Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Tilmeld dig e-nyhedsbrevet
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Læs også
Nyheder
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Den Europæiske Fiskerifond (EFF)

Den Europæiske Fiskerifond (EFF) giver støtte til fiskeriet og lokalsamfund i kystområder, så de kan tilpasse sig nye vilkår i sektoren og blive økonomisk fleksible og økologisk bæredygtige.

En del af EU's støtte til fiskeriet går til udvikling af fiskeriområder, her i Finland. © Lionel Flageul

EFF har et budget på 4,3 mia. euro (ca. 32 mia. kroner) for 2007-2013. Der er finansiering til rådighed for alle erhvervets sektorer – hav- og ferskvandsfiskeri, akvakultur (opdræt af fisk, skaldyr og vandplanter) og forarbejdning og afsætning af fiskevarer. Lokalsamfund, der er særligt hårdt ramt af den senere tids ændringer i fiskeriet, tilgodeses især.

Projekterne finansieres på grundlag af de nationale myndigheders strategiplaner og operationelle programmer. Der er fem prioriterede indsatsområder for EFF-finansiering:

 • tilpasning af flåden (f.eks. støtte til ophugning af fiskerfartøjer)
 • akvakultur, forarbejdning og markedsføring samt ferskvandsfiskeri (f.eks. støtte til en overgang til mere miljøvenlige produktionsmetoder)
 • foranstaltninger af fælles interesse (f.eks. for at forbedre sporbarheden og etiketteringen af fiskevarer)
 • bæredygtig udvikling af fiskeriafhængige områder (f.eks. for at gøre den lokale økonomi mere alsidig)
 • teknisk bistand for at finansiere administrationen af fonden.

Hvis du vil vide mere:

 • Informationsblad om Den Europæiske Fiskerifond pdf - 147 KB [147 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Officielle dokumenter

 • Report from the Commission - Sixth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2012), COM(2013) 921 final
 • Report from the Commission - Fifth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2011), COM(2012) 747 final
  • SWD(2012) 424 final pdf - 103 KB [103 KB] English (en)
 • Report from the Commission - Fourth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2010), COM(2011) 927 final
 • Report from the Commission - Third annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2009), COM(2011) 37 final
 • Report from the Commission - Second annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2008), COM/2009/0696 final
  • SEC(2009)1714 pdf - 38 KB [38 KB] English (en)
 • Report from the Commission - Annual report on implementation of the european fisheries fund (2007), COM/2009/6
 • Working paper on ex-ante evaluation for the EFF pdf - 148 KB [148 KB] English (en)
 • Working paper on indicators for monitoring and evaluation: a practical guide for the EFF pdf - 92 KB [92 KB] English (en)

Axis 4

 • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
 • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
 • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)
 • Tools for launching axis 4 of the EFF pdf - 227 KB [227 KB] Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) română (ro)