Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah

Následné hodnotenie Finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (2000 – 06) English (en)

Právne predpisy týkajúce sa štrukturálnych opatrení (EUR-Lex)

Aktuality
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Finančný nástroj na usmerňovanie rybného hospodárstva (FIFG) 1994 – 2006

Podpora rybárskeho priemyslu z tohto nástroja sa začala v roku 1994. V roku 2007 bol nahradený Európskym fondom pre rybné hospodárstvo (EFRH), ktorý viac zohľadňuje nový dôraz na udržateľnosť odvetvia. EFRH má jednoduchšie prevádzkové postupy a bol vytvorený s cieľom reagovať na potreby rozšírenej EÚ s 27 členskými štátmi.

V rámci FIFG sa otázka nadmernej kapacity flotily riešila prostredníctvom viacročných usmerňovacích programov (MAGP). V roku 2002 boli tieto viacročné programy nahradené schémou vstupu/výstupu.

Úradné dokumenty

Pokyny týkajúce sa využitia finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (2003) (brožúra) pdf - 4 MB [4 MB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)

Priebežné hodnotenia FIFG (2000 – 06) – zhrnutie pdf - 858 KB [858 KB] English (en)