Mogħdija tan-navigazzjoni

Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Kontenut relatat

Fatti u ċifri dwar il-PKS pdf - 16 MB [16 MB] English (en)

Leġiżlazzjoni dwar is-sajd (EUR-lex)

Kumpilazzjoni ta’ testi legali relatati mal-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (volum 1) pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

 

Aħbarijiet
The Agriculture and Fisheries Council will take place in Luxembourg on 27 and 28 June 2016. The Commission will be represented by Commissioner for Agriculture and Rural Development, Phil Hogan, Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella and Commissioner for Health and Food Safety, Vytenis Andriukaitis.
The bluefin tuna fishing season in the Western and Central Mediterranean Sea and in the Adriatic Sea was open from 26 May to 24 June for purse seiners. Thanks to the implementation of an international recovery plan and to the efforts made by fishermen, catch limits for this stock could again be increased this year (the EU quota is just over 11200t in 2016, compared to 7938 t two years ago).
The European Parliament voted today on the 2nd reading of the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a multi-annual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, also known as the 'Baltic Plan' (this Regulation amends Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repeals Council Regulation (EC) No 1098/2007).

Il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS)

Il-FEMS hu l-fond għall-politiki marittimi u s-sajd tal-UE għall-2014-2020.

Dan hu wieħed minn ħames Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) li jikkumplementaw lil xulxin u jfittxu li jippromwovu rkupru bbażat fuq it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi fl-Ewropa.

Il-fond

 • jgħin lis-sajjieda fit-tranżizzjoni lejn sajd sostenibbli
 • jappoġġja l-komunitajiet kostali fid-diversifikazzjoni tal-ekonomiji tagħhom
 • jiffinanzja proġetti li joħolqu impjiegi ġodda u jtejbu l-kwalità tal-ħajja mal-kosta tal-Ewropa
 • jagħmel l-aċċess għall-finanzjament aktar faċli.

L-allokazzjoni finanzjarja għal kull Stat Membru

FusionCharts XT se jillowdja hawn!
 
Kif jaħdem

Il-Fond jintuża biex jiġu kkofinanzjati proġetti, flimkien ma’ finanzjament nazzjonali.

 • Kull pajjiż jiġi allokat sehem mill-baġit totali tal-Fond, abbażi tad-daqs tal-industrija tas-sajd tiegħu.
 • Kull pajjiż imbagħad ifassal programm operattiv English (en) , li fih jispeċifika kif ikun biħsiebu jonfoq il-flus allokati.
 • Malli l-Kummissjoni tapprova dan il-programm, ikunu l-awtoritajiet nazzjonali li jiddeċiedu liema proġetti jiġu ffinanzjati.
 • L-awtoritajiet nazzjonali u l-Kummissjoni huma responsabbli b’mod konġunt għall-implimentazzjoni tal-programm.

Kif taċċessa l-finanzjament tal-FEMS

Biex tara jekk il-proġett tiegħek hux eliġibbli għal appoġġ mill-FEMS:

 • L-ewwel iċċekkja mal-awtorità nazzjonali pdf - 138 KB [138 KB] inkarigata mill-immaniġġjar tal-programm operattiv English (en) f'pajjiżek.
 • Imbagħad segwi l-proċeduri ta’ applikazzjoni sabiex l-awtorità ta' ġestjoni tkun tista’ tivverifika l-eliġibilità tal-proġett tiegħek u jekk jissodisfax il-kriterji rilevanti ta’ għażla u prijoritajiet ta’ investiment.

Ir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni

F'Diċembru 2013, biex tiġi massimizzata l-effettività tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (FSIE) (li jinkludu l-istrumenti finanzjarji għall-politika ta’ koeżjoni, l-iżvilupp rurali u s-sajd), il-Kunsill adotta r-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni ((UE) Nru 1303/2013). Dan ir-regolament jistipula sett ta’ regoli komuni għall-fondi SIE kollha. Dan jinkludi dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-kundizzjonalità, l-analiżi tal-prestazzjoni, l-arranġamenti għall-monitoraġġ, ir-rappurtar, l-evalwazzjoni u l-eliġibilità tar-regoli.

Aktar informazzjoni

pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Testi legali

Ir-regolament bażiku

 • Ir-REGOLAMENT (KE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS).

L-atti ta’ implimentazzjoni (regolamenti u deċiżjonijiet)

L-atti ta’ implimentazzjoni tar-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni (CPR) li jaffettwaw lill-FEMS

L-atti delegati

 

L-atti delegati mir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni (CPR) li jaffettwaw lill-FEMS