Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīgas tēmas

ZVFI ex-post novērtējums (2000.-2006. g.)  English (en)

Tiesību akti par struktrurāliem pasākumiem (EUR-Lex)

Jaunumi
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Zivsaimniecības virzības finansēšanas instruments (ZVFI) 1994.–2006. g.

ZVFI izveidoja 1994. gadā, lai atbalstītu ES zivsaimniecības nozari. 2007. gadā to aizstāja Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF), kura darbībā tagad galvenais uzsvars ir likts uz ilgtspēju. EZF ir vienkāršākas darbības procedūras, un šā fonda izveidē ņēma vērā situāciju pēc paplašināšanās (tagad ES ir veselas 27 dalībvalstis).

Agrāk, ZVFI laikos, flotes jaudas pārpalikumu risināja ar daudzgadu vadības programmu palīdzību. 2002. gadā tās aizstāja ar iekļaušanas-izslēgšanas režīmu.

Oficiālie dokumenti

Zivsaimniecības virzības finansēšanas instruments — lietošanas pamācība (brošūra, 2003. g.) pdf - 4 MB [4 MB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)

ZVFI vidusposma novērtējums (2000.–2006. g.) — kopsavilkums pdf - 858 KB [858 KB] English (en)