Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
    Prosto besedilo
Povezane vsebine
Novice
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

FARNET – mreža za trajnostni razvoj ribiških območij

FARNET združuje strokovnjake, javne uslužbence in državljane po vsej EU, ki izvajajo določene dejavnosti (os 4) Evropskega sklada za ribištvo, namenjene spodbujanju trajnostnega razvoja v ribiških območjih EU.

Finančna sredstva so zlasti namenjena alternativnim gospodarskim dejavnostim in izboljšanju kakovosti življenja na področjih, ki jih je prizadelo zmanjšanje ribolovnih dejavnosti.

Os 4 odlikuje njen ozemeljski ali območni pristop, saj o tem, kako bodo finančna sredstva uporabljena, odločajo lokalne organizacije, tako imenovane lokalne akcijske skupine (LAS). Sprejemanje odločitev temelji na lokalni strategiji, ki jo razvije vsaka lokalna akcijska skupina za posebne lokalne potrebe in razmere.

Lokalnim akcijskim skupinam in drugim udeleženim pri izvajanju osi 4 pomaga podporna enota FARNET, ki spodbuja povezovanje na evropski ravni z oblikovanjem „učne platforme“, ki združuje znanje in izkušnje iz vse Evrope.

Kontakt:

FARNET Support Unit
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruselj
Tel. +32 2 613 26 50
E-naslov: info@farnet.eu
Spletna stran: FARNET