Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Europeiska fiskerifonden (2007-2013)

Europeiska fiskerifonden ger stöd till fiskerinäringen och kustsamhällena så att de kan anpassa sig till nya förhållanden och bli både ekonomiskt och ekologiskt hållbara.

En del av EU:s fiskestöd går till hållbar utveckling i fiskeområden, som här i Finland. © Lionel Flageul

Fiskerifonden har en budget på 4,3 miljarder euro för 2007–2013. Pengarna går till hela fiskerinäringen: havs- och insjöfiske, vattenbruk (odling av fisk, skaldjur och vattenväxter), förädlingsindustrin och fiskehandeln. Fonden ska särskilt stödja de fiskesamhällen som drabbats hårdast av den senaste tidens förändringar.

Vilka projekt som får bidrag styrs av EU-ländernas strategiska planer och operativa program. Det finns fem prioriterade områden:

 • Anpassning av fiskeflottan (t.ex. skrotningspremier för fiskefartyg).
 • Vattenbruk, förädling och marknadsföring samt insjöfiske (t.ex. stöd till miljövänligare produktionsmetoder).
 • Åtgärder av gemensamt intresse (t.ex. för att förbättra spårbarhet och märkning av fiskeriprodukter).
 • Hållbar utveckling i fiskeområden (t.ex. stöd till att bredda den lokala ekonomin).
 • Tekniskt stöd till fiskerifondens förvaltning.

Läs mer:

Lagstiftning och rapporter

 • Report from the Commission - Seventh annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2013), COM(2014) 738 final
 • Regulation (EU) No 335/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 amending Council Regulation (EC) No 1198/2006 on the European Fisheries Fund, as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability
 • Report from the Commission - Sixth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2012), COM(2013) 921 final
 • Report from the Commission - Fifth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2011), COM(2012) 747 final
  • SWD(2012) 424 final pdf - 103 KB [103 KB] English (en)
 • Report from the Commission - Fourth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2010), COM(2011) 927 final
 • Report from the Commission - Third annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2009), COM(2011) 37 final
 • Report from the Commission - Second annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2008), COM/2009/0696 final
  • SEC(2009)1714 pdf - 38 KB [38 KB] English (en)
 • Report from the Commission - Annual report on implementation of the european fisheries fund (2007), COM/2009/6
 • Working paper on ex-ante evaluation for the EFF pdf - 148 KB [148 KB] English (en)
 • Working paper on indicators for monitoring and evaluation: a practical guide for the EFF pdf - 92 KB [92 KB] English (en)

Axis 4

 • Portuguese “Basket of the Sea” links fishermen directly to consumers
 • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
 • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
 • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)
 • Tools for launching axis 4 of the EFF pdf - 227 KB [227 KB] Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) română (ro)