Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også

Fakta og tal om den fælles fiskeripolitik pdf - 9 MB [9 MB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Fiskerilovgivning (EUR-Lex)

Samling af retsakter i forbindelse med gennemførelsen af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, Bind I pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Nyheder
The European Commission has adopted on 17 August a key investment package for the Lithuanian fisheries and aquaculture sectors. Covering the period 2014-2020, the operational programme (OP) under the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) is worth almost 82 million, including 63 million of EU investments. Investments will be targeted at enhancing the competitiveness, sustainability and viability of Lithuanian fisheries and aquaculture businesses.
What can EU funding do to foster jobs and growth in the maritime economy? Register now for our "Blue Invest" conference to find out!
The European Commission has adopted investment packages for the maritime, fisheries and aquaculture sectors of Denmark (267.6m, including 208.4 m of EU funds), Estonia (129.6m, including 101m of EU funds), Germany (284.6 m, including 219.6 m of EU funds) and Sweden (172.9m, including 120.2 of EU funds). The investment is available for the period 2014-2020.

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)

EHFF er fonden for EU's hav- og fiskeripolitik for 2014-2020.

Den er én af de fem europæiske struktur- og investeringsfonde, som supplerer hinanden og har til formål at fremme en job- og vækstbaseret genopretning i Europa.

Fonden

  • hjælper fiskere med overgangen til bæredygtigt fiskeri
  • hjælper kystsamfundene med at diversificere deres økonomi
  • finansierer projekter, der skaber nye job og bedre livskvalitet langs de europæiske kyster
  • gør det lettere at få adgang til finansiering.

Finansielle tildelinger pr. medlemsland

Her loader FusionCharts XT!
 
Sådan virker det

Fonden bruges til at medfinansiere projekter sammen med national støtte.

  • Hvert land får tildelt en andel af fondens samlede budget ud fra størrelsen på sin fiskeindustri.
  • Hvert land udarbejder derefter et operationelt program English (en) , hvor de uddyber, hvordan de har tænkt sig at bruge pengene.
  • Når Kommissionen har godkendt programmet, er det op til de nationale myndigheder selv at afgøre, hvilke projekter der skal finansieres.
  • De nationale myndigheder og Kommissionen har fælles ansvar for programmets gennemførelse.

Forordningen om fælles bestemmelser

For at maksimere effektiviteten af de europæiske struktur- og investeringsfonde (som omfatter finansielle instrumenter under samhørighedspolitikken, udvikling af landdistrikterne og fiskeri) vedtog Rådet i december 2013 forordningen om fælles bestemmelser ((EU) nr. 1303/2013). Den fastsætter et sæt fælles regler for alle de europæiske struktur- og investeringsfonde. Det omfatter bestemmelser om betingelser, præstationsvurdering, ordninger for tilsyn, rapportering, evaluering og reglerne for støtteberettigelse.

Yderligere oplysninger

pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Lovtekster

Grundforordning

Gennemførelsesretsakter (forordninger og afgørelser)

Gennemførelsesretsakter fra forordningen om fælles bestemmelser, som berører EHFF

Delegerede retsakter

Delegerede retsakter fra forordningen om fælles bestemmelser, som berører EHFF