Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Krajowe plany strategiczne - Europejski Fundusz Rybacki (EFR)

W krajowych planach strategicznych władze krajowe określają, w jaki sposób zamierzają wykorzystać Europejski Fundusz Rybacki w celu rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury oraz zapewnienia większego zrównoważenia w tym sektorze.

Przed ich przyjęciem państwa UE opracowują plany w porozumieniu z Komisją. Krajowe plany strategiczne stanowią następnie podstawę negocjacji i przyjmowania programów operacyjnych.

Krajowe plany strategiczne

 • Belgique/België pdf - 2 MB [2 MB] Nederlands (nl)
 • България pdf - 983 KB [983 KB] English (en)
 • Česká republika pdf - 2 MB [2 MB] čeština (cs)
 • Danmark pdf - 242 KB [242 KB] dansk (da)
 • Deutschland pdf - 5 MB [5 MB] Deutsch (de)
 • Eesti pdf - 890 KB [890 KB] English (en)
 • Éire/Ireland pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Ελλάδα pdf - 2 MB [2 MB] ελληνικά (el)
 • España pdf - 4 MB [4 MB] español (es)
 • France pdf - 726 KB [726 KB] français (fr)
 • Italia pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)
 • Kýpros pdf - 566 KB [566 KB] ελληνικά (el)
 • Latvija pdf - 375 KB [375 KB] English (en)
 • Lietuva pdf - 445 KB [445 KB] lietuvių kalba (lt)
 • Magyarország pdf - 2 MB [2 MB] magyar (hu)
 • Malta pdf - 477 KB [477 KB] English (en)
 • Nederland pdf - 856 KB [856 KB] Nederlands (nl)
 • Österreich pdf - 597 KB [597 KB] Deutsch (de)
 • Polska pdf - 2 MB [2 MB]
 • Portugal pdf - 2 MB [2 MB] português (pt)
 • România pdf - 6 MB [6 MB] English (en)
 • Slovenija pdf - 726 KB [726 KB] English (en)
 • Slovensko pdf - 301 KB [301 KB] English (en)
 • Suomi/Finland pdf - 332 KB [332 KB] suomi (fi)
 • Sverige pdf - 412 KB [412 KB] svenska (sv)
 • United Kingdom pdf - 205 KB [205 KB] English (en)