Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
The European Commission’s long-standing commitment towards the conservation of Bluefin tuna comes to the fore again for the main fishing season of 2016.
Fish stocks in the Mediterranean are deteriorating at an alarming rate, threatening the jobs and livelihoods of thousands of fishermen.

Europeiska fiskerifonden (2007-2013)

Europeiska fiskerifonden ger stöd till fiskerinäringen och kustsamhällena så att de kan anpassa sig till nya förhållanden och bli både ekonomiskt och ekologiskt hållbara.

En del av EU:s fiskestöd går till hållbar utveckling i fiskeområden, som här i Finland. © Lionel Flageul

Fiskerifonden har en budget på 4,3 miljarder euro för 2007–2013. Pengarna går till hela fiskerinäringen: havs- och insjöfiske, vattenbruk (odling av fisk, skaldjur och vattenväxter), förädlingsindustrin och fiskehandeln. Fonden ska särskilt stödja de fiskesamhällen som drabbats hårdast av den senaste tidens förändringar.

Vilka projekt som får bidrag styrs av EU-ländernas strategiska planer och operativa program. Det finns fem prioriterade områden:

  • Anpassning av fiskeflottan (t.ex. skrotningspremier för fiskefartyg).
  • Vattenbruk, förädling och marknadsföring samt insjöfiske (t.ex. stöd till miljövänligare produktionsmetoder).
  • Åtgärder av gemensamt intresse (t.ex. för att förbättra spårbarhet och märkning av fiskeriprodukter).
  • Hållbar utveckling i fiskeområden (t.ex. stöd till att bredda den lokala ekonomin).
  • Tekniskt stöd till fiskerifondens förvaltning.

Läs mer:

Lagstiftning och rapporter

Axis 4

  • Portuguese “Basket of the Sea” links fishermen directly to consumers
  • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
  • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
  • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)