Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
The European Parliament voted today on the 2nd reading of the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a multi-annual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, also known as the 'Baltic Plan' (this Regulation amends Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repeals Council Regulation (EC) No 1098/2007).

Den Europæiske Fiskerifond (EFF) (2007-2013)

Den Europæiske Fiskerifond (EFF) giver støtte til fiskeriet og lokalsamfund i kystområder, så de kan tilpasse sig nye vilkår i sektoren og blive økonomisk fleksible og økologisk bæredygtige.

En del af EU's støtte til fiskeriet går til udvikling af fiskeriområder, her i Finland. © Lionel Flageul

EFF har et budget på 4,3 mia. euro (ca. 32 mia. kroner) for 2007-2013. Der er finansiering til rådighed for alle erhvervets sektorer – hav- og ferskvandsfiskeri, akvakultur (opdræt af fisk, skaldyr og vandplanter) og forarbejdning og afsætning af fiskevarer. Lokalsamfund, der er særligt hårdt ramt af den senere tids ændringer i fiskeriet, tilgodeses især.

Projekterne finansieres på grundlag af de nationale myndigheders strategiplaner og operationelle programmer. Der er fem prioriterede indsatsområder for EFF-finansiering:

  • tilpasning af flåden (f.eks. støtte til ophugning af fiskerfartøjer)
  • akvakultur, forarbejdning og markedsføring samt ferskvandsfiskeri (f.eks. støtte til en overgang til mere miljøvenlige produktionsmetoder)
  • foranstaltninger af fælles interesse (f.eks. for at forbedre sporbarheden og etiketteringen af fiskevarer)
  • bæredygtig udvikling af fiskeriafhængige områder (f.eks. for at gøre den lokale økonomi mere alsidig)
  • teknisk bistand for at finansiere administrationen af fonden.

Hvis du vil vide mere:

Officielle dokumenter

Axis 4

  • Portuguese “Basket of the Sea” links fishermen directly to consumers
  • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
  • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
  • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)