Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
  Prosto besedilo
Povezane vsebine
Novice
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

FARNET – mreža za trajnostni razvoj ribiških območij

FARNET združuje ljudi in skupnosti, ki si prizadevajo spodbujati lokalni razvoj v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. V mreži sodelujejo lokalne akcijske skupine za ribištvo, organi upravljanja, državljani in strokovnjaki iz vse EU.

O financiranju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, odločajo lokalna partnerstva, v katerih sodelujejo zasebni sektor, lokalni organi in organizacije civilne družbe. Partnerstva oz. takoimenovane lokalne akcijske skupine za ribištvo financirajo lokalne projekte v skladu s strategijo, ki so jo pripravili kot odgovor na potrebe in možnosti na lokalni ravni.

Pobuda za spodbujanje lokalnega razvoja v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo je nadaljevanje območnega pristopa, ki je bil uveden s četrto osjo, in lokalnim skupnostim omogoča nove možnosti za reševanje številnih izzivov, s katerimi se spopadajo obalna in ribiška območja v EU. Lokalne skupnosti bodo lahko na podlagi izkušenj, ki so jih pridobile pri več kot 10 tisoč izvedenih projektih v obdobju 2007–2014, poleg sredstev za spodbujanje lokalnega razvoja iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo uporabile tudi sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja).

Evropska komisija je ustanovila podporno enoto FARNET, ki v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pomaga pri izvajanju pobude za lokalni razvoj. Podporna enota FARNET tesno sodeluje z Generalnim direktoratom za pomorske zadeve in ribištvo (GD MARE), organi držav članic, nacionalnimi mrežami za razvoj ribiških območij, lokalnimi akcijskimi skupinami za ribištvo in drugimi deležniki, ki so vključeni v izvajanje pobude. Prizadeva si oblikovati „učno mrežo“, v okviru katere si lahko evropske ribiške in obalne skupnosti izmenjajo znanje in izkušnje, ki so jih pridobile pri spodbujanju lokalnega razvoja.

Kontakt:

FARNET Support Unit
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruselj
Tel. +32 2 613 26 50
E-naslov: info@farnet.eu
Spletna stran: FARNET


      
     png - 139 KB [139 KB] 
      
     png - 265 KB [265 KB]


      
     png - 105 KB [105 KB]