Halászat

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Keresés
  Szabad szöveg alapján
Kapcsolódó anyagok

Tények és adatok a közös halászati politikával kapcsolatban pdf - 9 MB [9 MB] English (en)

Halászati jogszabályok (EUR-Lex)

Az uniós jogszabályok összefoglalói:

 

Hírek
Following the restoration of constitutional order in Guinea-Bissau, the EU and Guinea-Bissau have signed a new three-year fisheries Protocol under the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the two parties. EU boats, mostly from Spain, Portugal, France, Greece and Italy, will now be able to resume fishing in local waters following a two year interruption.
The Commission welcomes that the EU, the Faroe Islands and Norway reached agreement on 21 November on an arrangement on mackerel fisheries for 2015.

Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA)

Az ETHA az EU 2014–2020 közötti időszakra szóló tengerügyi és halászati politikájának végrehajtása céljából létrehozott alap.

Egyike annak az öt, egymást kiegészítő európai strukturális és beruházási alapnak, amely a növekedés és a foglalkoztatás ösztönzése révén hivatott a gazdasági fellendülést előmozdítani az Európai Unióban.

Az alap:

 • segít a halászoknak átállni a fenntartható halászatra;
 • támogatja a part menti közösségek gazdasági diverzifikációját;
 • finanszírozza olyan projektek végrehajtását, amelyek új munkahelyeket teremtenek, és javítják az európai partok mentén élő közösségek életminőségét;
 • megkönnyíti a pályázóknak a forráshoz jutást.

Pénzügyi előirányzatok tagállamok szerinti bontásban

FusionCharts XT will load here!
 
Az alap működése

Az alap állami támogatással megvalósítani kívánt projektekhez nyújt társfinanszírozást.

 • Az alap teljes költségvetéséből az egyes tagországok saját halászati ágazatuk méretével arányosan részesülhetnek.
 • Mindegyik tagországnak operatív programot kell kidolgoznia, melyben ismerteti, hogyan szándékozik a rendelkezésére álló összeget elkölteni.
 • Azt követően, hogy a Bizottság jóváhagyja a programot, a tagállami hatóságok maguk dönthetnek arról, milyen projekteket fognak finanszírozni.
 • A Bizottság és a tagállami hatóságok közösen tartoznak felelősséggel a program végrehajtásáért.

A közös rendelkezésekről szóló rendelet

2013 decemberében a Tanács elfogadta a közös rendelkezésekről szóló 1303/2013/EU rendeletet, hogy maximalizálja az európai strukturális és beruházási alapok hatékonyságát (ezek az alapok tartalmazzák a kohéziós politika, a vidékfejlesztési politika és a halászati politika megvalósítását szolgáló pénzügyi eszközöket). A rendelet egységes szabályokat vezet be az európai strukturális és beruházási alapok mindegyikére vonatkozóan, köztük olyan rendelkezéseket is, amelyek a feltételrendszerrel, az eredményességértékeléssel, valamint a monitoringra, a jelentéstételre és az értékelésre vonatkozó intézkedésekkel, illetve a támogathatósági szabályokkal kapcsolatosak.

További információk

Jogi szövegek

Alaprendelet

 • Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Végrehajtási aktusok (rendeletek és határozatok)

 • A Bizottság végrehajtási határozata (2014. június 11.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap forrásainak megosztott irányítása keretében a 2014 és 2020 közötti időszakban tagállamonként és évenként rendelkezésre álló összegek megállapításáról
 • A Bizottság végrehajtási határozata (2014. július 15.) a végrehajtási és ellenőrzési politikára vonatkozó uniós prioritások meghatározásáról az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében
 • A Bizottság végrehajtási határozata (2014. június 18.) pdf - 59 KB [59 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) – C(2014) 3975 final (a dokumentum magyar nyelvű fordítása nem áll rendelkezésre) 1. melléklet pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • A Bizottság 771/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. július 14.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az operatív programokra vonatkozó modell, a legkülső régiókból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és piaci értékesítése során a gazdasági szereplőknél felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó tervek szerkezeti felépítése, a pénzügyi adatok továbbítására vonatkozó modell, az előzetes értékelési jelentések tartalma, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében benyújtandó értékelési tervre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében alkalmazandó szabályok meghatározásáról
 • A Bizottság 772/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. július 14.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében támogatott műveletek összes támogatható kiadására közpénzből nyújtott támogatások intenzitási szabályainak megállapításáról
 • A Bizottság 763/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 11.) a tájékoztatási és közzétételi intézkedések technikai jellemzői, valamint az uniós jelkép kialakítására vonatkozó utasítások tekintetében az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól

A közös rendelkezésekről szóló rendeletnek az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot érintő végrehajtási aktusai

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A közös rendelkezésekről szóló rendeletnek az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot érintő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusai