Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
The European Commission has adopted an action plan setting out how Croatia can overcome identified shortcomings in its fisheries control system, following an inquiry into irregularities last year. The measures were agreed together with the Croatian authorities and are already being implemented.
Fish farmed in the European Union is among the best in the world: a tasty, high-quality dish produced according to the world's strictest health and environmental standards. European aquaculture is also a sector with vast growth potential: today, 57% of the farmed fish consumed in the EU is imported.

Previous funding periods

Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH) (2007-2013)

Z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo sa poskytujú prostriedky, ktoré rybársky priemysel a pobrežné komunity potrebujú na prispôsobenie sa meniacim podmienkam a posilnenie svojej hospodárskej rentability a ekologickej udržateľnosti.

Read more

Finančný nástroj na usmerňovanie rybného hospodárstva (FIFG) 1994 – 2006

Podpora rybárskeho priemyslu z tohto nástroja sa začala v roku 1994. V roku 2007 bol nahradený Európskym fondom pre rybné hospodárstvo (EFRH), ktorý viac zohľadňuje nový dôraz na udržateľnosť odvetvia. EFRH má jednoduchšie prevádzkové postupy a bol vytvorený s cieľom reagovať na potreby rozšírenej EÚ s 27 členskými štátmi.

V rámci FIFG sa otázka nadmernej kapacity flotily riešila prostredníctvom viacročných usmerňovacích programov (MAGP). V roku 2002 boli tieto viacročné programy nahradené schémou vstupu/výstupu.

Úradné dokumenty

Pokyny týkajúce sa využitia finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (2003) (brožúra) pdf - 4 MB [4 MB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)

Priebežné hodnotenia FIFG (2000 – 06) – zhrnutie pdf - 858 KB [858 KB] English (en)

Následné hodnotenie Finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (2000 – 06) English (en)