Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Links

Feiten en cijfers over het EU-visserijbeleid pdf - 9 MB [9 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Visserijwetgeving (EUR-Lex)

Samenvoeging van wetsteksten met betrekking tot de invoering van het Europees Maritiem en Visserijfonds, Deel 1 pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Nieuws
The European Commission welcomes the positive vote of the plenary of European Parliament on the multiannual Baltic Plan, a long-term management plan which establishes targets and conservation reference points for cod, sprat and herring stocks.
Today the European Parliament gave support to a legislative proposal that paves the way for effective and consistent implementation of the landing obligation under the new Common Fisheries Policy. With the vote, the Parliament has endorsed the political agreement reached earlier, in negotiations between the Parliament and the Council on the Commission proposal for a so-called Omnibus Regulation.

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

Het EFMZV is het nieuwe fonds voor het Europees beleid op het gebied van maritieme zaken en visserij voor 2014-2020.

Het is een van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen die samen door middel van groei en banen het herstel in Europa willen aanzwengelen.

Het fonds:

 • helpt vissers bij de overgang naar duurzame visserij
 • ondersteunt kustgemeenschappen bij het diversifiëren van hun economie
 • financiert projecten voor meer nieuwe banen en een betere levenskwaliteit aan de Europese kusten
 • vereenvoudigt de toegang tot financiering

Financiële toewijzing per lidstaat

FusionCharts XT will load here!
 
Hoe werkt het?

Het fonds gaat samen met de nationale overheden projecten financieren.

 • Elk land krijgt een deel van de begroting van het fonds toegewezen, gebaseerd op de omvang van de visserijsector in dat land.
 • Elk land stelt dan een operationeel programma English (en) op, waarin staat hoe het geld zal worden uitgegeven.
 • Als de Commissie dit plan goedkeurt, mag de nationale overheid bepalen welke projecten geld krijgen.
 • De nationale autoriteiten en de Commissie zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.

Nieuwe verordening

De Raad heeft in december 2013 een nieuwe verordening met gemeenschappelijke bepalingen (1303/2013) goedgekeurd voor de Europese structuur- en investeringsfondsen (voor het cohesiebeleid, plattelandsontwikkeling en visserij). Hierin staan regels voor alle structuur- en investeringsfondsen, d.w.z. alle bepalingen over voorwaarden, controle, toezicht, verslaglegging, evaluatie en subsidiabiliteit in de komende programmeringsperiode.

Meer informatie

pdf - 380 KB [380 KB] English (en)

Wetteksten

Basisverordening

Uitvoeringsbesluiten (verordeningen, besluiten en beschikkingen)

Uitvoeringsbesluiten van de verordening gemeenschappelijke bepalingen (VGB) met gevolgen voor het EFMZV

Gedelegeerde handelingen

 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/288 van de Commissie van 17 december 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij wat betreft de periode en de data voor de onontvankelijkheid van aanvragen
 • Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1014/2014 van de Commissie van 22 juli 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de inhouden de opzet van een gemeenschappelijk monitoring- en evaluatiesysteem voor concrete acties in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
 • Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1014/2014 van de Commissie van 22 juli 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de inhoud en de opzet van een gemeenschappelijk monitoring- en evaluatiesysteem voor concrete acties in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
 • Criteria voor de berekening van de extra kosten in het compensatieplan voor ultraperifere regio’s
 • COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of XXX supplementing Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council by identifying the costs eligible for support from the European Maritime and Fisheries Fund in order to improve hygiene, health, safety and working conditions of fishermen, protect and restore marine biodiversity and ecosystems, mitigate climate change and increase the energy efficiency of fishing vessels pdf - 73 KB [73 KB] English (en) - Adopted by the Commission on 24/11/2014. Its publication is pending the end of the period during which the EP and the Council can express objections, in accordance with Article 290 TFEU and Article 126(5) of Regulation (EU) No 508/2014. This period of objection has been extended until 24 March 2015.
 • COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of 17.12.2014 supplementing Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council on the European Maritime and Fisheries Fund with regard to the period of time and the dates for the inadmissibility of applications pdf - 71 KB [71 KB] - Adopted by the Commission on 17/12/2014. Its publication is pending the end of the period during which the EP and the Council can express objections, in accordance with Article 290 TFEU and Article 126(5) of Regulation (EU) No 508/2014

Gedelegeerde handelingen in het kader van de gemeenschappelijke bepalingen, met gevolgen voor het EFMZV