Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst

Kalanduse Arendusrahastu (FIFG) (2000–2006) järelhindamine English (en)

Struktuurimeetmeid käsitlevad õigusaktid (EUR-Lex)

Uudised
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Kalanduse Arendusrahastu (FIFG) 1994–2006

FIFG käivitati 1994. aastal eesmärgiga toetada ELi kalandussektorit. Alates 2007. aastast asendab seda Euroopa Kalandusfond (EKF), mis vastab paremini uuele jätkusuutliku arengu põhimõttele. EKFi töökorraldus on lihtsam ning ta vastab laienenud 27 liikmesriigiga ELi vajadustele.

FIFGi raames tegeleti laevastiku ülemäärase püügivõimsuse probleemiga mitmeaastaste programmide (MAGP) raames. 2002. aastal asendati viimased laevastiku koosseisu arvamise / koosseisust väljaarvamise kavaga.

Ametlikud dokumendid

Juhised kalanduse finantsinstrumendi kasutamiseks (2002) (teabeleht) pdf - 4 MB [4 MB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)

FIFG vahehindamine (2000–2006) – kokkuvõte pdf - 858 KB [858 KB] English (en)