Рибарство

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Търсене
Връзки по темата
Новини
The European Commission has adopted an action plan setting out how Croatia can overcome identified shortcomings in its fisheries control system, following an inquiry into irregularities last year. The measures were agreed together with the Croatian authorities and are already being implemented.
Fish farmed in the European Union is among the best in the world: a tasty, high-quality dish produced according to the world's strictest health and environmental standards. European aquaculture is also a sector with vast growth potential: today, 57% of the farmed fish consumed in the EU is imported.

Европейски фонд за рибарство (ЕФР) (2007-2013)

Европейският фонд за рибарство (ЕФР) предоставя финансиране на риболовната индустрия и крайбрежните общности, за да им помогне да се приспособят към променящите се условия в сектора и да бъдат икономически издръжливи и екологично устойчиви.

Част от европейското финансиране за рибарството е насочено към развитието на рибарски райони във Финландия. © Lionel Flageul

За периода 2007-2013 г. ЕФР разполага с бюджет от 4,3 млрд. евро. Финансиране се отделя за всички сектори от индустрията - морски риболов и риболов във вътрешни водоеми, аквакултура (отглеждането на риба, черупкови организми и водна растителност), както и преработката и продажбата на рибни продукти. Обръща се особено внимание на рибарските общности, най-засегнати от последните промени в индустрията.

Проектите се финансират на базата на стратегически планове и оперативни програми, изготвени от компетентните национални органи. Съществуват пет приоритетни области (оси) за финансирането от ЕФР:

  • регулиране на риболовния флот (например, помощ за разрушаване на стари риболовни плавателни съдове)
  • аквакултура, преработка и продажба и риболов във вътрешни водоеми (например, подпомагане на прехода към по-екологосъобразни производствени методи)
  • мерки от общ интерес (например, мерки за подобряване на проследяемостта и етикетирането на продуктите)
  • устойчиво развитие на рибарските региони (например, за подпомагане на диверсификацията на местната икономика)
  • техническа помощ за финансиране на управлението на фонда.

Още по темата:

Официални документи

Axis 4

  • Portuguese “Basket of the Sea” links fishermen directly to consumers
  • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
  • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
  • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)