Mogħdija tan-navigazzjoni

Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Kontenut relatat

Fatti u ċifri dwar il-PKS pdf - 9 MB [9 MB] English (en)

Leġiżlazzjoni dwar is-sajd (EUR-lex)

 

Aħbarijiet
The 11th South East Atlantic Fisheries Organisation (SEAFO) Annual Meeting, held from 1-5 December 2014, in Windhoek, Namibia adopted all conservation measures in line with scientific advice and reinforced the protection of vulnerable marine ecosystems for bottom fisheries. This measures adopted included the adoption of bi-annual cacth limits for alfonsino, pelagic armourhead and orange roughy as well as harvest control rules.
The EU and Norway have reached an arrangement for the 2015 management of shared fish stocks in the North Sea.
From 13 December 2014, the rules for labels accompanying all fishery and aquaculture products for EU consumers will change. This pocket guide explains what must appear on the new labels and what additional information can be displayed.

Il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS)

Il-FEMS hu l-fond għall-politiki tal-UE dwar il-politiki marittimi u s-sajd għall-2014-2020.

Dan hu wieħed minn ħames Fondi Strutturali u tal-Investiment Ewropej (ESI) li jikkumplementaw lil xulxin u jfittxu li jippromwovu rkupru bbażat fuq it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi fl-Ewropa.

Il-fond

  • jgħin lis-sajjieda fit-tranżizzjoni lejn sajd sostenibbli
  • jappoġġja l-komunitajiet kostali fid-diversifikazzjoni tal-ekonomiji tagħhom
  • jiffinanzja proġetti li joħolqu impjiegi ġodda u jtejbu l-kwalità tal-ħajja mal-kosta tal-Ewropa
  • jagħmel l-aċċess għall-finanzjament aktar faċli.

L-allokazzjoni finanzjarja għal kull Stat Membru

FusionCharts XT se jillowdja hawn!
 
Kif jaħdem

Il-Fond jintuża biex jiġu kkofinanzjati proġetti, flimkien ma’ finanzjament nazzjonali.

  • Kull pajjiż jiġi allokat sehem mill-baġit totali tal-Fond, abbażi tad-daqs tal-industrija tas-sajd tiegħu.
  • Kull pajjiż imbagħad ifassal programm operattiv, li fih jispeċifika kif ikun biħsiebu jonfoq il-flus allokati.
  • Malli l-Kummissjoni tapprova dan il-programm, ikunu l-awtoritajiet nazzjonali li jiddeċiedu liema proġetti jiġu ffinanzjati.
  • L-awtoritajiet nazzjonali u l-Kummissjoni huma responsabbli b’mod konġunt għall-implimentazzjoni tal-programm.

Ir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni

F'Diċembru 2013, biex tiġi massimizzata l-effettività tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (ESI) (li jinkludu l-istrumenti finanzjarji għall-politika ta’ koeżjoni, l-iżvilupp rurali u s-sajd), il-Kunsill adotta r-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni ((UE) Nru 1303/2013). Dan ir-regolament jistipula sett ta’ regoli komuni għall-fondi tal-ESI kollha. Dan jinkludi dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-kundizzjonalità, l-analiżi tal-prestazzjoni, l-arranġamenti għall-monitoraġġ, ir-rappurtar, l-evalwazzjoni u l-eliġibbiltà tar-regoli.

Aktar informazzjoni

It-testi legali

Ir-regolament bażiku

  • Ir-REGOLAMENT (KE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS).

L-atti ta’ implimentazzjoni (regolamenti u deċiżjonijiet)

L-atti ta’ implimentazzjoni tar-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni (CPR) li jaffettwaw lill-FEMS

L-atti delegati

L-Atti delegati mir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni (CPR) li jaffettwaw lill-FEMS