Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
The European Commission’s long-standing commitment towards the conservation of Bluefin tuna comes to the fore again for the main fishing season of 2016.
Fish stocks in the Mediterranean are deteriorating at an alarming rate, threatening the jobs and livelihoods of thousands of fishermen.

Previous funding periods

Europejski Fundusz Rybacki (EFR) (2007-2013)

Europejski Fundusz Rybacki (EFR) zapewnia sektorowi rybołówstwa i społecznościom nadbrzeżnym finansowanie, które ma im pomóc w dostosowaniu do zmieniających się warunków i uzyskaniu odporności na nagłe zmiany gospodarcze oraz zrównoważenia ekologicznego.

Read more

Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa (IFOR) 1994-2006

IFOR zaczęto stosować w 1994 r. w celu wsparcia sektora rybołówstwa UE. W 2007 r. zastąpiono go Europejskim Funduszem Rybackim (EFR), który jest ściślej związany z nową polityką na rzecz zrównoważenia. Procedury działania EFR są prostsze, a ponadto odpowiada on na potrzeby rozszerzonej UE skupiającej aż 27 państw członkowskich.

W ramach IFOR zajęto się kwestią nadmiernej zdolności połowowej floty i ustanowiono wieloletnie programy orientacji (MAGP). W 2002 r. programy te zastąpiono systemem wprowadzania statków do floty i wyprowadzania statków z floty.

Dokumenty oficjalne

Wskazówki dotyczące stosowania Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (2003) (ulotka) pdf - 4 MB [4 MB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)

Śródokresowe oceny IFOR (2000-2006) - podsumowanie pdf - 858 KB [858 KB] English (en)

Ocena ex post Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (2000−2006) English (en)