Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
  Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
EUMOFA has moved into a new phase, with the launch of a 24-language user-friendly website that brings updated, reliable and harmonized data on the EU fisheries sector to users, allowing them to browse and extract information on individual products but also by country or by week, month or year.
To manage our EU fisheries well, we need sound data, analysis and advice, both biological and economic. How do we make sure that the data on which we build our fisheries policies and management decisions are timely, accurate and indeed relevant? A European Commission conference, underway in Malta today and tomorrow, is addressing this question by looking into the issues surrounding economic advice in fisheries management.
In fixing the fishing opportunities for 2016 for the Atlantic, North Sea and Black Sea, the Council confirmed the gradual transition to sustainable fishing that the EU initiated years ago and then formalized in the now two-year-old Common Fisheries Policy.

Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH) (2007-2013)

Z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo sa poskytujú prostriedky, ktoré rybársky priemysel a pobrežné komunity potrebujú na prispôsobenie sa meniacim podmienkam a posilnenie svojej hospodárskej rentability a ekologickej udržateľnosti.

Časť z prostriedkov EÚ určených pre rybársky priemysel sa poskytuje na rozvoj rybárskych oblastí, v tomto prípade vo Fínsku. © Lionel Flageul

EFRH disponuje na obdobie rokov 2007 až 2013 rozpočtom vo výške 4,3 miliardy EUR. Finančné prostriedky môžu čerpať všetky sektory tohto priemyselného odvetvia – morský a riečny rybolov, akvakultúra (chov vodných živočíchov a pestovanie rastlín), spracovateľský sektor a uvádzanie rybárskych výrobkov na trh. Osobitná pozornosť je venovaná tým rybárskym komunitám, ktoré boli najviac postihnuté nedávnymi zmenami v tomto odvetví.

Projekty sú financované na základe strategických plánov a operačných programov, ktoré vypracovali vnútroštátne orgány. Z prostriedkov EFRH sa prioritne financuje týchto päť oblastí:

 • zmena veľkosti rybárskej flotily (napr. podpora vyradenia rybárskych plavidiel);
 • akvakultúra, spracovanie, uvádzanie na trh a riečny rybolov (napr. podpora orientácie na ekologickejšie výrobné postupy);
 • opatrenia v spoločnom záujme (napr. zlepšenie vystopovateľnosti produktov a ich označovania);
 • udržateľný rozvoj rybárskych oblastí (napr. podpora diverzifikácie miestnej ekonomiky);
 • technická pomoc na financovanie správy fondu.

Ďalšie informácie:

Úradné dokumenty

Axis 4

 • Portuguese “Basket of the Sea” links fishermen directly to consumers
 • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
 • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
 • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)
 • Tools for launching axis 4 of the EFF pdf - 227 KB [227 KB] Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) română (ro)