Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Farnet – Nätverket för europeiska fiskeområden

Farnet är ett nätverk av experter, myndigheter och privatpersoner från hela Europa som tillsammans arbetar för en hållbar utveckling i EU:s fiskeområden – ett av Europeiska fiskerifondens mål (område 4).

Pengarna från fiskerifonden ska främst gå till att skapa alternativa näringar och förbättra livskvaliteten i områden som drabbas när fisket minskar.

En nyhet är den lokala förankringen, som innebär att besluten om hur pengarna ska användas delegeras till lokala grupper av olika aktörer. Deras beslut ska bygga på en lokal strategi, som man har tagit fram med hänsyn till områdets särskilda behov och möjligheter.

Inom Farnet finns en stödenhet för nätverksarbetet. Den ska bland annat bygga upp en s.k. plattform för lärande för att samla all kunskap och erfarenhet som finns runtom i Europa.

Kontaktuppgifter:

Farnet Support Unit
Rue de la Loi 38 boîte 2
1040 Bryssel, Belgien
Tfn +32 2 613 26 50
E-post: info@farnet.eu
Webbplats: Farnet