Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
The European Commission's yearly proposal for the 2017 fishing opportunities has now been supplemented with figures for the Baltic Sea cod stocks, an item that did not feature in previous versions of this year's Commission's proposals.
A meeting of the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) in Rome drew to a successful close on 23 September. This meeting was devoted to the implementation of the medium-term strategy for the sustainability of Mediterranean and Black Sea fisheries: the assembly agreed on timeframe and prioritisation of actions, funding and quantifiable goals.
The 38th annual meeting of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) took place from 19 to 23 September 2016 in Varadero, Cuba. NAFO Contracting Parties decided on total allowable catches (TACs) for a number of stocks. Under the leadership of the EU and Canada, NAFO also set the course for improved fisheries management in the high seas.

Previous funding periods

Euroopa Kalandusfond (EKF) (2007-2013)

Euroopa Kalandusfond (EKF) rahastab kalandussektorit ja rannikualade asumeid eesmärgiga aidata neil kohaneda sektoris toimuvate muutustega ning muutuda majanduslikult paindlikuks ja ökoloogiliselt jätkusuutlikuks.

Read more

Kalanduse Arendusrahastu (FIFG) 1994–2006

FIFG käivitati 1994. aastal eesmärgiga toetada ELi kalandussektorit. Alates 2007. aastast asendab seda Euroopa Kalandusfond (EKF), mis vastab paremini uuele jätkusuutliku arengu põhimõttele. EKFi töökorraldus on lihtsam ning ta vastab laienenud 27 liikmesriigiga ELi vajadustele.

FIFGi raames tegeleti laevastiku ülemäärase püügivõimsuse probleemiga mitmeaastaste programmide (MAGP) raames. 2002. aastal asendati viimased laevastiku koosseisu arvamise / koosseisust väljaarvamise kavaga.

Ametlikud dokumendid

Juhised kalanduse finantsinstrumendi kasutamiseks (2002) (teabeleht) pdf - 4 MB [4 MB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)

FIFG vahehindamine (2000–2006) – kokkuvõte pdf - 858 KB [858 KB] English (en)

Kalanduse Arendusrahastu (FIFG) (2000–2006) järelhindamine English (en)