Visserij

Operationele programma's

Operationele programma's

Operationele programma's

Europees Visserijfonds (EVF)

In de operationele programma's worden de maatregelen die de nationale autoriteiten willen steunen per prioriteitspunt van het EVF voor de periode 2007-2013 beschreven en gerechtvaardigd. Ieder operationeel programma bevat ook een financieringsplan met een verdeling van de uitgaven per jaar en per prioriteit voor de hele programmaperiode.

De operationele programma's moeten worden goedgekeurd door de Commissie, die nagaat of zij consistent zijn, niet alleen met de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid, maar ook met andere relevante EU-maatregelen en -prioriteiten. De programma's moeten ook consistent zijn met het nationale strategische plan van het desbetreffende EU-land.

Goedgekeurde operationele programma's voor de periode 2007-2013