 141 KB [141 KB] som sköter det operativa programmet English (en) i ditt land.
  • Ansök sedan enligt det relevanta förfarandet, så att myndigheten kan avgöra om ditt projekt kan få stöd och uppfyller de relevanta urvals- och investeringskriterierna.

Förordningen om gemensamma bestämmelser

I december 2013 antog rådet förordning (EU) nr 1303/2013 om gemensamma bestämmelser för att effektivisera de europeiska struktur- och investeringsfonderna (som omfattar finansieringsinstrument för sammanhållningspolitiken, landsbygdsutveckling och fiske). I förordningen finns gemensamma bestämmelser för alla fonder om villkor, resultatöversyn, övervakning, rapportering, utvärdering och stödberättigande.

Läs mer

pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Rättslig grund

Grundförordning

Genomförandeakter (förordningar och beslut)

Genomförandeakter till förordningen om gemensamma bestämmelser – akter med relevans för EHFF

Delegerade akter

 

Delegerade akter till förordningen om gemensamma bestämmelser – akter med relevans för EHFF