Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
  Vapaa tekstihaku
Lisää tästä aiheesta
Uutiset
The fight against illegal fishing was a key topic of conversation at the United Nations' Food and Agriculture Organisation (FAO) last week, with FAO's Committee on Fisheries and Aquaculture (COFI) celebrating the entry into force of the FAO Port State Measures Agreement (PSMA) at its meeting in Rome on 11-15 July.
On July 15, in a seminar on the status of European fish stocks and on the economic situation of European fishing fleets, the Commission will be hearing the views of the fishing sector, scientific organisations, NGOs, national administrations and other members of the public, i.e. all those concerned with the EU's fisheries legislation.

Euroopan kalatalousrahasto (EKTR) (2007-2013)

Euroopan kalatalousrahasto (EKTR) myöntää rahoitusta kalastusalalle ja rannikkoyhteisöille auttaakseen niitä mukautumaan alan muuttuviin olosuhteisiin ja saavuttamaan taloudellisen vakauden ja ekologisen kestävyyden.

Osa EU:n kalastustuesta menee kalastusalueiden kehittämiseen. Tämä kuva on Suomesta. © Lionel Flageul

EKTR:n budjetti on 4,3 miljardia euroa vuosille 2007–2013. Rahoitusta myönnetään kaikille kalatalouden aloille: meri- ja sisävesikalastukseen, vesiviljelyyn (kalojen, äyriäisten ja vesikasvien kasvatus) sekä kalastustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään rannikkoyhteisöihin, joita alan viimeaikaiset muutokset ovat eniten koetelleet.

Hankkeet rahoitetaan kansallisten viranomaisten laatimien strategiasuunnitelmien ja toimintaohjelmien pohjalta. EKTR:n rahoituksen ensisijaisia toimintalinjoja on viisi:

 • laivaston mukauttaminen (esim. tuki kalastusalusten romuttamiseen)
 • vesiviljely, jalostus ja kaupan pitäminen sekä sisävesikalastus (esim. tuki ympäristöystävällisempiin tuotantotapoihin siirtymiseen)
 • yhteisen edun mukaiset toimenpiteet (esim. tuotteiden jäljitettävyyden tai merkintöjen parantamiseksi)
 • kalastusalueiden kestävä kehittäminen (esim. tuki paikallisen talouselämän monipuolistamiseen)
 • tekninen tuki rahaston hallinnon rahoittamiseen.

Lisää aiheesta

Viralliset asiakirjat

Axis 4

 • Portuguese “Basket of the Sea” links fishermen directly to consumers
 • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
 • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
 • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)