Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji

Ocena ex post Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (2000−2006) English (en)

Prawodawstwo dotyczące środków strukturalnych (EUR-Lex)

Aktualności
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa (IFOR) 1994-2006

IFOR zaczęto stosować w 1994 r. w celu wsparcia sektora rybołówstwa UE. W 2007 r. zastąpiono go Europejskim Funduszem Rybackim (EFR), który jest ściślej związany z nową polityką na rzecz zrównoważenia. Procedury działania EFR są prostsze, a ponadto odpowiada on na potrzeby rozszerzonej UE skupiającej aż 27 państw członkowskich.

W ramach IFOR zajęto się kwestią nadmiernej zdolności połowowej floty i ustanowiono wieloletnie programy orientacji (MAGP). W 2002 r. programy te zastąpiono systemem wprowadzania statków do floty i wyprowadzania statków z floty.

Dokumenty oficjalne

Wskazówki dotyczące stosowania Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (2003) (ulotka) pdf - 4 MB [4 MB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)

Śródokresowe oceny IFOR (2000-2006) - podsumowanie pdf - 858 KB [858 KB] English (en)