Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīgas tēmas
Jaunumi
The Agriculture and Fisheries Council will take place in Luxembourg on 27 and 28 June 2016. The Commission will be represented by Commissioner for Agriculture and Rural Development, Phil Hogan, Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella and Commissioner for Health and Food Safety, Vytenis Andriukaitis.
The bluefin tuna fishing season in the Western and Central Mediterranean Sea and in the Adriatic Sea was open from 26 May to 24 June for purse seiners. Thanks to the implementation of an international recovery plan and to the efforts made by fishermen, catch limits for this stock could again be increased this year (the EU quota is just over 11200t in 2016, compared to 7938 t two years ago).
The European Parliament voted today on the 2nd reading of the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a multi-annual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, also known as the 'Baltic Plan' (this Regulation amends Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repeals Council Regulation (EC) No 1098/2007).

Previous funding periods

Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF) (2007-2013)

No Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) piešķir finansējumu piekrastes uzņēmumiem un iedzīvotājiem, lai palīdzētu pielāgoties situācijas izmaiņām zivsaimniecības nozarē un nodrošinātu to ekonomisko un ekoloģisko ilgtspēju.

Read more

Zivsaimniecības virzības finansēšanas instruments (ZVFI) 1994.–2006. g.

ZVFI izveidoja 1994. gadā, lai atbalstītu ES zivsaimniecības nozari. 2007. gadā to aizstāja Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF), kura darbībā tagad galvenais uzsvars ir likts uz ilgtspēju. EZF ir vienkāršākas darbības procedūras, un šā fonda izveidē ņēma vērā situāciju pēc paplašināšanās (tagad ES ir veselas 27 dalībvalstis).

Agrāk, ZVFI laikos, flotes jaudas pārpalikumu risināja ar daudzgadu vadības programmu palīdzību. 2002. gadā tās aizstāja ar iekļaušanas-izslēgšanas režīmu.

Oficiālie dokumenti

Zivsaimniecības virzības finansēšanas instruments — lietošanas pamācība (brošūra, 2003. g.) pdf - 4 MB [4 MB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)

ZVFI vidusposma novērtējums (2000.–2006. g.) — kopsavilkums pdf - 858 KB [858 KB] English (en)

ZVFI ex-post novērtējums (2000.-2006. g.) English (en)