Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også

Fakta og tal om den fælles fiskeripolitik pdf - 16 MB [16 MB] English (en)

Fiskerilovgivning (EUR-Lex)

Samling af lovtekster om gennemførelsen af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (1. udgave) pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

 

Nyheder
The fight against illegal fishing was a key topic of conversation at the United Nations' Food and Agriculture Organisation (FAO) last week, with FAO's Committee on Fisheries and Aquaculture (COFI) celebrating the entry into force of the FAO Port State Measures Agreement (PSMA) at its meeting in Rome on 11-15 July.
On July 15, in a seminar on the status of European fish stocks and on the economic situation of European fishing fleets, the Commission will be hearing the views of the fishing sector, scientific organisations, NGOs, national administrations and other members of the public, i.e. all those concerned with the EU's fisheries legislation.

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)

EHFF er fonden for EU's hav- og fiskeripolitik for 2014-2020.

Den er én af de fem europæiske struktur- og investeringsfonde, som supplerer hinanden og har til formål at fremme en job- og vækstbaseret genopretning i Europa.

Fonden

  • hjælper fiskere med overgangen til bæredygtigt fiskeri
  • hjælper kystsamfundene med at diversificere deres økonomi
  • finansierer projekter, der skaber nye job og bedre livskvalitet langs de europæiske kyster
  • gør det lettere at få adgang til finansiering.

Finansielle tildelinger pr. medlemsland

Her loader FusionCharts XT!
 
Sådan virker det

Fonden bruges til at medfinansiere projekter sammen med national støtte.

  • Hvert land får tildelt en andel af fondens samlede budget ud fra størrelsen af sin fiskeindustri.
  • Hvert land udarbejder derefter et operationelt program English (en) , hvor de uddyber, hvordan de har tænkt sig at bruge pengene.
  • Når Kommissionen har godkendt programmet, er det op til de nationale myndigheder selv at afgøre, hvilke projekter der skal finansieres.
  • De nationale myndigheder og Kommissionen har fælles ansvar for programmets gennemførelse.

Sådan får du støtte fra EHFF

Find ud af, om dit projekt kan få støtte fra EHFF:

  • Forhør dig først hos den nationale myndighed pdf - 138 KB [138 KB] , der er ansvarlig for forvaltningen af det operationelle program English (en) i dit land.
  • Følg derefter de relevante ansøgningsprocedurer, så forvaltningsmyndigheden kan undersøge, om dit projekt er berettiget til støtte, og om det opfylder de relevante udvælgelseskriterier og investeringsprioriteter.

Forordningen om fælles bestemmelser

For at maksimere effektiviteten af de europæiske struktur- og investeringsfonde (som omfatter finansielle instrumenter under samhørighedspolitikken, udvikling af landdistrikterne og fiskeri) vedtog Rådet i december 2013 forordningen om fælles bestemmelser ((EU) nr. 1303/2013). Den fastsætter et sæt fælles regler for alle de europæiske struktur- og investeringsfonde. Det omfatter bestemmelser om betingelser, præstationsvurdering, ordninger for tilsyn, rapportering, evaluering og reglerne for støtteberettigelse.

Flere oplysninger

pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Lovtekster

Grundforordning

Gennemførelsesretsakter (forordninger og afgørelser)

Gennemførelsesretsakter fra forordningen om fælles bestemmelser, som berører EHFF

Delegerede retsakter

 

Delegerede retsakter fra forordningen om fælles bestemmelser, som berører EHFF