Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
A new series of advisory seminars about using financial instruments (such as loans, bank guarantees, venture capital and other equity instruments) in the European Structural and Investment Funds is now open for registration.
EUMOFA has moved into a new phase, with the launch of a 24-language user-friendly website that brings updated, reliable and harmonized data on the EU fisheries sector to users, allowing them to browse and extract information on individual products but also by country or by week, month or year.
To manage our EU fisheries well, we need sound data, analysis and advice, both biological and economic. How do we make sure that the data on which we build our fisheries policies and management decisions are timely, accurate and indeed relevant? A European Commission conference, underway in Malta today and tomorrow, is addressing this question by looking into the issues surrounding economic advice in fisheries management.

Europeiska fiskerifonden (2007-2013)

Europeiska fiskerifonden ger stöd till fiskerinäringen och kustsamhällena så att de kan anpassa sig till nya förhållanden och bli både ekonomiskt och ekologiskt hållbara.

En del av EU:s fiskestöd går till hållbar utveckling i fiskeområden, som här i Finland. © Lionel Flageul

Fiskerifonden har en budget på 4,3 miljarder euro för 2007–2013. Pengarna går till hela fiskerinäringen: havs- och insjöfiske, vattenbruk (odling av fisk, skaldjur och vattenväxter), förädlingsindustrin och fiskehandeln. Fonden ska särskilt stödja de fiskesamhällen som drabbats hårdast av den senaste tidens förändringar.

Vilka projekt som får bidrag styrs av EU-ländernas strategiska planer och operativa program. Det finns fem prioriterade områden:

  • Anpassning av fiskeflottan (t.ex. skrotningspremier för fiskefartyg).
  • Vattenbruk, förädling och marknadsföring samt insjöfiske (t.ex. stöd till miljövänligare produktionsmetoder).
  • Åtgärder av gemensamt intresse (t.ex. för att förbättra spårbarhet och märkning av fiskeriprodukter).
  • Hållbar utveckling i fiskeområden (t.ex. stöd till att bredda den lokala ekonomin).
  • Tekniskt stöd till fiskerifondens förvaltning.

Läs mer:

Lagstiftning och rapporter

Axis 4

  • Portuguese “Basket of the Sea” links fishermen directly to consumers
  • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
  • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
  • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)
  • Tools for launching axis 4 of the EFF pdf - 227 KB [227 KB] Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) română (ro)