Navigacijska pot

Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
  Prosto besedilo
Povezane vsebine

Podatki in dejstva o skupni ribiški politiki pdf - 9 MB [9 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)

Zakonodaja EU o ribištvu (EUR-Lex)

Zbirka pravnih besedil v zvezi z izvajanjem Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, Zvezek I pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)

 

Novice
The European Commission has announced measures to avert the collapse of the declining sea bass stock. Immediately effective emergency measures will place a ban on targeting the fish stock by trawling while it is reproducing, during the spawning season, which runs until the end of April. This will be complemented by further measures to ensure that all those who fish sea bass make a balanced and fair contribution to saving the stock.

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo podpira pomorsko in ribiško politiko EU v obdobju 2014–2020.

Je eden od petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki se medsebojno dopolnjujejo in so namenjeni okrevanju gospodarstva in ustvarjanju delovnih mest v Evropi.

Sklad:

 • podpira ribiče pri prehodu na trajnostni ribolov,
 • podpira obalne skupnosti pri diverzifikaciji gospodarstva,
 • financira projekte v zvezi z zaposlovanjem in boljšo kakovostjo življenja evropskih obalnih skupnosti,
 • omogoča lažji dostop do finančnih sredstev.

Dodeljena finančna sredstva po državah članicah

Na voljo bodo grafikoni FusionCharts XT!
 
Delovanje sklada

Sklad sofinancira projekte skupaj z državnimi sredstvi.

 • Vsaki državi se dodeli delež celotnega proračuna sklada glede na obseg njene ribiške industrije.
 • Država nato pripravili operativni program, v katerem določi, kako namerava porabiti dodeljena sredstva.
 • Ko Komisija odobri ta program, se nacionalni organi sami odločijo, katere projekte bodo financirali.
 • Nacionalni organi in Komisija so skupaj odgovorni za izvajanje programa.

Uredba o skupnih določbah

Decembra 2013 je Svet sprejel uredbo o skupnih določbah (EU) št. 1303/2013, da bi čim bolj povečal učinkovitost evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ki vsebujejo finančne instrumente za kohezijsko politiko, razvoj podeželja in ribištvo). Uredba določa skupna pravila za vse evropske strukturne in investicijske sklade. Vključuje tudi določbe o pogojenosti, pregledu uspešnosti, ureditvi spremljanja, poročanja, ocenjevanja in pravila o upravičenosti.

Več informacij

Uradni dokumenti

Osnovna uredba

Izvedbeni akti (uredbe in sklepi)

 • Izvedbeni sklep Komisije z dne 11. junija 2014 o določitvi letne razdelitve, po državah članicah, skupnih virov Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
 • Izvedbeni sklep Komisije z dne 15. julija 2014 o določitvi prednostnih nalog Unije za politiko izvrševanja in nadzora v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
 • Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. junija 2014 pdf - 59 KB [59 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) o sprejetju delovnega programa za leto 2014 v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v zvezi z uporabo operativne tehnične pomoči, ki predstavlja sklep o financiranju. Priloga 1 pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 771/2014 z dne 14. julija 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z vzorcem za operativne programe, strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij, vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov, vsebino poročil o predhodnem vrednotenju in minimalnimi zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 772/2014 z dne 14. julija 2014 o določitvi pravil o intenzivnosti javne pomoči, ki jih je treba uporabljati za skupne upravičene odhodke za nekatere operacije, ki se financirajo v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije

Izvedbeni akti iz uredbe o skupnih določbah v zvezi z Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo

Delegirani akti

Delegirani akti iz uredbe o skupnih določbah v zvezi z Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo