Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
  Zadejte libovolný text
Související informace

Právní předpisy o strukturálních opatřeních (EUR-Lex)

Průběžná hodnotící zpráva Evropského rybářského fondu (2007-2013) English (en)

Evropská iniciativa pro transparentnost

Shrnutí právních předpisů EU:

Síť rybářských lovišť (FAR-NET)

Aktuality
A new infographic is on-line
In a high-level joint event with the Dutch Presidency of the Council on 24 May, EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella presented progress made and obstacles that need to be addressed in further developing a sustainable aquaculture sector in the EU.

Evropský rybářský fond (ERF) (2007-2013)

Evropský rybářský fond (EFR) poskytuje finanční prostředky odvětví rybolovu a pobřežním komunitám a pomáhá jim tak přizpůsobit se novým podmínkám a přeměnit se v ekonomicky životaschopné a ekologicky udržitelné odvětví.

Část finančních prostředků, které EU určila pro odvětví rybolovu, putuje do Finska, kde přispívá k rozvoji rybolovných oblastí. © Lionel Flageul

ERF disponuje v období 2007–2013 prostředky ve výši 4,3 miliard eur. Tyto finanční prostředky jsou k dispozici pro všechny oblasti tohoto odvětví – námořní i vnitrozemský rybolov, akvakulturu (tzn. chov ryb, měkkýšů, korýšů a jiných vodních živočichů a pěstování vodních rostlin), zpracování produktů rybolovu a jejich uvádění na trh. Zvláštní pozornost se věnuje rybářským komunitám, které nejvíce zasáhly změny, jimiž odvětví rybolovu prochází v poslední době.

Financování jednotlivých projektů vychází ze strategických plánů a operačních programů, které vytvářejí orgány členských států. Financování z ERF má pět prioritních oblastí neboli os:

 • úprava kapacity loďstva (např. podpora vrakování rybářských plavidel)
 • akvakultura, zpracování produktů rybolovu a jejich uvádění na trh a vnitrozemský rybolov (např. podpora ekologičtějších metod produkce)
 • opatření společného zájmu (např. podpora lepší vysledovatelnosti produktů a jejich lepšího označování)
 • udržitelný rozvoj rybolovných oblastí (např. podpora diverzifikace místní ekonomiky)
 • technická pomoc s financováním správy fondu

Další informace na toto téma:

Úřední dokumenty

Axis 4

 • Portuguese “Basket of the Sea” links fishermen directly to consumers
 • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
 • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
 • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)