Търсене
Връзки по темата

Ex post English (en) оценка на ФИОР (2000-2006 г.) English (en)

Законодателство за структурните мерки (EUR-Lex)

Новини
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Финансов инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР) 1994—2006 г.

ФИОР стартира през 1994 г. с цел да подпомага риболовния сектор в ЕС. През 2007 г. е заменен с Европейския фонд за рибарство (ЕФР), който е пригоден към новите приоритети за устойчивост. ЕФР има по-опростени оперативни процедури и е създаден в отговор на нуждите на разширения ЕС и на неговите 27 държави-членки.

В рамките на ФИОР разрешение на проблема със свръхкапацитета на риболовния флот се търсеше посредством многогодишни програми за ориентиране. През 2002 г. многогодишните програми за ориентиране бяха заменени с режима за вписване и отписване.

Официални документи

Инструкции за използване на Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството (2003 г) (брошура) pdf - 4 MB [4 MB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)

Средносрочна оценка на ФИОР (2000—2006 г.) - резюме pdf - 858 KB [858 KB] English (en)