Рибарство

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Търсене
Връзки по темата
Новини
The European Commission’s long-standing commitment towards the conservation of Bluefin tuna comes to the fore again for the main fishing season of 2016.
Fish stocks in the Mediterranean are deteriorating at an alarming rate, threatening the jobs and livelihoods of thousands of fishermen.

Previous funding periods

Европейски фонд за рибарство (ЕФР) (2007-2013)

Европейският фонд за рибарство (ЕФР) предоставя финансиране на риболовната индустрия и крайбрежните общности, за да им помогне да се приспособят към променящите се условия в сектора и да бъдат икономически издръжливи и екологично устойчиви.

Read more

Финансов инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР) 1994—2006 г.

ФИОР стартира през 1994 г. с цел да подпомага риболовния сектор в ЕС. През 2007 г. е заменен с Европейския фонд за рибарство (ЕФР), който е пригоден към новите приоритети за устойчивост. ЕФР има по-опростени оперативни процедури и е създаден в отговор на нуждите на разширения ЕС и на неговите 27 държави-членки.

В рамките на ФИОР разрешение на проблема със свръхкапацитета на риболовния флот се търсеше посредством многогодишни програми за ориентиране. През 2002 г. многогодишните програми за ориентиране бяха заменени с режима за вписване и отписване.

Официални документи

Инструкции за използване на Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството (2003 г) (брошура) pdf - 4 MB [4 MB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)

Средносрочна оценка на ФИОР (2000—2006 г.) - резюме pdf - 858 KB [858 KB] English (en)

Ex post оценка на ФИОР (2000-2006 г.) English (en)