Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
  Vapaa tekstihaku
Lisää tästä aiheesta
Uutiset
EUMOFA has moved into a new phase, with the launch of a 24-language user-friendly website that brings updated, reliable and harmonized data on the EU fisheries sector to users, allowing them to browse and extract information on individual products but also by country or by week, month or year.
To manage our EU fisheries well, we need sound data, analysis and advice, both biological and economic. How do we make sure that the data on which we build our fisheries policies and management decisions are timely, accurate and indeed relevant? A European Commission conference, underway in Malta today and tomorrow, is addressing this question by looking into the issues surrounding economic advice in fisheries management.
In fixing the fishing opportunities for 2016 for the Atlantic, North Sea and Black Sea, the Council confirmed the gradual transition to sustainable fishing that the EU initiated years ago and then formalized in the now two-year-old Common Fisheries Policy.

Euroopan kalatalousrahasto (EKTR) (2007-2013)

Euroopan kalatalousrahasto (EKTR) myöntää rahoitusta kalastusalalle ja rannikkoyhteisöille auttaakseen niitä mukautumaan alan muuttuviin olosuhteisiin ja saavuttamaan taloudellisen vakauden ja ekologisen kestävyyden.

Osa EU:n kalastustuesta menee kalastusalueiden kehittämiseen. Tämä kuva on Suomesta. © Lionel Flageul

EKTR:n budjetti on 4,3 miljardia euroa vuosille 2007–2013. Rahoitusta myönnetään kaikille kalatalouden aloille: meri- ja sisävesikalastukseen, vesiviljelyyn (kalojen, äyriäisten ja vesikasvien kasvatus) sekä kalastustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään rannikkoyhteisöihin, joita alan viimeaikaiset muutokset ovat eniten koetelleet.

Hankkeet rahoitetaan kansallisten viranomaisten laatimien strategiasuunnitelmien ja toimintaohjelmien pohjalta. EKTR:n rahoituksen ensisijaisia toimintalinjoja on viisi:

 • laivaston mukauttaminen (esim. tuki kalastusalusten romuttamiseen)
 • vesiviljely, jalostus ja kaupan pitäminen sekä sisävesikalastus (esim. tuki ympäristöystävällisempiin tuotantotapoihin siirtymiseen)
 • yhteisen edun mukaiset toimenpiteet (esim. tuotteiden jäljitettävyyden tai merkintöjen parantamiseksi)
 • kalastusalueiden kestävä kehittäminen (esim. tuki paikallisen talouselämän monipuolistamiseen)
 • tekninen tuki rahaston hallinnon rahoittamiseen.

Lisää aiheesta

Viralliset asiakirjat

Axis 4

 • Portuguese “Basket of the Sea” links fishermen directly to consumers
 • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
 • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
 • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)
 • Tools for launching axis 4 of the EFF pdf - 227 KB [227 KB] Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) română (ro)