Рибарство

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Търсене
Връзки по темата
Новини
Commissioner Karmenu Vella has travelled to Europe's biggest fishing port in Vigo, Spain, this week to mark two important anniversaries on the fisheries calendar: the tenth anniversary of the European Fisheries Control Agency (EFCA) and the 20th anniversary of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries. Mr Vella used his visit to recognise both organisations' achievements in promoting and enforcing sustainable fisheries.
The Commission today confirmed its zero tolerance policy against illegal fishing worldwide by warning the Comoros and Taiwan that they risk being identified as uncooperative countries in the fight against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. At the same time, the Commission is lifting the yellow cards from Ghana and Papua New Guinea, which have significantly reformed their fisheries governance system.
In the frame of the European Year of Development 2015, October is dedicated to Food Security issues. See the short animated video about the co-operation of EU with developing countries in fisheries for the sustainable management of seafood resources that enhances food security and offers opportunities for trade and growth.

Previous funding periods

Европейски фонд за рибарство (ЕФР) (2007-2013)

Европейският фонд за рибарство (ЕФР) предоставя финансиране на риболовната индустрия и крайбрежните общности, за да им помогне да се приспособят към променящите се условия в сектора и да бъдат икономически издръжливи и екологично устойчиви.

Read more

Финансов инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР) 1994—2006 г.

ФИОР стартира през 1994 г. с цел да подпомага риболовния сектор в ЕС. През 2007 г. е заменен с Европейския фонд за рибарство (ЕФР), който е пригоден към новите приоритети за устойчивост. ЕФР има по-опростени оперативни процедури и е създаден в отговор на нуждите на разширения ЕС и на неговите 27 държави-членки.

В рамките на ФИОР разрешение на проблема със свръхкапацитета на риболовния флот се търсеше посредством многогодишни програми за ориентиране. През 2002 г. многогодишните програми за ориентиране бяха заменени с режима за вписване и отписване.

Официални документи

Инструкции за използване на Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството (2003 г) (брошура) pdf - 4 MB [4 MB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)

Средносрочна оценка на ФИОР (2000—2006 г.) - резюме pdf - 858 KB [858 KB] English (en)

Ex post оценка на ФИОР (2000-2006 г.) English (en)