Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
Intervention by Karmenu Vella, European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, at the Global Leadership in the Arctic: Cooperation, Innovation, Engagement and Resilience (GLACIER) conference in Anchorage, USA
EU Commissioner Karmenu Vella, responsible for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, has travelled to Alaska this week, highlighting the strategic importance of the Arctic region as the Arctic Ocean becomes increasingly "ice-free" and accessible.

Previous funding periods

Den Europæiske Fiskerifond (EFF) (2007-2013)

Den Europæiske Fiskerifond (EFF) giver støtte til fiskeriet og lokalsamfund i kystområder, så de kan tilpasse sig nye vilkår i sektoren og blive økonomisk fleksible og økologisk bæredygtige.

Læs mer

Det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (FIUF) 1994-2006

Det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet blev sat i værk i 1994 for at støtte EU's fiskerisektor. I 2007 blev det erstattet af Den Europæiske Fiskerifond (EFF), som var mere velegnet til at opfylde det nye mål om bæredygtighed. EFF har et enklere regelgrundlag og passer bedre til et EU med 27 medlemslande.

Under instrumentet til udvikling af fiskeriet blev flådens overkapacitet håndteret gennem flerårige udviklingsprogrammer. I 2002 blev programmerne erstattet af tilgangs-/afgangsordningen.

Officielle dokumenter

Vejledning i det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (2003) (folder) pdf - 4 MB [4 MB] Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)

Midtvejsevalueringer af det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (2000-2006) – resumé pdf - 858 KB [858 KB] English (en)

Efterfølgende evaluering af det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (2000-2006) English (en)