Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Links
Nieuws
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Europees Netwerk van visserijgebieden (FARNET)

FARNET is de gemeenschap van deskundigen, ambtenaren en ander burgers uit de hele EU, die zich inzetten voor de uitvoering van een aspect (prioritair zwaartepunt 4) van het Europees Visserijfonds (EVF), namelijk het stimuleren van duurzame ontwikkeling in de Europese visserijgebieden.

De financiering die beschikbaar is voor dit prioritair zwaartepunt is voornamelijk gericht op het creëren van alternatieve economische activiteiten en het verbeteren van de kwaliteit van leven in gebieden waar de visserijactiviteiten teruglopen.

Bijzonder innovatief is de gebiedsspecifieke aanpak, waarbij de besluitvorming over het gebruik van het geld wordt gedelegeerd aan bepaalde lokale organisaties ("Plaatselijke actiegroepen voor de visserij"). De besluitvorming gebeurt aan de hand van een lokale strategie die door iedere plaatselijke actiegroep wordt ontwikkeld om tegemoet te komen aan de lokale behoeftes en kansen.

Plaatselijke actiegroepen voor de visserij en andere organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van zwaartepunt 4 worden bijgestaan door FARNET, een "leerplatform" dat de groeiende kennis en ervaring uit heel Europa bijeenbrengt.

Contactgegevens:

FARNET Support Unit
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Brussel
Tel. +32 2 613 26 50
E-mail: info@farnet.eu
Website: FARNET