Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
The European Parliament voted today on the 2nd reading of the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a multi-annual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, also known as the 'Baltic Plan' (this Regulation amends Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repeals Council Regulation (EC) No 1098/2007).

Previous funding periods

Euroopa Kalandusfond (EKF) (2007-2013)

Euroopa Kalandusfond (EKF) rahastab kalandussektorit ja rannikualade asumeid eesmärgiga aidata neil kohaneda sektoris toimuvate muutustega ning muutuda majanduslikult paindlikuks ja ökoloogiliselt jätkusuutlikuks.

Read more

Kalanduse Arendusrahastu (FIFG) 1994–2006

FIFG käivitati 1994. aastal eesmärgiga toetada ELi kalandussektorit. Alates 2007. aastast asendab seda Euroopa Kalandusfond (EKF), mis vastab paremini uuele jätkusuutliku arengu põhimõttele. EKFi töökorraldus on lihtsam ning ta vastab laienenud 27 liikmesriigiga ELi vajadustele.

FIFGi raames tegeleti laevastiku ülemäärase püügivõimsuse probleemiga mitmeaastaste programmide (MAGP) raames. 2002. aastal asendati viimased laevastiku koosseisu arvamise / koosseisust väljaarvamise kavaga.

Ametlikud dokumendid

Juhised kalanduse finantsinstrumendi kasutamiseks (2002) (teabeleht) pdf - 4 MB [4 MB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)

FIFG vahehindamine (2000–2006) – kokkuvõte pdf - 858 KB [858 KB] English (en)

Kalanduse Arendusrahastu (FIFG) (2000–2006) järelhindamine English (en)