Pescuit

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Căutare
    După cuvântul sau expresia
Date relevante
Actualitate
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

FARNET - Reţeaua europeană a zonelor de pescuit

FARNET este o reţea europeană formată din experţi, funcţionari publici şi localnici care participă la implementarea axei 4 a Fondului european pentru pescuit (FEP), cu scopul de a promova dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit.

Finanţarea acordată în cadrul acestei axe se concentrează în primul rând pe măsurile de dezvoltare a unor activităţi economice alternative şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în zonele afectate de declinul activităţilor de pescuit.

Această componentă a fondului se distinge în special prin abordarea teritorială sau zonală, care permite ca deciziile privind modul de utilizare a finanţării să fie delegate unor organizaţii locale, cunoscute sub numele de „grupuri de acţiune locală în sectorul pescuitului” (FLAG). Procesul decizional se bazează pe o strategie locală creată de fiecare grup de acţiune în parte, în funcţie de nevoile şi oportunităţile din zona respectivă.

Grupurile de acţiune locală şi alte organisme care participă la implementarea axei 4 beneficiază de sprijinul Unităţii de asistenţă FARNET. Aceasta facilitează comunicarea şi dezvoltă o „platformă de învăţare” care permite transferul de cunoştinţe şi experienţă la nivel european.

Contact:

Unitatea de asistenţă FARNET
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Brussels
Tel. +32 2 613 26 50
E-mail: info@farnet.eu
Site de internet: FARNET