Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
  Vaba tekst
Kontekst
Uudised
The fight against illegal fishing was a key topic of conversation at the United Nations' Food and Agriculture Organisation (FAO) last week, with FAO's Committee on Fisheries and Aquaculture (COFI) celebrating the entry into force of the FAO Port State Measures Agreement (PSMA) at its meeting in Rome on 11-15 July.
On July 15, in a seminar on the status of European fish stocks and on the economic situation of European fishing fleets, the Commission will be hearing the views of the fishing sector, scientific organisations, NGOs, national administrations and other members of the public, i.e. all those concerned with the EU's fisheries legislation.

Euroopa Kalandusfond (EKF) (2007-2013)

Euroopa Kalandusfond (EKF) rahastab kalandussektorit ja rannikualade asumeid eesmärgiga aidata neil kohaneda sektoris toimuvate muutustega ning muutuda majanduslikult paindlikuks ja ökoloogiliselt jätkusuutlikuks.

Osa ELi kalandusele suunatud vahenditest läheb ka Soomes kalastuspiirkondade arenguks. © Lionel Flageul

Ajavahemikul 2007–2013 on EKFi eelarve 4,3 miljardit eurot. See raha on kättesaadav asjaomase tööstusharu kõigile sektoritele, milleks on näiteks kalapüük meredel ja siseveekogudel, vesiviljelus (kala- ja karbi- ning veetaimede kasvatus) ning kalandustoodete töötlemine ja turustamine. Erilist tähelepanu pööratakse sellistele kalapüügiga tegelevatele kogukondadele, keda sektoris toimunud hiljutised muutused kõige rohkem mõjutavad.

Projekte rahastatakse liikmesriikide koostatud strateegiliste kavade ja tegevuskavade alusel. EKFi poolsel rahastamisel on viis prioriteetset valdkonda:

 • laevastiku kohandamine (näiteks kalapüügialuste vanametalliks lammutamise toetamine);
 • vesiviljelus, töötlemine ja turustamine ning püük siseveekogudel (näiteks keskkonnasõbralikematele tootmismeetoditele ülemineku toetamine);
 • ühist huvi pakkuvad meetmed (näiteks toodete jälgimise või märgistamise parandamine);
 • kalapüügipiirkondade jätkusuutlik areng (näiteks toetus kohaliku majanduse mitmekesistamisele);
 • tehniline abi fondi haldamise rahastamiseks.

Täiendavaks lugemiseks:

Ametlikud dokumendid

Axis 4

 • Portuguese “Basket of the Sea” links fishermen directly to consumers
 • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
 • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
 • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)