Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Farnet – Nätverket för europeiska fiskeområden

Farnet är ett nätverk för alla som arbetar med lokalt ledd utveckling inom Europeiska havs- och fiskerifonden. Nätverket samlar lokala aktionsgrupper för fiske, myndigheter, privatpersoner och experter från hela EU.

Besluten om hur EU-bidragen ska användas har delegerats till lokala partnerskap mellan privata företag, lokala myndigheter och civilsamhället. Dessa så kallade lokala aktionsgrupper för fiske finansierar lokala projekt enligt en strategi som tar hänsyn till områdets särskilda behov och möjligheter.

Den här lokala förankringen inleddes redan med fiskerifonden – över 10 000 projekt fick stöd mellan 2007 och 2014. Med havs- och fiskerifonden finns nya möjligheter att hantera utmaningarna för EU:s kust- och fiskeområden. Det går nu att kombinera anslag från havs- och fiskerifonden med pengar från andra struktur- och investeringsfonder: Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu).

EU-kommissionen har inrättat en särskild stödenhet som ska bygga upp ett lärandenätverk för att samla all kunskap och erfarenhet som finns runtom i Europa. Enheten samarbetar med generaldirektoratet för havsfrågor och fiske, medlemsländerna, nätverk för nationella fiskeområden, lokala aktionsgrupper och andra som arbetar med lokal utveckling.

Kontakt:

Farnet Support Unit
Rue de la Loi 38, boîte 2
1040 Bryssel, BELGIEN
Tfn +32 2 613 26 50
E-post: info@farnet.eu
Webbplats: Farnet


      
     png - 139 KB [139 KB] 
      
     png - 265 KB [265 KB]


      
     png - 105 KB [105 KB]