Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
  Zadejte libovolný text
Související informace

Právní předpisy o strukturálních opatřeních (EUR-Lex)

Průběžná hodnotící zpráva Evropského rybářského fondu (2007-2013) English (en)

Evropská iniciativa pro transparentnost

Shrnutí právních předpisů EU:

Síť rybářských lovišť (FAR-NET)

Aktuality
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Evropský rybářský fond (ERF) (2007-2013)

Evropský rybářský fond (EFR) poskytuje finanční prostředky odvětví rybolovu a pobřežním komunitám a pomáhá jim tak přizpůsobit se novým podmínkám a přeměnit se v ekonomicky životaschopné a ekologicky udržitelné odvětví.

Část finančních prostředků, které EU určila pro odvětví rybolovu, putuje do Finska, kde přispívá k rozvoji rybolovných oblastí. © Lionel Flageul

ERF disponuje v období 2007–2013 prostředky ve výši 4,3 miliard eur. Tyto finanční prostředky jsou k dispozici pro všechny oblasti tohoto odvětví – námořní i vnitrozemský rybolov, akvakulturu (tzn. chov ryb, měkkýšů, korýšů a jiných vodních živočichů a pěstování vodních rostlin), zpracování produktů rybolovu a jejich uvádění na trh. Zvláštní pozornost se věnuje rybářským komunitám, které nejvíce zasáhly změny, jimiž odvětví rybolovu prochází v poslední době.

Financování jednotlivých projektů vychází ze strategických plánů a operačních programů, které vytvářejí orgány členských států. Financování z ERF má pět prioritních oblastí neboli os:

 • úprava kapacity loďstva (např. podpora vrakování rybářských plavidel)
 • akvakultura, zpracování produktů rybolovu a jejich uvádění na trh a vnitrozemský rybolov (např. podpora ekologičtějších metod produkce)
 • opatření společného zájmu (např. podpora lepší vysledovatelnosti produktů a jejich lepšího označování)
 • udržitelný rozvoj rybolovných oblastí (např. podpora diverzifikace místní ekonomiky)
 • technická pomoc s financováním správy fondu

Další informace na toto téma:

Úřední dokumenty

 • Report from the Commission - Seventh annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2013), COM(2014) 738 final
 • Regulation (EU) No 335/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 amending Council Regulation (EC) No 1198/2006 on the European Fisheries Fund, as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability
 • Report from the Commission - Sixth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2012), COM(2013) 921 final
 • Report from the Commission - Fifth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2011), COM(2012) 747 final
  • SWD(2012) 424 final pdf - 103 KB [103 KB] English (en)
 • Report from the Commission - Fourth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2010), COM(2011) 927 final
 • Report from the Commission - Third annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2009), COM(2011) 37 final
 • Report from the Commission - Second annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2008), COM/2009/0696 final
  • SEC(2009)1714 pdf - 38 KB [38 KB] English (en)
 • Report from the Commission - Annual report on implementation of the european fisheries fund (2007), COM/2009/6
 • Working paper on ex-ante evaluation for the EFF pdf - 148 KB [148 KB] English (en)
 • Working paper on indicators for monitoring and evaluation: a practical guide for the EFF pdf - 92 KB [92 KB] English (en)

Axis 4

 • Portuguese “Basket of the Sea” links fishermen directly to consumers
 • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
 • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
 • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)
 • Tools for launching axis 4 of the EFF pdf - 227 KB [227 KB] Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) română (ro)