Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
The European Commission has adopted a key investment package for the Spanish maritime, fisheries and aquaculture sectors. The roughly 1.6 billion available under the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) for the period 2014-2020 include about 1.2 billion of EU funding.
The annual meeting (Malta 10-17 November 2015) of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas adopted a number of important proposals suggested by the EU toward more sustainable tuna fisheries. See a special infographic on EU and ICCAT.
On 16th November, a new Protocol to the Fisheries Partnership Agreement (FPA) between EU and Mauritania has been signed.

Previous funding periods

Europejski Fundusz Rybacki (EFR) (2007-2013)

Europejski Fundusz Rybacki (EFR) zapewnia sektorowi rybołówstwa i społecznościom nadbrzeżnym finansowanie, które ma im pomóc w dostosowaniu do zmieniających się warunków i uzyskaniu odporności na nagłe zmiany gospodarcze oraz zrównoważenia ekologicznego.

Read more

Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa (IFOR) 1994-2006

IFOR zaczęto stosować w 1994 r. w celu wsparcia sektora rybołówstwa UE. W 2007 r. zastąpiono go Europejskim Funduszem Rybackim (EFR), który jest ściślej związany z nową polityką na rzecz zrównoważenia. Procedury działania EFR są prostsze, a ponadto odpowiada on na potrzeby rozszerzonej UE skupiającej aż 27 państw członkowskich.

W ramach IFOR zajęto się kwestią nadmiernej zdolności połowowej floty i ustanowiono wieloletnie programy orientacji (MAGP). W 2002 r. programy te zastąpiono systemem wprowadzania statków do floty i wyprowadzania statków z floty.

Dokumenty oficjalne

Wskazówki dotyczące stosowania Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (2003) (ulotka) pdf - 4 MB [4 MB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)

Śródokresowe oceny IFOR (2000-2006) - podsumowanie pdf - 858 KB [858 KB] English (en)

Ocena ex post Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (2000−2006) English (en)