Mogħdija tan-navigazzjoni

Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat

Fatti u ċifri dwar il-PKS pdf - 9 MB [9 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Leġiżlazzjoni dwar is-sajd (EUR-lex)

Kompilazzjoni ta’ testi legali relatati mal-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, Volum I pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Aħbarijiet
A new infographic is on-line
The European Commission has today put Thailand on formal notice for not taking sufficient measures in the international fight against illegal fishing (IUU).

Il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS)

Il-FEMS hu l-fond għall-politiki tal-UE dwar il-politiki marittimi u s-sajd għall-2014-2020.

Dan hu wieħed minn ħames Fondi Strutturali u tal-Investiment Ewropej (ESI) li jikkumplementaw lil xulxin u jfittxu li jippromwovu rkupru bbażat fuq it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi fl-Ewropa.

Il-fond

 • jgħin lis-sajjieda fit-tranżizzjoni lejn sajd sostenibbli
 • jappoġġja l-komunitajiet kostali fid-diversifikazzjoni tal-ekonomiji tagħhom
 • jiffinanzja proġetti li joħolqu impjiegi ġodda u jtejbu l-kwalità tal-ħajja mal-kosta tal-Ewropa
 • jagħmel l-aċċess għall-finanzjament aktar faċli.

L-allokazzjoni finanzjarja għal kull Stat Membru

FusionCharts XT se jillowdja hawn!
 
Kif jaħdem

Il-Fond jintuża biex jiġu kkofinanzjati proġetti, flimkien ma’ finanzjament nazzjonali.

 • Kull pajjiż jiġi allokat sehem mill-baġit totali tal-Fond, abbażi tad-daqs tal-industrija tas-sajd tiegħu.
 • Kull pajjiż imbagħad ifassal programm operattiv English (en) , li fih jispeċifika kif ikun biħsiebu jonfoq il-flus allokati.
 • Malli l-Kummissjoni tapprova dan il-programm, ikunu l-awtoritajiet nazzjonali li jiddeċiedu liema proġetti jiġu ffinanzjati.
 • L-awtoritajiet nazzjonali u l-Kummissjoni huma responsabbli b’mod konġunt għall-implimentazzjoni tal-programm.

Ir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni

F'Diċembru 2013, biex tiġi massimizzata l-effettività tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (ESI) (li jinkludu l-istrumenti finanzjarji għall-politika ta’ koeżjoni, l-iżvilupp rurali u s-sajd), il-Kunsill adotta r-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni ((UE) Nru 1303/2013). Dan ir-regolament jistipula sett ta’ regoli komuni għall-fondi tal-ESI kollha. Dan jinkludi dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-kundizzjonalità, l-analiżi tal-prestazzjoni, l-arranġamenti għall-monitoraġġ, ir-rappurtar, l-evalwazzjoni u l-eliġibbiltà tar-regoli.

Aktar informazzjoni

pdf - 380 KB [380 KB] English (en)

It-testi legali

Ir-regolament bażiku

 • Ir-REGOLAMENT (KE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS).

L-atti ta’ implimentazzjoni (regolamenti u deċiżjonijiet)

L-atti ta’ implimentazzjoni tar-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni (CPR) li jaffettwaw lill-FEMS

L-atti delegati

 • Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/288 tas- 17 ta' Diċembru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd fir-rigward tal-perjodu ta' żmien u d-dati għall-inammissibbiltà tal-applikazzjonijiet
 • Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1014/2014 tat- 22 ta' Lulju 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 (UE) u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kontenut u l-kostruzzjoni ta' sistema komuni ta' monitoraġġ u evalwazzjoni għall-operazzjonijiet finanzjati mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd    
 • Rettifika għar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1014/2014 tat-22 ta' Lulju 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 (UE) u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal- kontenut u l-kostruzzjoni ta' sistema komuni ta' monitoraġġ u evalwazzjoni għall-operazzjonijiet finanzjati mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd 
 • Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni dwar il-kriterji ta’ kalkolu għal spejjeż addizzjonali fil-pjan ta’ kumpens għar-reġjuni l-aktar imbiegħda
 • COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of XXX supplementing Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council by identifying the costs eligible for support from the European Maritime and Fisheries Fund in order to improve hygiene, health, safety and working conditions of fishermen, protect and restore marine biodiversity and ecosystems, mitigate climate change and increase the energy efficiency of fishing vessels pdf - 73 KB [73 KB] English (en) - Adopted by the Commission on 24/11/2014. Its publication is pending the end of the period during which the EP and the Council can express objections, in accordance with Article 290 TFEU and Article 126(5) of Regulation (EU) No 508/2014. This period of objection has been extended until 24 March 2015.
 • COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of 17.12.2014 supplementing Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council on the European Maritime and Fisheries Fund with regard to the period of time and the dates for the inadmissibility of applications pdf - 71 KB [71 KB] - Adopted by the Commission on 17/12/2014. Its publication is pending the end of the period during which the EP and the Council can express objections, in accordance with Article 290 TFEU and Article 126(5) of Regulation (EU) No 508/2014

L-Atti delegati mir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni (CPR) li jaffettwaw lill-FEMS