Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat
Aħbarijiet
The 16th Session of the Western Central Atlantic Fishery Commission (WECAFC) was held in Gosier (Guadeloupe, France) from 20-24 June 2016. It was attended by representatives from 28 member countries, including the European Commission for the European Union, as well as observers from sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and civil society.
Commissioner Vella gave the EU Fisheries Ministers a preview of the fishing limits to be applied in 2017. He stressed that our fisheries are making good progress towards sustainable management, but nevertheless we must keep up the effort to be able to comply with our common objectives and deadlines. The Ministers confirmed their commitment to move slowly but surely towards sustainable fishing levels.
The Agriculture and Fisheries Council will take place in Luxembourg on 27 and 28 June 2016. The Commission will be represented by Commissioner for Agriculture and Rural Development, Phil Hogan, Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella and Commissioner for Health and Food Safety, Vytenis Andriukaitis.

Il-Fond Ewropew għas-Sajd (FES)

Il-Fond Ewropew għas-Sajd (FES) jipprovdi finanzjament għall-industrija tas-sajd u l-komunitajiet tal-kosta biex jgħinhom jadattaw għall-kundizzjonijiet li jinbidlu fis-settur u jsiru ekonomikament b'saħħithom u ekoloġikament sostenibbli.

Il-Finlandja - Parti mill-fondi tal-UE għas-sajd imorru għall-iżvilupp ta' żoni tas-sajd. © Lionel Flageul

Il-FES għandu baġit ta' €4.3 biljuni għall-perjodu bejn l-2007-2013. Il-finanzjament hu disponibbli għas-setturi kollha tal-industrija - is-sajd fil-baħar u fl-ilmijiet interni, l-akkwakultura (il-koltivazzjoni tal-ħut, il-molluski u l-pjanti tal-baħar), u l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-ħut. Tingħata attenzjoni partikolari lill-komunitajiet tas-sajd l-iktar milquta mit-tibdiliet reċenti fl-industrija.

Il-proġetti huma ffinanzjati abbażi tal-pjanijiet strateġiċi u l-programmi operattivi mfassla mill-awtoritajiet nazzjonali. Il-fondi tal-FES huma ddedikati għal ħames oqsma ta' prijorità (assi):

  • l-aġġustament tal-flotta (eż. appoġġ biex jinqerdu l-bastimenti tas-sajd)
  • l-akkwakultura, l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni, u s-sajd fl-ilmijiet interni (eż. billi jibdew jintużaw metodi ta' produzzjoni li jirrispettaw iktar l-ambjent)
  • miżuri ta' interess komuni (eż. biex jitjieb l-ittraċċar u l-ittikkettar tal-prodotti)
  • l-iżvilupp sostenibbli taż-żoni tas-sajd (eż. għall-promozzjoni tad-diversifikazzjoni tal-ekonomija lokali)
  • għajnuna teknika biex tiffinanzja l-ġestjoni tal-fond.

Aqra iktar:

Dokumenti uffiċjali

Axis 4

  • Portuguese “Basket of the Sea” links fishermen directly to consumers
  • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
  • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
  • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)