Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial

Efterhandsutvärdering av FFU (2000–2006) English (en)

Lagstiftning om strukturåtgärder (EUR-Lex)

Nyheter
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Fonden för fiskets utveckling 1994–2006

Fonden för fiskets utveckling startade 1994 för att stödja EU:s fiskerinäring. Den ersattes 2007 av Europeiska fiskerifonden, som bättre uppfyller de nya målen för hållbarhet. Den nya fiskerifonden har också enklare regler och är bättre anpassad till ett EU med 27 medlemsländer.

Med fonden för fiskets utveckling hanterades flottans överkapacitet genom fleråriga utvecklingsprogram. År 2002 ersattes programmen av systemet för inträde/utträde.

Officiellt material

Vägledning för fonden för fiskets utveckling (2003) (broschyr) pdf - 4 MB [4 MB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi)

Halvtidsutvärdering av fonden för fiskets utveckling (2000–2006) – sammanfattning pdf - 858 KB [858 KB] English (en)