Pescuit

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Căutare
  După cuvântul sau expresia
Date relevante
Actualitate
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

FARNET - Rețeaua europeană a zonelor de pescuit

FARNET este o rețea formată din persoane care participă la implementarea acțiunilor de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), în cadrul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). Această rețea reunește grupuri de acțiune locală în sectorul pescuitului (FLAG), autorități de management, cetățeni și experți din întreaga UE.

Acordarea de fonduri în favoarea DLRC le este delegată parteneriatelor locale care reunesc sectorul privat, autoritățile locale și organizațiile societății civile. Cunoscute sub denumirea de „grupuri de acțiune locală în sectorul pescuitului” (FLAG), aceste parteneriate finanțează proiecte locale în cadrul unei strategii elaborate pentru a răspunde nevoilor și oportunităților specifice identificate la nivel local.

Preluând abordarea zonală inițiată de axa 4 a FEP, DLRC le oferă comunităților locale, în cadrul FEPAM, noi posibilități de a face față provocărilor cu care se confruntă zonele de coastă și de pescuit din UE. Bazându-se pe cele peste 10 000 de proiecte sprijinite în perioada 2007-2014, comunitățile locale vor putea să combine fondurile FEPAM destinate dezvoltării locale cu alte fonduri structurale și de investiții europene: Fondul social european (FSE), Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Unitatea de asistență FARNET a fost înființată de Comisia Europeană pentru a sprijini punerea în aplicare a DLRC în cadrul FEPAM. Prin colaborarea cu Direcția Generală Afaceri Maritime și Pescuit (DG MARE), cu administrațiile din statele membre, cu rețelele naționale ale zonelor de pescuit, cu grupurile FLAG și cu alte entități implicate în implementarea DLRC, Unitatea de asistență FARNET intenționează să creeze o rețea de învățare care să pună în comun cunoștințele și experiențele împărtășite de zonele de pescuit din toată Europa.

Contact:

Unitatea de asistență FARNET
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruxelles
Tel. +32 2 613 26 50
E-mail: info@farnet.eu
Site de internet: FARNET


      
     png - 139 KB [139 KB] 
      
     png - 265 KB [265 KB]


      
     png - 105 KB [105 KB]