Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Links

Wetgeving over structurele maatregelen (EUR-Lex)

Tussentijdse evaluatie van het Europees Visserijfonds (2007-2013) English (en)

Europees Transparantie-initiatief

Samenvattingen van de EU-wetgeving

Netwerk van visserijgebieden (FARNET)

Nieuws
The European Commission's yearly proposal for the 2017 fishing opportunities has now been supplemented with figures for the Baltic Sea cod stocks, an item that did not feature in previous versions of this year's Commission's proposals.
A meeting of the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) in Rome drew to a successful close on 23 September. This meeting was devoted to the implementation of the medium-term strategy for the sustainability of Mediterranean and Black Sea fisheries: the assembly agreed on timeframe and prioritisation of actions, funding and quantifiable goals.
The 38th annual meeting of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) took place from 19 to 23 September 2016 in Varadero, Cuba. NAFO Contracting Parties decided on total allowable catches (TACs) for a number of stocks. Under the leadership of the EU and Canada, NAFO also set the course for improved fisheries management in the high seas.

Het Europees Visserijfonds (EVF) (2007-2013)

Het Europees Visserijfonds (EVF) financiert de visindustrie en kustgemeenschappen om hen te helpen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden in de sector, economisch sterker te staan en duurzaam te werken.

Het EU-geld voor de visserij gaat voor een deel naar de ontwikkeling van visserijgebieden hier in Finland. © Lionel Flageul

Het EVF heeft een budget van 4,3 miljard euro voor 2007-2013. Er is financiering mogelijk voor alle visserijsectoren: zeevisserij, visserij op binnenwateren, aquacultuur (de teelt van vis, schelpdieren en waterplanten) en de verwerking en afzet van visproducten. Er is speciale aandacht voor de visserijgemeenschappen die het meest getroffen worden door recente veranderingen in de sector.

Projecten worden gefinancierd op grond van strategische plannen en operationele programma's die door nationale autoriteiten worden opgesteld. Het EVF heeft vijf prioriteiten:

  • aanpassing van de vloot (bijv. steun voor de sloop van vissersboten)
  • aquacultuur, verwerking en marketing, en binnenvisserij (bijv. steun voor de overgang naar milieuvriendelijker productiemethodes)
  • maatregelen van algemeen belang (bijv. betere traceerbaarheid van producten of etikettering)
  • duurzame ontwikkeling van visgebieden (bijv. steun aan diversificatie van de lokale economie)
  • technische bijstand om de administratie van het fonds te financieren

Meer informatie

Officiële documenten

Axis 4

  • Portuguese “Basket of the Sea” links fishermen directly to consumers
  • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
  • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
  • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)