Pescuit

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Căutare
  După cuvântul sau expresia
Date relevante
Actualitate
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Programe operaţionale

Fondul european pentru pescuit (FEP)

Programele operaţionale descriu şi justifică măsurile pe care autorităţile naţionale intenţionează să le sprijine în cadrul diferitelor domenii prioritare (axe) ale Fondului european pentru pescuit, în perioada 2007-2013. Programele includ şi un plan de finanţare care cuprinde bugetul detaliat pentru fiecare an şi sumele alocate diferitelor priorităţi pentru întreaga perioadă de programare.

Programele operaţionale trebuie să fie aprobate de Comisie, care verifică în ce măsură acestea sunt conforme nu doar cu obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului, ci şi cu alte politici şi priorităţi relevante ale UE. De asemenea, programele trebuie să se conformeze planului strategic naţional adoptat de ţara în cauză.

Programele operaţionale adoptate pentru perioada 2007 – 2013

 • Belgique/België pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • България pdf - 7 MB [7 MB] English (en)
 • Česká republika pdf - 5 MB [5 MB] čeština (cs)
 • Danmark pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Deutschland pdf - 11 MB [11 MB] Deutsch (de)
 • Eesti pdf - 8 MB [8 MB] eesti keel (et)
 • Éire/Ireland pdf - 2 MB [2 MB] English (en) , financing plan pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
 • Ελλάδα ( Πρώτο μέρος pdf - 18 MB [18 MB] ελληνικά (el) , Δεύτερο μέρος pdf - 4 MB [4 MB] ελληνικά (el) )
 • España pdf - 2 MB [2 MB] español (es)
 • France pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • Italia pdf - 844 KB [844 KB] italiano (it)
 • Kýpros pdf - 2 MB [2 MB] ελληνικά (el)
 • Latvija pdf - 927 KB [927 KB] latviešu valoda (lv) , pielikums pdf - 119 KB [119 KB] latviešu valoda (lv)
 • Lietuva pdf - 9 MB [9 MB] lietuvių kalba (lt)
 • Magyarország pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Malta pdf - 886 KB [886 KB] English (en)
 • Nederland pdf - 6 MB [6 MB] Nederlands (nl)
 • Österreich pdf - 4 MB [4 MB] Deutsch (de)
 • Polska pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Portugal pdf - 2 MB [2 MB] português (pt)
 • România pdf - 444 KB [444 KB] English (en)
 • Slovenia pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • Slovensko pdf - 4 MB [4 MB] slovenčina (sk) , Príloha II pdf - 216 KB [216 KB] slovenčina (sk)
 • Suomi/Finland pdf - 11 MB [11 MB] svenska (sv) , liite 2 pdf - 55 KB [55 KB] suomi (fi) svenska (sv) , bilaga II pdf - 55 KB [55 KB] suomi (fi) svenska (sv)
 • Sverige pdf - 10 MB [10 MB] svenska (sv) ,   bilaga II pdf - 56 KB [56 KB] svenska (sv)
 • United Kingdom pdf - 2 MB [2 MB] English (en)