Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
The 21st Session of the Fishery Committee for the Central Eastern Atlantic (CECAF) was held in Dakar, Senegal from 20 to 22 April 2016 with the participation of 23 Member countries, including the European Union, as well as observers from different regional and sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and NGOs. The Committee had last met in March 2012.
Today, the European Commission has adopted a proposal for a Directive which aims at improving the working conditions for workers in the fishing sector.
Romania has officially kick-started funding under the EU's European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) for the period up to 2020. The launch of the Fisheries and Maritime Affairs Operational Programme 2014-2020 (POPAM) took place on 21 April in the city of Tulcea in the Danube delta.

Previous funding periods

Europeiska fiskerifonden (2007-2013)

Europeiska fiskerifonden ger stöd till fiskerinäringen och kustsamhällena så att de kan anpassa sig till nya förhållanden och bli både ekonomiskt och ekologiskt hållbara.

Läs mer

Fonden för fiskets utveckling 1994–2006

Fonden för fiskets utveckling startade 1994 för att stödja EU:s fiskerinäring. Den ersattes 2007 av Europeiska fiskerifonden, som bättre uppfyller de nya målen för hållbarhet. Den nya fiskerifonden har också enklare regler och är bättre anpassad till ett EU med 27 medlemsländer.

Med fonden för fiskets utveckling hanterades flottans överkapacitet genom fleråriga utvecklingsprogram. År 2002 ersattes programmen av systemet för inträde/utträde.

Officiellt material

Vägledning för fonden för fiskets utveckling (2003) (broschyr) pdf - 4 MB [4 MB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi)

Halvtidsutvärdering av fonden för fiskets utveckling (2000–2006) – sammanfattning pdf - 858 KB [858 KB] English (en)

Efterhandsutvärdering av FFU (2000–2006) English (en)