Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også

Efterfølgende evaluering af det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (2000-2006) English (en)

Lovgivning om strukturelle foranstaltninger (EUR-Lex)

Nyheder
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (FIUF) 1994-2006

Det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet blev sat i værk i 1994 for at støtte EU's fiskerisektor. I 2007 blev det erstattet af Den Europæiske Fiskerifond (EFF), som var mere velegnet til at opfylde det nye mål om bæredygtighed. EFF har et enklere regelgrundlag og passer bedre til et EU med 27 medlemslande.

Under instrumentet til udvikling af fiskeriet blev flådens overkapacitet håndteret gennem flerårige udviklingsprogrammer. I 2002 blev programmerne erstattet af tilgangs-/afgangsordningen.

Officielle dokumenter

Vejledning i det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (2003) (folder) pdf - 4 MB [4 MB] Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)

Midtvejsevalueringer af det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (2000-2006) – resumé pdf - 858 KB [858 KB] English (en)