Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Programy operacyjne

Europejski Fundusz Rybacki (EFR)

Programy operacyjne opisują i uzasadniają działania, które władze krajowe zamierzają wspierać w ramach różnych obszarów priorytetowych (osi) Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013. Programy zawierają również plan finansowania z podziałem budżetu na każdy rok i kwotami przeznaczonymi dla różnych priorytetów w całym okresie programowania.

Programy operacyjne muszą zostać zatwierdzone przez Komisję, która sprawdza, czy są one spójne nie tylko z celami WPRyb, ale również z innymi dziedzinami polityki i priorytetami UE. Programy muszą być również spójne z krajowym planem strategicznym przyjętym przez dane państwo.

Programy operacyjne przyjęte na okres 2007-2013

 • Belgique/België pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • България pdf - 7 MB [7 MB] English (en)
 • Česká republika pdf - 5 MB [5 MB] čeština (cs)
 • Danmark pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Deutschland pdf - 11 MB [11 MB] Deutsch (de)
 • Eesti pdf - 8 MB [8 MB] eesti keel (et)
 • Éire/Ireland pdf - 2 MB [2 MB] English (en) , financing plan pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
 • Ελλάδα ( Πρώτο μέρος pdf - 18 MB [18 MB] ελληνικά (el) , Δεύτερο μέρος pdf - 4 MB [4 MB] ελληνικά (el) )
 • España pdf - 2 MB [2 MB] español (es)
 • France pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • Italia pdf - 844 KB [844 KB] italiano (it)
 • Kýpros pdf - 2 MB [2 MB] ελληνικά (el)
 • Latvija pdf - 927 KB [927 KB] latviešu valoda (lv) , pielikums pdf - 119 KB [119 KB] latviešu valoda (lv)
 • Lietuva pdf - 9 MB [9 MB] lietuvių kalba (lt)
 • Magyarország pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Malta pdf - 886 KB [886 KB] English (en)
 • Nederland pdf - 6 MB [6 MB] Nederlands (nl)
 • Österreich pdf - 4 MB [4 MB] Deutsch (de)
 • Polska pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Portugal pdf - 2 MB [2 MB] português (pt)
 • România pdf - 444 KB [444 KB] English (en)
 • Slovenia pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • Slovensko pdf - 4 MB [4 MB] slovenčina (sk) , Príloha II pdf - 216 KB [216 KB] slovenčina (sk)
 • Suomi/Finland pdf - 11 MB [11 MB] svenska (sv) , liite 2 pdf - 55 KB [55 KB] suomi (fi) svenska (sv) , bilaga II pdf - 55 KB [55 KB] suomi (fi) svenska (sv)
 • Sverige pdf - 10 MB [10 MB] svenska (sv) ,   bilaga II pdf - 56 KB [56 KB] svenska (sv)
 • United Kingdom pdf - 2 MB [2 MB] English (en)