Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
  Vaba tekst
Kontekst
Uudised
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Euroopa Kalandusfond (EKF) (2007-2013)

Euroopa Kalandusfond (EKF) rahastab kalandussektorit ja rannikualade asumeid eesmärgiga aidata neil kohaneda sektoris toimuvate muutustega ning muutuda majanduslikult paindlikuks ja ökoloogiliselt jätkusuutlikuks.

Osa ELi kalandusele suunatud vahenditest läheb ka Soomes kalastuspiirkondade arenguks. © Lionel Flageul

Ajavahemikul 2007–2013 on EKFi eelarve 4,3 miljardit eurot. See raha on kättesaadav asjaomase tööstusharu kõigile sektoritele, milleks on näiteks kalapüük meredel ja siseveekogudel, vesiviljelus (kala- ja karbi- ning veetaimede kasvatus) ning kalandustoodete töötlemine ja turustamine. Erilist tähelepanu pööratakse sellistele kalapüügiga tegelevatele kogukondadele, keda sektoris toimunud hiljutised muutused kõige rohkem mõjutavad.

Projekte rahastatakse liikmesriikide koostatud strateegiliste kavade ja tegevuskavade alusel. EKFi poolsel rahastamisel on viis prioriteetset valdkonda:

 • laevastiku kohandamine (näiteks kalapüügialuste vanametalliks lammutamise toetamine);
 • vesiviljelus, töötlemine ja turustamine ning püük siseveekogudel (näiteks keskkonnasõbralikematele tootmismeetoditele ülemineku toetamine);
 • ühist huvi pakkuvad meetmed (näiteks toodete jälgimise või märgistamise parandamine);
 • kalapüügipiirkondade jätkusuutlik areng (näiteks toetus kohaliku majanduse mitmekesistamisele);
 • tehniline abi fondi haldamise rahastamiseks.

Täiendavaks lugemiseks:

Ametlikud dokumendid

 • Report from the Commission - Seventh annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2013), COM(2014) 738 final
 • Regulation (EU) No 335/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 amending Council Regulation (EC) No 1198/2006 on the European Fisheries Fund, as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability
 • Report from the Commission - Sixth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2012), COM(2013) 921 final
 • Report from the Commission - Fifth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2011), COM(2012) 747 final
  • SWD(2012) 424 final pdf - 103 KB [103 KB] English (en)
 • Report from the Commission - Fourth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2010), COM(2011) 927 final
 • Report from the Commission - Third annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2009), COM(2011) 37 final
 • Report from the Commission - Second annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2008), COM/2009/0696 final
  • SEC(2009)1714 pdf - 38 KB [38 KB] English (en)
 • Report from the Commission - Annual report on implementation of the european fisheries fund (2007), COM/2009/6
 • Working paper on ex-ante evaluation for the EFF pdf - 148 KB [148 KB] English (en)
 • Working paper on indicators for monitoring and evaluation: a practical guide for the EFF pdf - 92 KB [92 KB] English (en)

Axis 4

 • Portuguese “Basket of the Sea” links fishermen directly to consumers
 • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
 • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
 • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)
 • Tools for launching axis 4 of the EFF pdf - 227 KB [227 KB] Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) română (ro)