Cale de navigare

Pescuit

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Căutare
  După cuvântul sau expresia
Documente relevante

PCP în date și cifre pdf - 16 MB [16 MB] English (en)

Legislația privind pescuitul (EUR-Lex)

Colecție de texte juridice legate de punerea în aplicare a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (volumul 1) pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

 

Actualitate
The EU and Canada today signed a Joint Declaration on illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing, sending a strong message of zero tolerance towards such criminal activities. The declaration was signed by Karmenu Vella, EU Commissioner for Environment, Fisheries and Maritime Affairs, and the Canadian Minister of Fisheries Oceans and the Canadian Coast Guard, Hunter Tootoo.
Many Mediterranean fish stocks are in a worrying state, with alarming consequences for income and jobs in the Mediterranean fishing sector. To highlight the need for action, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs, Karmenu Vella, yesterday launched the campaign #MedFish4Ever. More than 80 representatives from EU institutions, European regions, business, and NGOs gathered at the European Commission stand at the Seafood Global Expo in Brussels for the launch event.
Concerned with the steep decline of fish stocks in the Mediterranean, on 27 April Commissioner for the Environment, Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella hosted a high level Ministerial meeting with fisheries ministers from countries bordering the Mediterranean. Nineteen out of twenty-two riparian countries were represented, as well as GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean), FAO and MEDAC (Mediterranean Advisory Council).

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)

FEPAM este fondul UE destinat politicilor europene în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime în perioada 2014-2020.

Acesta este unul dintre cele cinci fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI), care se completează reciproc și își propun să creeze condițiile necesare redresării economice a UE, generând creștere și locuri de muncă.

Fondul

 • sprijină operatorii în tranziția către un pescuit durabil
 • ajută comunitățile din zonele de coastă să își diversifice economiile
 • finanțează proiecte care creează noi locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții în regiunile de coastă ale Europei
 • facilitează accesul la finanțare.

Fonduri alocate pe stat membru

Aici se vor încărca XT fusioncharts!
 
Mod de funcționare

Fondul este utilizat pentru a cofinanța proiecte, completând resursele din bugetul național.

 • Fiecărui stat membru i se alocă o parte din bugetul FEPAM, în funcție de importanța industriei pescuitului din țara respectivă.
 • Ulterior, autoritățile naționale întocmesc un program operațional English (en) în care precizează cum intenționează să cheltuiască banii alocați.
 • După ce Comisia aprobă programul, autoritățile naționale decid ce proiecte vor fi finanțate.
 • Autoritățile naționale și Comisia răspund împreună de implementarea programului.

Cum se poate obține finanțare prin FEPAM

Pentru a vedea dacă proiectul dumneavoastră este eligibil pentru sprijin prin FEPAM:

 • Contactați mai întâi autoritatea națională pdf - 141 KB [141 KB] care gestionează programul operațional English (en) în țara dumneavoastră.
 • Apoi urmați procedurile relevante de solicitare a finanțării, în cadrul cărora autoritatea de management va putea verifica dacă proiectul dumneavoastră este eligibil, dacă îndeplinește criteriile de selecție și dacă reflectă prioritățile de investiții urmărite.

Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune

În decembrie 2013, pentru a maximiza eficiența fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI, care includ instrumentele financiare pentru politica de coeziune, dezvoltare rurală și pescuit), Consiliul a adoptat Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune [(UE) nr. 1303/2013]. Acesta stabilește un set comun de norme pentru toate fondurile structurale și de investiții vizând, printre altele, condițiile impuse, analizarea performanțelor, măsurile de monitorizare, raportarea, evaluarea și criteriile de eligibilitate.

Informații suplimentare

pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Texte juridice

Regulamentul de bază

 • REGULAMENTUL (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)

Acte de punere în aplicare (regulamente și decizii)

 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11 iunie 2014 de stabilire a defalcării anuale pe stat membru a resurselor globale din FEPAM
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 15 iulie 2014 de identificare a priorităților Uniunii privind politica de executare și control în cadrul FEPAM
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 18 iunie 2014 pdf - 59 KB [59 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) privind adoptarea programului de lucru pentru 2014 în cadrul FEPAM, pentru asistență tehnică operațională, cu rol de decizie de finanțare. Anexa 1. pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 771/2014 al Comisiei din 14 iulie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului FEPAM în ceea ce privește:
  - modelul pentru programele operaționale,
  - structura planurilor pentru acordarea de compensații pentru costurile suplimentare suportate de operatorii implicați în pescuit, în acvacultură, în prelucrarea și în comercializarea anumitor produse obținute din pescuit și din acvacultură din regiunile ultraperiferice,
  - modelul de transmitere a datelor financiare,
  - conținutul rapoartelor de evaluare ex-ante,
  - cerințele minime privind planul de evaluare care urmează să fie prezentat în cadrul FEPAM în conformitate cu art. 56 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 772/2014 al Comisiei din 14 iulie 2014 de stabilire a normelor privind intensitatea ajutorului public care trebuie aplicate cheltuielilor eligibile totale aferente anumitor operațiuni finanțate din FEPAM
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 763/2014 al Comisiei din 11 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului FEPAM în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de publicitate și instrucțiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1232/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei, în scopul de a adapta trimiterile din acesta la Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1242/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni.
  • Pentru acest document, au fost publicate rectificări în următoarele versiuni lingvistice ale acestei pagini: ES, IT, HU, LT și MT.
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1243/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date
  • Pentru acest document, au fost publicate rectificări în următoarele versiuni lingvistice ale acestei pagini: ES, HU, LT și MT.
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1362/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de stabilire a unor norme privind o procedură simplificată pentru aprobarea anumitor modificări ale programelor operaționale finanțate prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și a unor norme privind formatul și prezentarea rapoartelor anuale privind punerea în aplicare a acestor programe

Acte de punere în aplicare din Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) care afectează FEPAM

Acte delegate

 

Acte delegate din Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune (RDC) care afectează FEPAM