Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Europejski Fundusz Rybacki (EFR) (2007-2013)

Europejski Fundusz Rybacki (EFR) zapewnia sektorowi rybołówstwa i społecznościom nadbrzeżnym finansowanie, które ma im pomóc w dostosowaniu do zmieniających się warunków i uzyskaniu odporności na nagłe zmiany gospodarcze oraz zrównoważenia ekologicznego.

Część finansowania unijnego przeznacza się na rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa, takich jak na tym zdjęciu zrobionym w Finlandii. © Lionel Flageul

Budżet EFR na lata 2007-2013 wynosi 4,3 mld euro. O finansowanie mogą ubiegać się przedstawiciele wszystkich gałęzi tego sektora: rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego, akwakultury (chów i hodowla ryb, skorupiaków i roślin wodnych) oraz przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa. Szczególną uwagę poświęca się społecznościom utrzymującym się z połowów, które zostały najbardziej dotknięte niedawnymi zmianami w sektorze.

Projekty finansuje się na podstawie planów strategicznych i programów operacyjnych sporządzanych przez organy krajowe. Finansowanie z EFR jest przeznaczane na pięć obszarów priorytetowych (tzw. osi):

 • dostosowanie flot (np. wspieranie złomowania statków rybackich)
 • akwakultura, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu oraz rybactwo śródlądowe (np. wspieranie przejścia na metody produkcji przyjazne dla środowiska)
 • środki służące wspólnemu interesowi (np. poprawa identyfikowalności lub oznakowania produktów)
 • zrównoważony rozwój obszarów związanych z rybołówstwem (np. wspieranie dywersyfikacji gospodarki lokalnej)
 • pomoc techniczna na finansowanie administracji funduszu.

Warto przeczytać:

Dokumenty oficjalne

 • Report from the Commission - Seventh annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2013), COM(2014) 738 final
 • Regulation (EU) No 335/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 amending Council Regulation (EC) No 1198/2006 on the European Fisheries Fund, as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability
 • Report from the Commission - Sixth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2012), COM(2013) 921 final
 • Report from the Commission - Fifth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2011), COM(2012) 747 final
  • SWD(2012) 424 final pdf - 103 KB [103 KB] English (en)
 • Report from the Commission - Fourth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2010), COM(2011) 927 final
 • Report from the Commission - Third annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2009), COM(2011) 37 final
 • Report from the Commission - Second annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2008), COM/2009/0696 final
  • SEC(2009)1714 pdf - 38 KB [38 KB] English (en)
 • Report from the Commission - Annual report on implementation of the european fisheries fund (2007), COM/2009/6
 • Working paper on ex-ante evaluation for the EFF pdf - 148 KB [148 KB] English (en)
 • Working paper on indicators for monitoring and evaluation: a practical guide for the EFF pdf - 92 KB [92 KB] English (en)

Axis 4

 • Portuguese “Basket of the Sea” links fishermen directly to consumers
 • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
 • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
 • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)
 • Tools for launching axis 4 of the EFF pdf - 227 KB [227 KB] Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) română (ro)