Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
  Prosto besedilo
Povezane vsebine
Novice
The final report of the fifth Joint Scientific Committee (JSC) organized in the framework of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement (SFPA) between the European Union (EU) and Guinea Bissau (GB) between 10 and 12 May 2016 is now available
The European Commission has taken another step in fleshing out the rules for data collection in the fisheries sector.

Evropski sklad za ribištvo (2007-2013)

Evropski sklad za ribištvo (ESR) s finančnimi sredstvi pomaga ribiški industriji in obalnim skupnostim pri prilagajanju na spremenjene razmere, da bi ribiški sektor lahko na okolju prijazen način gospodarsko preživel.

Finančna podpora EU je namenjena tudi razvoju ribiških območij, denimo na Finskem. © Lionel Flageul

Proračun ESR je v obdobju 2007–2013 znašal 4,3 milijarde EUR. Finančna sredstva so na voljo vsem sektorjem ribiške industrije – ribolovu na odprtem morju in v celinskih vodah, ribogojstvu (ribe, lupinarji in vodne rastline) ter predelavi in trženju ribiških proizvodov. Posebna pozornost je zlasti namenjena tistim ribiškim skupnostim, ki so jih nedavne spremembe v ribiškem sektorju najbolj prizadele.

Projekti se financirajo na podlagi strateških načrtov in operativnih programov, ki jih pripravijo države. Evropski sklad za ribištvo ima pet prednostnih področij financiranja:

 • prilagoditev flote (denimo podpora za razrez ribiških plovil);
 • ribogojstvo, predelava in trženje proizvodov ter ribolov v celinskih vodah (denimo podpora za prehod na okolju prijazne metode proizvodnje);
 • ukrepi v skupnem interesu (denimo podpora za izboljšanje sledljivosti proizvodov in označevanja);
 • trajnostni razvoj ribiških območij (denimo podpora za razvejanje lokalnega gospodarstva);
 • tehnična pomoč za financiranje upravljanje sklada.

Več:

Uradni dokumenti

Axis 4

 • Portuguese “Basket of the Sea” links fishermen directly to consumers
 • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
 • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
 • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)