Pescuit

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Căutare
  După cuvântul sau expresia
Date relevante
Actualitate
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Fondul european pentru pescuit (FEP) (2007-2013)

Fondul european pentru pescuit (FEP) finanţează industria pescuitului şi comunităţile din zonele de coastă, pentru a le ajuta să se adapteze la condiţiile în permanentă schimbare şi să-şi consolideze poziţia economică şi durabilitatea ecologică.

În Finlanda, o parte din fondurile europene sunt folosite pentru dezvoltarea zonelor de pescuit. © Lionel Flageul

FEP dispune de un buget de 4,3 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013. Fondurile sunt disponibile pentru toate ramurile acestui sector - pescuitul maritim şi continental, acvacultura (creşterea peştilor, a crustaceelor şi a plantelor acvatice) şi prelucrarea şi comercializarea produselor din pescuit. Se acordă o atenţie deosebită comunităţilor de pescari cel mai puternic afectate de schimbările recente din acest sector.

Proiectele primesc finanţare în baza planurilor strategice şi a programelor operaţionale elaborate de autorităţile naţionale. Finanţarea FEP se acordă în cinci domenii prioritare (axe):

 • ajustarea flotei (de exemplu, pentru transformarea în fier vechi a vaselor de pescuit)
 • acvacultură, procesare şi comercializare, pescuit continental (de exemplu, pentru trecerea la metode de producţie mai ecologice)
 • măsuri de interes comun (de exemplu, pentru îmbunătăţirea trasabilităţii sau a etichetării produselor)
 • dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit (de exemplu, pentru diversificarea economiei locale)
 • asistenţă tehnică pentru a finanţa administrarea fondului.

Informaţii suplimentare:

Documente oficiale

 • Report from the Commission - Seventh annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2013), COM(2014) 738 final
 • Regulation (EU) No 335/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 amending Council Regulation (EC) No 1198/2006 on the European Fisheries Fund, as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability
 • Report from the Commission - Sixth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2012), COM(2013) 921 final
 • Report from the Commission - Fifth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2011), COM(2012) 747 final
 • Report from the Commission - Fourth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2010), COM(2011) 927 final
 • Report from the Commission - Third annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2009), COM(2011) 37 final
 • Report from the Commission - Second annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2008), COM/2009/0696 final
  • SEC(2009)1714 pdf - 38 KB [38 KB] English (en)
 • Report from the Commission - Annual report on implementation of the european fisheries fund (2007), COM/2009/6
 • Working paper on ex-ante evaluation for the EFF pdf - 148 KB [148 KB] English (en)
 • Working paper on indicators for monitoring and evaluation: a practical guide for the EFF pdf - 92 KB [92 KB] English (en)

Axis 4

 • Portuguese “Basket of the Sea” links fishermen directly to consumers
 • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
 • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
 • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)
 • Tools for launching axis 4 of the EFF pdf - 227 KB [227 KB] Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)