Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
  Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Operační programy

Evropský rybářský fond (ERF)

Operační programy popisují a zdůvodňují projekty a opatření, pro něž orgány jednotlivých zemí na období 2007–2013 žádají podporu v rámci různých priroritních oblastí (neboli os) Evropského rybářského fondu. Programy také obsahují finanční plán, v němž je rozpočet na celé programové období rozepsán na jednotlivé roky a jednotlivé částky přidělované v rámci různých prioritních oblastí.

Operační programy musí schválit Komise. Ověřuje se, zda jsou v souladu s cíli ERF i dalšími souvisejícími politikami a prioritami EU. Programy musejí také odpovídat národnímu strategickému plánu, který přijal příslušný členský stát EU.

Operační programy přijaté na období 2007–2013

 • Belgique/België pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • България pdf - 7 MB [7 MB] English (en)
 • Česká republika pdf - 5 MB [5 MB]
 • Danmark pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Deutschland pdf - 11 MB [11 MB] Deutsch (de)
 • Eesti pdf - 8 MB [8 MB] eesti keel (et)
 • Éire/Ireland pdf - 2 MB [2 MB] English (en) , financing plan pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
 • Ελλάδα ( Πρώτο μέρος pdf - 18 MB [18 MB] ελληνικά (el) , Δεύτερο μέρος pdf - 4 MB [4 MB] ελληνικά (el) )
 • España pdf - 2 MB [2 MB] español (es)
 • France pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • Italia pdf - 844 KB [844 KB] italiano (it)
 • Kýpros pdf - 2 MB [2 MB] ελληνικά (el)
 • Latvija pdf - 927 KB [927 KB] latviešu valoda (lv) , pielikums pdf - 119 KB [119 KB] latviešu valoda (lv)
 • Lietuva pdf - 9 MB [9 MB] lietuvių kalba (lt)
 • Magyarország pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Malta pdf - 886 KB [886 KB] English (en)
 • Nederland pdf - 6 MB [6 MB] Nederlands (nl)
 • Österreich pdf - 4 MB [4 MB] Deutsch (de)
 • Polska pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Portugal pdf - 2 MB [2 MB] português (pt)
 • România pdf - 444 KB [444 KB] English (en)
 • Slovenia pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • Slovensko pdf - 4 MB [4 MB] slovenčina (sk) , Príloha II pdf - 216 KB [216 KB] slovenčina (sk)
 • Suomi/Finland pdf - 11 MB [11 MB] svenska (sv) , liite 2 pdf - 55 KB [55 KB] suomi (fi) svenska (sv) , bilaga II pdf - 55 KB [55 KB] suomi (fi) svenska (sv)
 • Sverige pdf - 10 MB [10 MB] svenska (sv) ,   bilaga II pdf - 56 KB [56 KB] svenska (sv)
 • United Kingdom pdf - 2 MB [2 MB] English (en)