Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
  Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
Advertising fish products from the EU in the rest of the world has never been easier. Beside the promotional measures contemplated by the European Maritime and Fisheries Fund, new funds are being released to producer organisations, trade organisations and public bodies to sponsor their products and disseminate information abroad on the goodness of European fisheries products, both wild and farmed. Campaigns need to include at least another European food product, and products will feature the label: Enjoy, it's from Europe". Calls to be launched early in 2016.
Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) aim to create a partnership to promote sustainable fisheries, based on the best available scientific advice. In this context a Joint Scientific Committee (JSC) of highly qualified scientific experts needs to be established under the EU-Mauritania SFPA in order to ensure that management measures are based on the best scientific advice available.
The Commission has proposed fishing opportunities for 2016 for the Black Sea.

Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH) (2007-2013)

Z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo sa poskytujú prostriedky, ktoré rybársky priemysel a pobrežné komunity potrebujú na prispôsobenie sa meniacim podmienkam a posilnenie svojej hospodárskej rentability a ekologickej udržateľnosti.

Časť z prostriedkov EÚ určených pre rybársky priemysel sa poskytuje na rozvoj rybárskych oblastí, v tomto prípade vo Fínsku. © Lionel Flageul

EFRH disponuje na obdobie rokov 2007 až 2013 rozpočtom vo výške 4,3 miliardy EUR. Finančné prostriedky môžu čerpať všetky sektory tohto priemyselného odvetvia – morský a riečny rybolov, akvakultúra (chov vodných živočíchov a pestovanie rastlín), spracovateľský sektor a uvádzanie rybárskych výrobkov na trh. Osobitná pozornosť je venovaná tým rybárskym komunitám, ktoré boli najviac postihnuté nedávnymi zmenami v tomto odvetví.

Projekty sú financované na základe strategických plánov a operačných programov, ktoré vypracovali vnútroštátne orgány. Z prostriedkov EFRH sa prioritne financuje týchto päť oblastí:

 • zmena veľkosti rybárskej flotily (napr. podpora vyradenia rybárskych plavidiel);
 • akvakultúra, spracovanie, uvádzanie na trh a riečny rybolov (napr. podpora orientácie na ekologickejšie výrobné postupy);
 • opatrenia v spoločnom záujme (napr. zlepšenie vystopovateľnosti produktov a ich označovania);
 • udržateľný rozvoj rybárskych oblastí (napr. podpora diverzifikácie miestnej ekonomiky);
 • technická pomoc na financovanie správy fondu.

Ďalšie informácie:

Úradné dokumenty

Axis 4

 • Portuguese “Basket of the Sea” links fishermen directly to consumers
 • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
 • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
 • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)
 • Tools for launching axis 4 of the EFF pdf - 227 KB [227 KB] Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) română (ro)