Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
The European Commission's yearly proposal for the 2017 fishing opportunities has now been supplemented with figures for the Baltic Sea cod stocks, an item that did not feature in previous versions of this year's Commission's proposals.
A meeting of the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) in Rome drew to a successful close on 23 September. This meeting was devoted to the implementation of the medium-term strategy for the sustainability of Mediterranean and Black Sea fisheries: the assembly agreed on timeframe and prioritisation of actions, funding and quantifiable goals.
The 38th annual meeting of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) took place from 19 to 23 September 2016 in Varadero, Cuba. NAFO Contracting Parties decided on total allowable catches (TACs) for a number of stocks. Under the leadership of the EU and Canada, NAFO also set the course for improved fisheries management in the high seas.

Den Europæiske Fiskerifond (EFF) (2007-2013)

Den Europæiske Fiskerifond (EFF) giver støtte til fiskeriet og lokalsamfund i kystområder, så de kan tilpasse sig nye vilkår i sektoren og blive økonomisk fleksible og økologisk bæredygtige.

En del af EU's støtte til fiskeriet går til udvikling af fiskeriområder, her i Finland. © Lionel Flageul

EFF har et budget på 4,3 mia. euro (ca. 32 mia. kroner) for 2007-2013. Der er finansiering til rådighed for alle erhvervets sektorer – hav- og ferskvandsfiskeri, akvakultur (opdræt af fisk, skaldyr og vandplanter) og forarbejdning og afsætning af fiskevarer. Lokalsamfund, der er særligt hårdt ramt af den senere tids ændringer i fiskeriet, tilgodeses især.

Projekterne finansieres på grundlag af de nationale myndigheders strategiplaner og operationelle programmer. Der er fem prioriterede indsatsområder for EFF-finansiering:

  • tilpasning af flåden (f.eks. støtte til ophugning af fiskerfartøjer)
  • akvakultur, forarbejdning og markedsføring samt ferskvandsfiskeri (f.eks. støtte til en overgang til mere miljøvenlige produktionsmetoder)
  • foranstaltninger af fælles interesse (f.eks. for at forbedre sporbarheden og etiketteringen af fiskevarer)
  • bæredygtig udvikling af fiskeriafhængige områder (f.eks. for at gøre den lokale økonomi mere alsidig)
  • teknisk bistand for at finansiere administrationen af fonden.

Hvis du vil vide mere:

Officielle dokumenter

Axis 4

  • Portuguese “Basket of the Sea” links fishermen directly to consumers
  • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
  • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
  • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)