Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
  Vapaa tekstihaku
Lisää aiheesta

Perustietoa yhteisestä kalastuspolitiikasta pdf - 16 MB [16 MB] English (en)

Kalastusalan lainsäädäntö (EUR-Lex)

Oikeudellisia tekstejä, jotka liittyvät Euroopan meri- ja kalatalousrahaston täytäntöönpanoon, Osa I pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)

 

 

Uutiset
The 16th Session of the Western Central Atlantic Fishery Commission (WECAFC) was held in Gosier (Guadeloupe, France) from 20-24 June 2016. It was attended by representatives from 28 member countries, including the European Commission for the European Union, as well as observers from sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and civil society.
Commissioner Vella gave the EU Fisheries Ministers a preview of the fishing limits to be applied in 2017. He stressed that our fisheries are making good progress towards sustainable management, but nevertheless we must keep up the effort to be able to comply with our common objectives and deadlines. The Ministers confirmed their commitment to move slowly but surely towards sustainable fishing levels.
The Agriculture and Fisheries Council will take place in Luxembourg on 27 and 28 June 2016. The Commission will be represented by Commissioner for Agriculture and Rural Development, Phil Hogan, Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella and Commissioner for Health and Food Safety, Vytenis Andriukaitis.

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

EMKR on EU:n meri- ja kalastuspolitiikkaa tukeva rahasto kaudelle 2014–2020.

Se on yksi viidestä toisiaan täydentävästä Euroopan rakenne- ja investointirahastosta (ERI), joilla pyritään edistämään talouskasvua ja työllisyyttä EU:ssa.

Meri- ja kalatalousrahasto

 • auttaa kalastajia siirtymään kestävään kalastukseen
 • tukee rannikkoyhteisöjä taloudellisen toiminnan monipuolistamisessa
 • rahoittaa hankkeita, joilla luodaan työpaikkoja ja parannetaan elämänlaatua EU:n rannikkoseuduilla
 • helpottaa rahoituksen saantia.

Jäsenvaltiokohtainen rahoitus

 
Rahaston toiminta

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta myönnetään tukea hankkeille, jotka saavat myös kansallista rahoitusta.

 • Rahaston varat jaetaan EU-maiden kesken suhteessa niiden kalatalouden kokoon.
 • Kukin maa laatii toimintasuunnitelman English (en) sille varatun rahoitusosuuden käytöstä.
 • Kun komissio on hyväksynyt suunnitelman, kansalliset viranomaiset päättävät, mille hankkeille rahoitusta lopulta myönnetään.
 • Komissio ja kansalliset viranomaiset valvovat yhdessä toimintasuunnitelman toteutumista.

Miten EMKR:n rahoitusta voi saada?

Voit hakea EMKR:n rahoitusta myös omalle hankkeellesi:

 • Tarkista ensin rahoitusmahdollisuudet toimintasuunnitelman English (en) hallinnoinnista vastaavalta kansalliselta viranomaiselta pdf - 138 KB [138 KB] .
 • Hae tämän jälkeen rahoitusta hakumenettelyn mukaisesti. Hallinnoiva viranomainen tarkistaa hankkeesi tukikelpoisuuden ja sen, onko hanke asetettujen valintaperusteiden ja investointiprioriteettien mukainen.

Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus

Rakenne- ja investointirahastojen rahoitus kattaa koheesiopolitiikan, maaseudun kehittämisen ja kalatalouden rahoitusvälineet. Jotta rahastojen vaikuttavuus voitaisiin maksimoida, neuvosto hyväksyi joulukuussa 2013 yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen (asetus (EU) N:o 1303/2013). Asetuksella otetaan käyttöön yhteiset säännöt kaikille ERI-rahastoille. Säännöt koskevat mm. rahoituksen ehdollisuutta, tulosarviointia, seuranta-, raportointi- ja arviointijärjestelyjä ja tukikelpoisuusvaatimuksia.

Lisätietoa

pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Lainsäädäntö

Perusasetus

Täytäntöönpanosäädökset (asetukset ja päätökset)

 • Komission täytäntöönpanopäätös 11.6.2014 Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kokonaismäärärahojen vuosijakauman vahvistamisesta
 • Komission täytäntöönpanopäätös 15.7.2014 Euroopan meri- ja kalastusrahaston mukaisten unionin täytäntöönpano- ja valvontapoliittisten painopisteiden yksilöimisestä
 • Komission täytäntöönpanopäätös 18.6.2014 pdf - 59 KB [59 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Euroopan meri- ja kalastusrahaston operatiivista teknistä apua koskevan vuoden 2014 työohjelman hyväksymisestä (rahoituspäätös) – Liite 1 pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 771/2014, 14.7.2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston puitteissa esitettävien
  - toimintaohjelmien mallia
  - syrjäisimpien alueiden tiettyjen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kalastuksessa, viljelyssä, jalostuksessa ja markkinoille saattamisessa toimijoille aiheutuvien lisäkustannusten korvaamista koskevien suunnitelmien rakennetta
  - rahoitustietojen toimittamisessa käytettävää mallia
  - ennakkoarviointikertomusten sisältöä sekä
  - arviointisuunnitelman vähimmäisvaatimuksia koskevien sääntöjen vahvistamisesta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen nojalla asetuksen (EU) N:o 1303/2013 56 artiklan mukaisesti.
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 772/2014, 14.7.2014, tiettyjen Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettavien toimien tukikelpoisten menojen kokonaismäärään sovellettavien julkisen tuen intensiteettiä koskevien sääntöjen vahvistamisesta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 763/2014, 11.7.2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen soveltamista koskevista säännöistä tiedotus- ja julkistamistoimenpiteiden teknisten ominaisuuksien ja unionin symbolin laatimisohjeiden osalta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1232/2014, 18.11.2014, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 215/2014 muuttamisesta siinä olevien viittausten mukauttamiseksi koskemaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 508/2014 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 215/2014 oikaisemisesta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1242/2014, 20.11.2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EU) N:o 508/2014 nojalla annettavista säännöistä toimia koskevien kumulatiivisten tietojen esittämisen osalta
  • Tämän asiakirjan oikaisu on julkaistu tällä verkkosivulla seuraavilla kielillä: espanja, italia, liettua, malta ja unkari.
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1243/2014, 20.11.2014, meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EU) N:o 508/2014 nojalla annettavista säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioilta vaadittavia tietoja sekä tietotarpeita ja mahdollisten tietolähteiden välisiä synergioita
  • Tämän asiakirjan oikaisu on julkaistu tällä verkkosivulla seuraavilla kielillä: espanja, liettua, malta ja unkari.
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1362/2014, 18.12.2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettavien toimintaohjelmien tiettyjen muutosten hyväksymisessä sovellettavaa yksinkertaistettua menettelyä koskevista säännöistä ja kyseisten ohjelmien vuotuisten täytäntöönpanokertomusten muotoa ja esittämistä koskevista säännöistä

Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen täytäntöönpanosäädökset, jotka vaikuttavat EMKR-asetukseen

Delegoidut säädökset

 

Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen delegoidut säädökset, jotka vaikuttavat EMKR-asetukseen