Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
  Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH)

Z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo sa poskytujú prostriedky, ktoré rybársky priemysel a pobrežné komunity potrebujú na prispôsobenie sa meniacim podmienkam a posilnenie svojej hospodárskej rentability a ekologickej udržateľnosti.

Časť z prostriedkov EÚ určených pre rybársky priemysel sa poskytuje na rozvoj rybárskych oblastí, v tomto prípade vo Fínsku. © Lionel Flageul

EFRH disponuje na obdobie rokov 2007 až 2013 rozpočtom vo výške 4,3 miliardy EUR. Finančné prostriedky môžu čerpať všetky sektory tohto priemyselného odvetvia – morský a riečny rybolov, akvakultúra (chov vodných živočíchov a pestovanie rastlín), spracovateľský sektor a uvádzanie rybárskych výrobkov na trh. Osobitná pozornosť je venovaná tým rybárskym komunitám, ktoré boli najviac postihnuté nedávnymi zmenami v tomto odvetví.

Projekty sú financované na základe strategických plánov a operačných programov, ktoré vypracovali vnútroštátne orgány. Z prostriedkov EFRH sa prioritne financuje týchto päť oblastí:

 • zmena veľkosti rybárskej flotily (napr. podpora vyradenia rybárskych plavidiel);
 • akvakultúra, spracovanie, uvádzanie na trh a riečny rybolov (napr. podpora orientácie na ekologickejšie výrobné postupy);
 • opatrenia v spoločnom záujme (napr. zlepšenie vystopovateľnosti produktov a ich označovania);
 • udržateľný rozvoj rybárskych oblastí (napr. podpora diverzifikácie miestnej ekonomiky);
 • technická pomoc na financovanie správy fondu.

Ďalšie informácie:

 • Príručka k spoločnej rybárskej politike EÚ pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)  – kapitola 13 ("Podpora pre transformujúce sa odvetvie") pdf - 143 KB [143 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Informačný hárok o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo pdf - 147 KB [147 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Úradné dokumenty

 • Regulation (EU) No 335/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 amending Council Regulation (EC) No 1198/2006 on the European Fisheries Fund, as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability
 • Report from the Commission - Sixth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2012), COM(2013) 921 final
 • Report from the Commission - Fifth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2011), COM(2012) 747 final
  • SWD(2012) 424 final pdf - 103 KB [103 KB] English (en)
 • Report from the Commission - Fourth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2010), COM(2011) 927 final
 • Report from the Commission - Third annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2009), COM(2011) 37 final
 • Report from the Commission - Second annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2008), COM/2009/0696 final
  • SEC(2009)1714 pdf - 38 KB [38 KB] English (en)
 • Report from the Commission - Annual report on implementation of the european fisheries fund (2007), COM/2009/6
 • Working paper on ex-ante evaluation for the EFF pdf - 148 KB [148 KB] English (en)
 • Working paper on indicators for monitoring and evaluation: a practical guide for the EFF pdf - 92 KB [92 KB] English (en)

Axis 4

 • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
 • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
 • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)
 • Tools for launching axis 4 of the EFF pdf - 227 KB [227 KB] Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) română (ro)