Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
  Laisvas tekstas
Daugiau šia tema
Naujienos
The fight against illegal fishing was a key topic of conversation at the United Nations' Food and Agriculture Organisation (FAO) last week, with FAO's Committee on Fisheries and Aquaculture (COFI) celebrating the entry into force of the FAO Port State Measures Agreement (PSMA) at its meeting in Rome on 11-15 July.
On July 15, in a seminar on the status of European fish stocks and on the economic situation of European fishing fleets, the Commission will be hearing the views of the fishing sector, scientific organisations, NGOs, national administrations and other members of the public, i.e. all those concerned with the EU's fisheries legislation.

Europos žuvininkystės fondas (2007-2013)

Iš Europos žuvininkystės fondo (EŽF) skiriama lėšų žuvininkystės pramonei ir pakrančių bendruomenėms siekiant joms padėti prisitaikyti prie kintančių sektoriaus sąlygų, tapti ekonomiškai tvirtomis ir ekologiškai tvariomis.

Dalis žuvininkystei numatyto ES finansavimo skiriama žuvininkystės regionų vystymuisi. Nuotraukoje Suomija. © Lionel Flageul

2007–2013 m. Europos žuvininkystės fondo biudžetas – 4,3 mlrd. eurų. Finansavimas skiriamas visiems pramonės sektoriams: žvejybai jūroje ir vidaus vandenyse, akvakultūrai (žuvų, moliuskų, vėžiagyvių ir vandens augalų auginimui), žuvininkystės produktų perdirbimui ir prekybai. Itin daug dėmesio skiriama žvejų bendruomenėms, kurias labiausiai paveikė naujausi pramonės pokyčiai.

Projektai finansuojami remiantis nacionalinių valdžios institucijų rengiamais strateginiais planais ir veiklos programomis. Prioritetinės finansavimo iš Europos žuvininkystės fondo kryptys yra penkios:

 • laivyno pritaikymas (pvz., parama, kai žvejybos laivai atiduodami į metalo laužą),
 • akvakultūra, perdirbimas ir prekyba, žvejyba vidaus vandenyse (pvz., parama, kuria padedama pereiti prie ekologiškesnių gamybos būdų),
 • bendro intereso priemonės (pvz., produktų atsekamumui arba ženklinimui gerinti),
 • tvarus žuvininkystės regionų vystymasis (pvz., parama, kuria padedama įvairinti vietos ekonomiką),
 • techninė parama fondo administravimui finansuoti.

Plačiau

Oficialūs dokumentai

Axis 4

 • Portuguese “Basket of the Sea” links fishermen directly to consumers
 • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
 • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
 • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)