Cale de navigare

Pescuit

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Căutare
  După cuvântul sau expresia
Documente relevante

PCP în date și cifre pdf - 9 MB [9 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Legislația privind pescuitul (EUR-Lex)

Compilație de texte legislative privind punerea în aplicare a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, Volumul I pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Actualitate
Deadline for application: 10 August 2015. More information is available on NAFO website
The European Commission has last week awarded a grant of almost 4 million to the European research infrastructure for observing the oceans. The funds will be used to add 150 Argo floats to the project's portfolio in the next two years.
The EEA report on the State of Europe's Seas reaffirms our message that we still need to do more for our seas. The EU is committed to blue growth that is both environmentally and economically sustainable.

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)

FEPAM este fondul pentru politicile UE în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime pentru perioada 2014-2020.

Acesta este unul dintre cele cinci fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI), care se completează reciproc și își propun să creeze condițiile necesare redresării economice a UE, generând creștere și locuri de muncă.

Fondul

 • sprijină operatorii în tranziția către un pescuit durabil
 • ajută comunitățile din zonele de coastă să își diversifice economiile
 • finanțează proiecte care creează noi locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții în regiunile de coastă ale Europei
 • facilitează accesul la finanțare.

Fonduri alocate pe stat membru

Aici se vor încărca XT fusioncharts!
 
Mod de funcționare

Fondul este utilizat pentru a cofinanța proiecte, alături de resursele din bugetul național.

 • Fiecărui stat membru i se alocă o parte din bugetul FEPAM, în funcție de importanța industriei pescuitului din țara respectivă.
 • Ulterior, autoritățile naționale întocmesc un program operațional English (en) în care precizează cum intenționează să cheltuie banii alocați.
 • După ce Comisia aprobă programul, autoritățile naționale decid ce proiecte vor fi finanțate.
 • Autoritățile naționale și Comisia răspund împreună de implementarea programului.

Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune

În decembrie 2013, pentru a maximiza eficiența fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI, care includ instrumentele financiare pentru politica de coeziune, dezvoltare rurală și pescuit), Consiliul a adoptat Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune [(UE) nr. 1303/2013]. Acesta stabilește un set comun de norme pentru toate fondurile structurale și de investiții vizând, printre altele, condițiile impuse, analizarea performanțelor, măsurile de monitorizare, raportarea, evaluarea și criteriile de eligibilitate.

Informații suplimentare

pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Texte juridice

Regulamentul de bază

 • REGULAMENTUL (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)

Acte de punere în aplicare (regulamente și decizii)

Acte de punere în aplicare din Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) care afectează FEPAM

Acte delegate

 • Regulamentul delegat (UE) 2015/288 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește perioada și datele de inadmisibilitate a cererilor
 • Regulamentul delegat (UE) nr. 1014/2014 al Comisiei din 22 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul și construcția unui sistem de monitorizare și de evaluare comun pentru operațiunile finanțate din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime
 • Rectificare la Regulamentul delegat (UE) nr. 1014/2014 al Comisiei din 22 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul și construcția unui sistem de monitorizare și de evaluare comun pentru operațiunile finanțate din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime
 • Regulamentul delegat al Comisiei privind criteriile de calculare a costurilor suplimentare prevăzute în planurile de compensare pentru regiunile ultraperiferice
 • Regulamentul delegat (UE) 2015/531 al Comisiei din 24 noiembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului prin identificarea costurilor eligibile pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime în scopul îmbunătățirii condițiilor de igienă, sănătate, siguranță și lucru pentru pescari, al protecției și refacerii biodiversității și ecosistemelor marine, al atenuării efectelor schimbărilor climatice și al sporirii eficienței energetice a navelor de pescuit
 • Regulamentul delegat (UE) 2015/616 al Comisiei din 13 februarie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 480/2014 în ceea ce privește trimiterile la Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
 • Regulamentul delegat (UE) 2015/852 al Comisiei din 27 martie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la cazurile de nerespectare și cazurile de nerespectare gravă a normelor politicii comune în domeniul pescuitului care pot conduce la o întrerupere a termenului de plată sau la suspendarea plăților în cadrul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime 
 • Regulamentul delegat (UE) 2015/895 al Comisiei din 2 februarie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește normele specifice

Acte delegate din Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) care afectează FEPAM